Ειδικά Μαθήματα Επαναληπτικές 2023 Θέματα – Απαντήσεις

Ειδικά Μαθήματα Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2023 Θέματα & Απαντήσεις

Δείτε τα Θέματα & Λύσεις των Ειδικών Μαθημάτων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023

 Σεπτεμβρίου 2023
Αγγλικά Επαναληπτικές 2023 Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2023
Γαλλικά Επαναληπτικές 2023 Θέματα & Απαντήσεις (12:00)
Αρμονία Επαναληπτικές 2023 Θέματα & Απαντήσεις (16:00)

 Σεπτεμβρίου 2023
Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων Επαναληπτικές 2023 Θέματα –  Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2023
Μουσική Αντίληψη & Γνώση Επαναληπτικές 2023 Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2023
Μουσική Εκτέλεση & Ερμηνεία Επαναληπτικές 2023 Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2023
Ελεύθερο Επαναληπτικές Σχέδιο 2023 Θέματα & Απαντήσεις (13:30)

 Σεπτεμβρίου 2023
Γραμμικό Σχέδιο Επαναληπτικές 2023 Θέματα & Απαντήσεις (13:30)

 Σεπτεμβρίου 2023
Γερμανικά Επαναληπτικές 2023 Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2023
Ιταλικά Επαναληπτικές 2023 Θέματα & Απαντήσεις (12:00)
Ισπανικά Επαναληπτικές 2023 Θέματα & Απαντήσεις (16:00)

Δείτε και κατεβάστε το πρόγραμμα των Επαναληπτικών Ειδικών Μαθημάτων 2023

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 16.00 μ.μ. Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

– των ξένων γλωσσών και της Αρμονίας είναι τρεις (3) ώρες,

– των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

– του ειδικού μαθήματος «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων» είναι περίπου είκοσι (20) λεπτά.

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 2΄ με 6΄ λεπτά για κάθε υποψήφιο.

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Αντίληψης έχει διάρκεια 30’ λεπτών, ενώ η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης έχει διάρκεια 2 ωρών.

Δείτε ακόμη:
ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων

________________________________________________________
ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων
________________________________________________________

Αφήστε το σχόλιό σας