Βιολογία ΟΕΦΕ 2016 Θέματα – Απαντήσεις

Βιολογία ΟΕΦΕ 2016 Θέματα & Απαντήσεις

Βιολογία

Βιολογία

Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις του ΟΕΦΕ (Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος) στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών των ΓΕΛ:

ΟΕΦΕ
Βιολογία ΟΕΦΕ 2016 Θέματα

Απαντήσεις

Σχολιασμός
Δείτε τα σχόλια και σχολιάστε ελεύθερα (στο τέλος της σελίδας)

Δείτε ακόμη:
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στη Βιολογία

Βιολογία – Ύλη

Βάσεις Εισαγωγής Πανελλαδικών

_____________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στη Βιολογία
_____________________________________________

Βιολογία ΟΕΦΕ 2017 Θέματα – Απαντήσεις

Βιολογία ΟΕΦΕ 2017 Θέματα & Απαντήσεις

Βιολογία

Βιολογία

Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις του ΟΕΦΕ (Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος) στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών των ΓΕΛ:

ΟΕΦΕ
Βιολογία ΟΕΦΕ 2017 Θέματα

Απαντήσεις

Σχολιασμός
Δείτε τα σχόλια και σχολιάστε ελεύθερα (στο τέλος της σελίδας)

Δείτε ακόμη:
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στη Βιολογία

Βιολογία – Ύλη

Βάσεις Εισαγωγής Πανελλαδικών

_____________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στη Βιολογία
_____________________________________________

Βιολογία Γενικής ΟΕΦΕ 2018 Θέματα – Απαντήσεις

Βιολογία Γενικής Παιδείας ΟΕΦΕ 2018
Θέματα & Απαντήσεις

Βιολογία Γενικής Παιδείας

Βιολογία Γενικής Παιδείας

Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις του ΟΕΦΕ (Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος) της Βιολογίας Γενικής Παιδείας των ΓΕΛ:

ΟΕΦΕ
Βιολογία Γενικής Παιδείας ΟΕΦΕ 2018 Θέματα

Απαντήσεις

Σχολιασμός
Δείτε τα σχόλια και σχολιάστε ελεύθερα (στο τέλος της σελίδας)

Δείτε ακόμη:
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στη Βιολογία Γενικής Παιδείας

Βιολογία Γενικής Παιδείας – Ύλη

Βάσεις Εισαγωγής Πανελλαδικών

________________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στη Βιολογία Γενικής Παιδείας
________________________________________________________

Βιολογία ΟΕΦΕ 2018 Θέματα – Απαντήσεις

Βιολογία ΟΕΦΕ 2018 Θέματα & Απαντήσεις

Βιολογία

Βιολογία

Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις του ΟΕΦΕ (Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος) στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών των ΓΕΛ:

ΟΕΦΕ
Βιολογία ΟΕΦΕ 2018 Θέματα

Απαντήσεις

Σχολιασμός
Δείτε τα σχόλια και σχολιάστε ελεύθερα (στο τέλος της σελίδας)

Δείτε ακόμη:
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στη Βιολογία

Βιολογία – Ύλη

Βάσεις Εισαγωγής Πανελλαδικών

_____________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στη Βιολογία
_____________________________________________

Βιολογία ΟΕΦΕ 2019 Θέματα – Απαντήσεις

Βιολογία ΟΕΦΕ 2019 Θέματα & Απαντήσεις

Βιολογία

Βιολογία

Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις του ΟΕΦΕ (Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος) στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών των ΓΕΛ:

ΟΕΦΕ
Βιολογία ΟΕΦΕ 2019 Θέματα

Απαντήσεις

Σχολιασμός
Δείτε τα σχόλια και σχολιάστε ελεύθερα (στο τέλος της σελίδας)

Δείτε ακόμη:
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στη Βιολογία

Βιολογία – Ύλη

Βάσεις Εισαγωγής Πανελλαδικών

_____________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στη Βιολογία
_____________________________________________

Ειδικά Μαθήματα Επαναληπτικές 2023 Θέματα – Απαντήσεις

Ειδικά Μαθήματα Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2023 Θέματα & Απαντήσεις

