Πανελλήνιες 2021 Θέματα και Απαντήσεις

Featured

Όλα τα Θέματα & οι Απαντήσεις για τις Πανελλήνιες 2021

ΓΕΛ Πανελλήνιες 2021 – Θέματα & Απαντήσεις

Εσπερινά ΓΕΛ Πανελλήνιες 2021 – Θέματα & Απαντήσεις

ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2021 – Θέματα & Απαντήσεις

Ειδικά Μαθήματα Πανελλήνιες 2021 – Θέματα & Απαντήσεις

 

Επαναληπτικές Πανελλήνιες ΓΕΛ 2021 – Θέματα & Απαντήσεις

Επαναληπτικές Πανελλήνιες ΕΠΑΛ 2021 – Θέματα & Απαντήσεις

Επαναληπτικές Ειδικά Μαθήματα 2021 – Θέματα & Απαντήσεις

 

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ομογενών – Ελλήνων Εξωτερικού 2021 – Θέματα & Απαντήσεις

ΟΕΦΕ 2021 Θέματα & Απαντήσεις

Δείτε όλα τα θέματα και τις ενδεικτικές λύσεις στα μαθήματα των πανελληνίων 2021 των Γενικών Λυκείων , Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Μαθημάτων, Επαναληπτικών Εξετάσεων και Ελλήνων Εξωτερικού – Ομογενών.

________________________________________________________________
ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων
________________________________________________________________

Πανελλήνιες 2020 Θέματα και Απαντήσεις

Featured

Όλα τα Θέματα & οι Απαντήσεις για τις Πανελλήνιες 2020

ΓΕΛ Πανελλήνιες 2020 – Θέματα & Απαντήσεις

Εσπερινά ΓΕΛ Πανελλήνιες 2020 – Θέματα & Απαντήσεις

ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2020 – Θέματα & Απαντήσεις

Ειδικά Μαθήματα Πανελλήνιες 2020 – Θέματα & Απαντήσεις

 

Επαναληπτικές Πανελλήνιες ΓΕΛ 2020 – Θέματα & Απαντήσεις

Επαναληπτικές Πανελλήνιες ΕΠΑΛ 2020 – Θέματα & Απαντήσεις

Επαναληπτικές Ειδικά Μαθήματα 2020 – Θέματα & Απαντήσεις

 

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ομογενών – Ελλήνων Εξωτερικού 2020 – Θέματα & Απαντήσεις

ΟΕΦΕ 2020 Θέματα & Απαντήσεις

Δείτε όλα τα θέματα και τις ενδεικτικές λύσεις στα μαθήματα των πανελληνίων 2020 των Γενικών Λυκείων , Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Μαθημάτων, Επαναληπτικών Εξετάσεων και Ελλήνων Εξωτερικού – Ομογενών.

________________________________________________________________
ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων
________________________________________________________________

Πανελλήνιες 2019 Θέματα και Απαντήσεις

Featured

Όλα τα Θέματα & οι Απαντήσεις για τις Πανελλήνιες 2019

ΓΕΛ Πανελλήνιες 2019 – Θέματα & Απαντήσεις

Εσπερινά ΓΕΛ Πανελλήνιες 2019 – Θέματα & Απαντήσεις

ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019 – Θέματα & Απαντήσεις

Ειδικά Μαθήματα Πανελλήνιες 2019 – Θέματα & Απαντήσεις

 

Επαναληπτικές Πανελλήνιες ΓΕΛ 2019 – Θέματα & Απαντήσεις

Επαναληπτικές Πανελλήνιες ΕΠΑΛ 2019 – Θέματα & Απαντήσεις

Επαναληπτικές Ειδικά Μαθήματα 2019 – Θέματα & Απαντήσεις

 

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ομογενών – Ελλήνων Εξωτερικού 2019 – Θέματα & Απαντήσεις

Δείτε όλα τα θέματα και τις ενδεικτικές λύσεις στα μαθήματα των πανελληνίων 2019 των Γενικών Λυκείων , Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Μαθημάτων, Επαναληπτικών Εξετάσεων και Ελλήνων Εξωτερικού – Ομογενών.

