Υπολογισμός Μορίων

Υπολογίστε τα μόρια των Πανελληνίων

Αν είστε υποψήφιος ΕΠΑΛ ακολουθήστε το σύνδεσμο:

Υπολογισμός Μορίων ΕΠΑΛ

 

 

Αν δε λειτουργεί η εφαρμογή εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ακόλουθη:

Υπολογισμός Μορίων

Αφήστε το σχόλιό σας