Δείτε τα Θέματα & Λύσεις των Ειδικών Μαθημάτων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023

 Σεπτεμβρίου 2023
Αγγλικά Επαναληπτικές 2023 Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2023
Γαλλικά Επαναληπτικές 2023 Θέματα & Απαντήσεις (12:00)
Αρμονία Επαναληπτικές 2023 Θέματα & Απαντήσεις (16:00)

 Σεπτεμβρίου 2023
Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων Επαναληπτικές 2023 Θέματα –  Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2023
Μουσική Αντίληψη & Γνώση Επαναληπτικές 2023 Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2023
Μουσική Εκτέλεση & Ερμηνεία Επαναληπτικές 2023 Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2023
Ελεύθερο Επαναληπτικές Σχέδιο 2023 Θέματα & Απαντήσεις (13:30)

 Σεπτεμβρίου 2023
Γραμμικό Σχέδιο Επαναληπτικές 2023 Θέματα & Απαντήσεις (13:30)

 Σεπτεμβρίου 2023
Γερμανικά Επαναληπτικές 2023 Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2023
Ιταλικά Επαναληπτικές 2023 Θέματα & Απαντήσεις (12:00)
Ισπανικά Επαναληπτικές 2023 Θέματα & Απαντήσεις (16:00)

Δείτε και κατεβάστε το πρόγραμμα των Επαναληπτικών Ειδικών Μαθημάτων 2023

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 16.00 μ.μ. Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

– των ξένων γλωσσών και της Αρμονίας είναι τρεις (3) ώρες,

– των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

– του ειδικού μαθήματος «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων» είναι περίπου είκοσι (20) λεπτά.

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 2΄ με 6΄ λεπτά για κάθε υποψήφιο.

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Αντίληψης έχει διάρκεια 30’ λεπτών, ενώ η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης έχει διάρκεια 2 ωρών.

Δείτε ακόμη:
ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων

________________________________________________________
ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων
________________________________________________________

Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2023 Θέματα – Απαντήσεις

Θέματα & Απαντήσεις Επαναληπτικών Πανελληνίων ΕΠΑΛ 2023

 Σεπτεμβρίου 2023
Νεοελληνική Γλώσσα Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2023
Μαθηματικά Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2023
Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Αρχές Βιολογικής Γεωργίας Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Προγραμματισμός Υπολογιστών Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΜΕΚ Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2023
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΑΟΘ Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Στοιχεία Μηχανών Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Ηλεκτρικές Μηχανές Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Δίκτυα Υπολογιστών Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2023
Υγιεινή Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Οικοδομική Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2023
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης ΑΟΔ Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2023 –Θέματα & Απαντήσεις
Ηλεκτροτεχνία 2 Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Ψηφιακά Συστήματα Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

Στα ακόλουθα μαθήματα δε θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική εξέταση:

Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Ναυσιπλοΐα ΙΙ Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Ναυτικές Μηχανές – Μηχανές Πλοίου ΙΙ Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Κινητήρες Αεροσκαφών Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Τεχνολογία Υλικών Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Στοιχεία Ψύξης & Κλιματισμού Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 16.00 μ.μ. Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

 Δείτε και κατεβάστε το πρόγραμμα Επαναληπτικών Πανελληνίων Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2023

.2023

Δείτε ακόμη:
Ύλη ΕΠΑΛ 2022-23

__________________________________________________
ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων
__________________________________________________

Επαναληπτικές Πανελλήνιες ΓΕΛ 2023 Θέματα – Απαντήσεις

Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2023
Θέματα & Απαντήσεις

Δείτε τα θέματα και τις ενδεικτικές λύσεις στα μαθήματα των Επαναληπτικών  Πανελληνίων 2023

 Σεπτεμβρίου 2023
Νεοελληνική Γλώσσα Επαναληπτικές 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2023
Αρχαία Ελληνικά Επαναληπτικές 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Μαθηματικά Επαναληπτικές 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Βιολογία Επαναληπτικές 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2023
Λατινικά Επαναληπτικές 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Χημεία Επαναληπτικές 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Πληροφορική ΑΕΠΠ Επαναληπτικές 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2023
Φυσική Επαναληπτικές 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Ιστορία Επαναληπτικές 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Οικονομία ΑΟΘ Επαναληπτικές 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 16.00 μ.μ
________________________
Δείτε και κατεβάστε το πρόγραμμα των Επαναληπτικών Πανελληνίων Εξετάσεων ΓΕΛ 2023