________________________________________________________________
ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων
________________________________________________________________

Πανελλήνιες 2018 Θέματα και Απαντήσεις

Featured

Όλα τα Θέματα & οι Απαντήσεις για τις Πανελλήνιες 2018

ΓΕΛ Πανελλήνιες 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

Εσπερινά ΓΕΛ Πανελλήνιες 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

Ειδικά Μαθήματα Πανελλήνιες 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

 

Επαναληπτικές Πανελλήνιες ΓΕΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

Επαναληπτικές Πανελλήνιες ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

Επαναληπτικές Ειδικά Μαθήματα 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

 

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ομογενών – Ελλήνων Εξωτερικού 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

Δείτε όλα τα θέματα και τις ενδεικτικές λύσεις στα μαθήματα των πανελληνίων 2018 των Γενικών Λυκείων , Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Μαθημάτων, Επαναληπτικών Εξετάσεων και Ελλήνων Εξωτερικού – Ομογενών.

________________________________________________________________
ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων
________________________________________________________________

Πανελλήνιες 2017 Θέματα & Απαντήσεις

Featured

ΓΕΛ Πανελλήνιες 2017 – Θέματα & Απαντήσεις

Εσπερινά ΓΕΛ Πανελλήνιες 2017 – Θέματα & Απαντήσεις

ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2017 – Θέματα & Απαντήσεις

Ειδικά Μαθήματα Πανελλήνιες 2017 – Θέματα & Απαντήσεις

 

Επαναληπτικές Πανελλήνιες ΓΕΛ 2017 – Θέματα & Απαντήσεις

Επαναληπτικές Πανελλήνιες ΕΠΑΛ 2017 – Θέματα & Απαντήσεις


Πανελλήνιες Εξετάσεις Ομογενών 2017 – Θέματα & Απαντήσεις

Δείτε τα θέματα και τις ενδεικτικές λύσεις στα μαθήματα των πανελληνίων 2017

Πανελλήνιες 2016 Θέματα & Απαντήσεις

Featured

ΓΕΛ Πανελλήνιες 2016 – Θέματα & Απαντήσεις

Εσπερινά ΓΕΛ Πανελλήνιες 2016 – Θέματα & Απαντήσεις

ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2016 – Θέματα & Απαντήσεις

 

Επαναληπτικές Πανελλήνιες ΓΕΛ 2016 – Θέματα & Απαντήσεις

Επαναληπτικές Πανελλήνιες ΕΠΑΛ 2016 – Θέματα & Απαντήσεις

 

Ειδικά Μαθήματα Πανελλήνιες 2016 – Θέματα & Απαντήσεις

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ομογενών 2016 – Θέματα & Απαντήσεις

Δείτε τα θέματα και τις ενδεικτικές λύσεις στα μαθήματα των πανελληνίων 2016

Χημεία Πανελλήνιες 2021 Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία 2021 Πανελλήνιες Εξετάσεις Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία

Χημεία

Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις των πανελληνίων 2021 στη Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών των ΓΕΛ:

Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021

Προσοχή : Τα Θέματα και οι Απαντήσεις θα αναρτηθούν αμέσως μόλις γίνουν διαθέσιμα. Μείνετε συντονισμένοι και ελέγχετε συχνά. Η σελίδα ενημερώνεται Συνεχώς.

Ημερήσια ΓΕΛ
Χημεία 2021 Θέματα
Απαντήσεις 1Απαντήσεις 2Απαντήσεις 3Απαντήσεις 4

Σχολιασμός
Δείτε τα σχόλια και σχολιάστε ελεύθερα (στο τέλος της σελίδας)

Δείτε ακόμη:

Βάσεις Εισαγωγής Πανελλαδικών

Μηχανογραφικό

________________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στη Χημεία
________________________________________________________

Κοινωνιολογία Πανελλήνιες 2021 Θέματα & Απαντήσεις

Κοινωνιολογία 2021 Πανελλήνιες Εξετάσεις Θέματα & Απαντήσεις

Κοινωνιολογία

Κοινωνιολογία

Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις των πανελληνίων 2021 στην Κοινωνιολογία Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών των ΓΕΛ:

