Πανελλήνιες Εξετάσεις Ελλήνων Εξωτερικού – Ομογενών 2023 Θέματα – Απαντήσεις

Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων Ομογενών 2023

 

 Σεπτεμβρίου 2023
Νεοελληνική Γλώσσα Ομογενών 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2023
Αρχαία Ελληνικά Ομογενών 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Μαθηματικά Ομογενών 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Βιολογία Ομογενών 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2023
Λατινικά Ομογενών 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Χημεία Ομογενών 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Πληροφορική ΑΕΠΠ Ομογενών 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2023
Ιστορία Ομογενών 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Φυσική Ομογενών 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Οικονομία ΑΟΘ Ομογενών 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2023
Αγγλικά Ομογενών 2023 Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2023
Γαλλικά Ομογενών 2023 Θέματα & Απαντήσεις (12:00)
Αρμονία Ομογενών 2023 Θέματα & Απαντήσεις (16:00)

 Σεπτεμβρίου 2023
Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων Ομογενών 2023 Θέματα –  Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2023
Μουσική Αντίληψη & Γνώση Ομογενών 2023 Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2023
Μουσική Εκτέλεση & Ερμηνεία Ομογενών 2023 Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2023
Ελεύθερο Σχέδιο Ομογενών 2023 Θέματα & Απαντήσεις (13:30)

 Σεπτεμβρίου 2023
Γραμμικό Σχέδιο Ομογενών 2023 Θέματα & Απαντήσεις (13:30)

 Σεπτεμβρίου 2023
Γερμανικά Ομογενών 2023 Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2023
Ιταλικά Ομογενών 2023 Θέματα & Απαντήσεις (12:00)
Ισπανικά Ομογενών 2023 Θέματα & Απαντήσεις (16:00)

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 16.00 μ.μ.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις (3) ώρες, εκτός των μαθημάτων Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο για τα οποία ορίζεται σε έξι (6) ώρες και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων για το οποίο ορίζονται είκοσι (20) λεπτά περίπου.

Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης θα γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Δείτε και κατεβάστε το πρόγραμμα των Πανελληνίων Εξετάσεων των Ελλήνων  Εξωτερικού 2023

.2023

Δείτε ακόμη:
ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων

__________________________________________________
ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων
__________________________________________________

Αφήστε το σχόλιό σας