.2023

Δείτε ακόμη:
Ύλη Πανελληνίων 2022-23

__________________________________________________
ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων
__________________________________________________

Είμαστε Μέσα 2023 Θέματα – Απαντήσεις

Επαναληπτικά Θέματα & Απαντήσεις Είμαστε Μέσα – Keystone 2023

Δείτε τα Επαναληπτικά θέματα και τις απαντήσεις του Φροντιστηριακού Οργανισμού Είμαστε Μέσα – Keystone.

Νεοελληνική Γλώσσα – Είμαστε Μέσα 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά – Είμαστε Μέσα 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Ιστορία – Είμαστε Μέσα 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Λατινικά – Είμαστε Μέσα 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

Μαθηματικά – Είμαστε Μέσα 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

Βιολογία – Είμαστε Μέσα 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική – Είμαστε Μέσα 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Χημεία – Είμαστε Μέσα 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

Πληροφορική – ΑΕΠΠ Είμαστε Μέσα 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
ΑΟΘ – Οικονομία Είμαστε Μέσα 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

ΕΠΑΛ – Είμαστε Μέσα

Νεοελληνική Γλώσσα ΕΠΑΛ Είμαστε Μέσα 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Μαθηματικά ΕΠΑΛ Είμαστε Μέσα 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

Δίκτυα ΕΠΑΛ Είμαστε Μέσα 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Προγραμματισμός ΕΠΑΛ Είμαστε Μέσα 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

ΑΟΘ ΕΠΑΛ Είμαστε Μέσα 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
ΑΟΔΕ ΕΠΑΛ Είμαστε Μέσα 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

Ανατομία ΕΠΑΛ Είμαστε Μέσα 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Υγιεινή ΕΠΑΛ Είμαστε Μέσα 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΜΕΚ ΕΠΑΛ Είμαστε Μέσα 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Στοιχεία Μηχανών ΕΠΑΛ Είμαστε Μέσα 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

Δείτε τα θέματα και τις ενδεικτικές λύσεις στα θέματα Φροντιστηρίων Είμαστε Μέσα

________________________________________________
ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων
________________________________________________

ΟΕΦΕ 2023 Θέματα – Απαντήσεις

Θέματα & Απαντήσεις ΟΕΦΕ 2023

Νεοελληνική Γλώσσα ΟΕΦΕ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά ΟΕΦΕ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Ιστορία ΟΕΦΕ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Λατινικά ΟΕΦΕ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

Μαθηματικά ΟΕΦΕ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

Βιολογία ΟΕΦΕ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική ΟΕΦΕ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Χημεία ΟΕΦΕ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

Πληροφορική – ΑΕΠΠ ΟΕΦΕ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
ΑΟΘ – Οικονομία ΟΕΦΕ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

ΕΠΑΛ ΟΕΦΕ

Νεοελληνική Γλώσσα ΕΠΑΛ ΟΕΦΕ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Μαθηματικά ΕΠΑΛ ΟΕΦΕ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

Δίκτυα ΕΠΑΛ ΟΕΦΕ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Προγραμματισμός ΕΠΑΛ ΟΕΦΕ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

ΑΟΘ ΕΠΑΛ ΟΕΦΕ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
ΑΟΔΕ ΕΠΑΛ ΟΕΦΕ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

Ανατομία ΕΠΑΛ ΟΕΦΕ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Υγιεινή ΕΠΑΛ ΟΕΦΕ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΜΕΚ ΕΠΑΛ ΟΕΦΕ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις
Στοιχεία Μηχανών ΕΠΑΛ ΟΕΦΕ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

Δείτε τα θέματα και τις ενδεικτικές λύσεις στα θέματα του ΟΕΦΕ 2023

________________________________________________
ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων
________________________________________________