Παρασκευή  Ιουνίου 2021

Ημερήσια & Εσπερινά ΓΕΛ
Κοινωνιολογία 2021 Θέματα

Απαντήσεις 1Απαντήσεις 2Απαντήσεις 3Απαντήσεις 4

Σχολιασμος θεμάτων Κοινωνιολογίας

________________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στην Κοινωνιολογία
________________________________________________________

Βιολογία Πανελλήνιες 2021 Θέματα & Απαντήσεις

Βιολογία Προσανατολισμού 2021 Πανελλήνιες Εξετάσεις Θέματα & Απαντήσεις

Βιολογία

Βιολογία Προσανατολισμού

Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις των πανελληνίων 2021 στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών των ΓΕΛ:

Παρασκευή  Ιουνίου 2021

Ημερήσια ΓΕΛ
Βιολογία 2021 Θέματα

Απαντήσεις 1Απαντήσεις 2Απαντήσεις 3Απαντήσεις 4

Σχολιασμος θεμάτων Βιολογία Προσανατολισμού

________________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στη Βιολογία Προσανατολισμού
________________________________________________________

Μαθηματικά Πανελλήνιες 2021 Θέματα & Απαντήσεις

Μαθηματικά Προσανατολισμού ΓΕΛ Πανελλήνιες 2021 Θέματα & Απαντήσεις

Μαθηματικά Προσανατολισμού

Μαθηματικά Προσανατολισμού

Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις Μαθηματικών Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής των ΓΕΛ 2021:

Τετάρτη  Ιουνίου 2021

Ημερήσια ΓΕΛ
Μαθηματικά 2021 Θέματα

Απαντήσεις 1 Απαντήσεις 2 Απαντήσεις 3 – Απαντήσεις 4

Σχολιασμός θεμάτων Μαθηματικά Προσανατολισμού

________________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στα Μαθηματικά Προσανατολισμού
________________________________________________________

Αρχαία Ελληνικά Πανελλήνιες 2021 Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά ΓΕΛ Πανελλήνιες 2021 Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά

Αρχαία Ελληνικά

Τετάρτη  Ιουνίου 2021

Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις Αρχαίων Ελληνικών της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών των ΓΕΛ 2021:

Ημερήσια
Αρχαία Ελληνικά 2021 Θέματα

Απαντήσεις 1 Απαντήσεις 2Απαντήσεις 3Απαντήσεις 4

 

Σχολιασμός θεμάτων στα Αρχαία Ελληνικά

 

________________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στα Αρχαία Ελληνικά
________________________________________________________

Νεοελληνική Γλώσσα Πανελλήνιες 2021 Θέματα & Απαντήσεις

Νεοελληνική Γλώσσα ΓΕΛ Πανελλήνιες 2021 Θέματα & Απαντήσεις

Νεοελληνική Γλώσσα

Νεοελληνική Γλώσσα 2021

Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις της Νεοελληνικής Γλώσσας των ΓΕΛ (Ημερήσια & Εσπερινά) 2021:

Δευτέρα  Ιουνίου 2021

Ημερήσια & Εσπερινά ΓΕΛ (Κοινά Θέματα)

Νεοελληνική Γλώσσα 2021 Θέματα

Απαντήσεις 1Απαντήσεις 2 Απαντήσεις 3 – Απαντήσεις 4

________________

Σχολιασμός θεμάτων Νεοελληνικής Γλώσσας

 

________________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα
________________________________________________________

Ειδικά Μαθήματα Πανελλήνιες 2021 Θέματα & Απαντήσεις

Ειδικά Μαθήματα Πανελλήνιες 2021 Θέματα & Απαντήσεις

Δείτε και κατεβάστε το πρόγραμμα των Ειδικών Μαθημάτων 2021

Εξεταστικά κέντρα Ειδικών Μαθημάτων 2021

Δείτε τα Θέματα & Λύσεις των Ειδικών Μαθημάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021

 Ιουλίου 2021 (10:00)
Αγγλικά 2021 Θέματα & Απαντήσεις

 Ιουλίου 2021 (8:30)
Ελεύθερο Σχέδιο 2021 Θέματα & Απαντήσεις

  Ιουλίου 2021 (8:30)
Γραμμικό Σχέδιο 2021 Θέματα & Απαντήσεις

 Ιουλίου 2021 (8:30)
Ιταλικά 2021 Θέματα & Απαντήσεις

  Ιουλίου 2021 (8:30)
Γερμανικά 2021 Θέματα & Απαντήσεις

  Ιουλίου 2021 (8:30)
Γαλλικά 2021 Θέματα & Απαντήσεις

 Ιουλίου 2021 (8:30)
Ισπανικά 2021 Θέματα & Απαντήσεις

  Ιουλίου 2021 (8:30)
Αρμονία 2021 Θέματα & Απαντήσεις

  Ιουλίου 2021 (17:30)
Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων Dictee Ντικτέ 2021 Θέματα – Ηχητικό – Απαντήσεις

  Ιουλίου 2021 (17:30)
Μουσική Αντίληψη & Γνώση 2021 Θέματα & Απαντήσεις

  Ιουλίου 2021 (8:30)
Μουσική Εκτέλεση & Ερμηνεία 2021 Θέματα & Απαντήσεις

_______________________

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :

μέχρι τις  08.00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις  09:30 π.μ. για το μάθημα με ώρα εξέτασης  10:00 π.μ.

μέχρι τις  17:00 μ.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης  17:30 μ.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

– των ξένων γλωσσών και της Αρμονίας είναι τρεις (3) ώρες,

– των  Σχεδίων (Ελεύθερο και Γραμμικό)  είναι έξι (6) ώρες,

– του ειδικού μαθήματος «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων» είναι κατά προσέγγιση είκοσι (20) λεπτά.

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί  από 2΄ μέχρι 6΄ λεπτά για κάθε υποψήφιο.

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Αντίληψης έχει διάρκεια 30’ λεπτών, ενώ η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης έχει διάρκεια 2 ωρών.

 

 

Εξεταστικά κέντρα Ειδικών Μαθημάτων 2021

Δείτε και κατεβάστε το πρόγραμμα των Ειδικών Μαθημάτων 2021

________________________________________________________
ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων
________________________________________________________

Εσπερινά ΓΕΛ Πανελλήνιες 2021 Θέματα & Απαντήσεις

Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων 2021 – Εσπερινά ΓΕΛ

 Ιουνίου 2021
Νεοελληνική Γλώσσα Εσπερινά 2021 – Θέματα & Απαντήσεις

 Ιουνίου 2021
Αρχαία Ελληνικά Εσπερινά 2021 – Θέματα & Απαντήσεις
Μαθηματικά Εσπερινά 2021 – Θέματα & Απαντήσεις

 Ιουνίου 2021
Βιολογία Προσανατολισμού Εσπερινά 2021 – Θέματα & Απαντήσεις
Κοινωνιολογία Εσπερινά 2021 – Θέματα & Απαντήσεις

 Ιουνίου 2021
Φυσική Εσπερινά 2021 – Θέματα & Απαντήσεις

 Ιουνίου 2021
Ιστορία Εσπερινά 2021 – Θέματα & Απαντήσεις
Πληροφορική ΑΕΠΠ Εσπερινά 2021 – Θέματα & Απαντήσεις

 Ιουνίου 2021
Χημεία Εσπερινά 2021 – Θέματα & Απαντήσεις
ΑΟΘ Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Εσπερινά 2021 – Θέματα & Απαντήσεις

 

Δείτε τα θέματα και τις ενδεικτικές λύσεις στα μαθήματα των πανελληνίων 2021
________________________
Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ.
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

 Δείτε και κατεβάστε το πρόγραμμα Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών ΓΕΛ 2021

________________________________________________________
ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων
________________________________________________________

ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2021 Θέματα & Απαντήσεις

Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων 2021 – ΕΠΑΛ

Τρίτη 15 Ιουνίου 2021
Νεοελληνική Γλώσσα ΕΠΑΛ 2021 – Θέματα & Απαντήσεις

Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021
Μαθηματικά ΕΠΑΛ 2021 – Θέματα & Απαντήσεις

Σάββατο 19 Ιουνίου 2021
Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ ΕΠΑΛ 2021 – Θέματα & Απαντήσεις
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΑΟΘ ΕΠΑΛ 2021 – Θέματα & Απαντήσεις
Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ 2021 – Θέματα & Απαντήσεις
Αρχές Βιολογικής Γεωργίας ΕΠΑΛ 2021 – Θέματα & Απαντήσεις

Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021
Ηλεκτροτεχνία 2 ΕΠΑΛ 2021 – Θέματα & Απαντήσεις
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο ΕΠΑΛ 2021 – Θέματα & Απαντήσεις
Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές ΕΠΑΛ 2021 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης ΕΠΑΛ 2021 – Θέματα & Απαντήσεις

Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021
Υγιεινή ΕΠΑΛ 2021 – Θέματα & Απαντήσεις
Προγραμματισμός Υπολογιστών ΕΠΑΛ 2021 – Θέματα & Απαντήσεις
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης ΑΟΔ ΕΠΑΛ 2021 –Θέματα & Απαντήσεις
Στοιχεία Μηχανών ΕΠΑΛ 2021 – Θέματα & Απαντήσεις

Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021
Ηλεκτρικές Μηχανές ΕΠΑΛ 2021 – Θέματα & Απαντήσεις
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις ΕΠΑΛ 2021 – Θέματα & Απαντήσεις
Ναυσιπλοΐα ΙΙ ΕΠΑΛ 2021 – Θέματα & Απαντήσεις
Ναυτικές Μηχανές – Μηχανές Πλοίου ΙΙ ΕΠΑΛ 2021 – Θέματα & Απαντήσεις


Σάββατο 26 Ιουνίου 2021
Τεχνολογία Υλικών ΕΠΑΛ 2021 – Θέματα & Απαντήσεις
Οικοδομική ΕΠΑΛ 2021 – Θέματα & Απαντήσεις
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΜΕΚ ΕΠΑΛ 2021 – Θέματα & Απαντήσεις
Ψηφιακά Συστήματα ΕΠΑΛ 2021 – Θέματα & Απαντήσεις

Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021
Στοιχεία Ψύξης & Κλιματισμού ΕΠΑΛ 2021 – Θέματα & Απαντήσεις
Κινητήρες Αεροσκαφών ΕΠΑΛ 2021 – Θέματα & Απαντήσεις
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων ΕΠΑΛ 2021 – Θέματα & Απαντήσεις

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις  08.00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

 Δείτε και κατεβάστε το πρόγραμμα Πανελληνίων Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2021

________________________________________________________
ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων
________________________________________________________

ΓΕΛ Πανελλήνιες 2021 Θέματα & Απαντήσεις

Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων 2021 – ΓΕΛ

Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021
Νεοελληνική Γλώσσα 2021 – Θέματα & Απαντήσεις

Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021
Αρχαία Ελληνικά 2021 – Θέματα & Απαντήσεις
Μαθηματικά 2021 – Θέματα & Απαντήσεις
Βιολογία 2021 – Θέματα & Απαντήσεις

Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021
Κοινωνιολογία 2021 – Θέματα & Απαντήσεις
Χημεία 2021 – Θέματα & Απαντήσεις
Πληροφορική – ΑΕΠΠ 2021 – Θέματα & Απαντήσεις

Τρίτη 22 Ιουνίου 2021
Ιστορία 2021 – Θέματα & Απαντήσεις
Φυσική 2021 – Θέματα & Απαντήσεις
ΑΟΘ Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2021 – Θέματα & Απαντήσεις

Δείτε τα θέματα και τις ενδεικτικές λύσεις στα μαθήματα των πανελληνίων 2021
________________________
Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ.
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

 Δείτε και κατεβάστε το πρόγραμμα Πανελληνίων Εξετάσεων ΓΕΛ 2021

________________________________________________________
ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων
________________________________________________________