Αστυνομία Πανελλήνιες 2023

Αστυνομία Πανελλήνιες 2023

Αστυνομία Πανελλήνιες

Δείτε την προκύρηξη για την εισαγωγή στις Σχολές Αστυνομίας:

Αστυνομία Προκύρηξη 2023

Δείτε το πρόγραμμα Προκαταρκτικών Εξετάσεων ΠΚΕ για την εισαγωγή στις Σχολές Αστυνομίας:

Αστυνομία ΠΚΕ 2023

Σύμφωνα με την προκήρυξη:
– ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων ανέρχεται σε οκτακόσιοι πενήντα (850) ενώ πέρσι ήταν επτακόσιοι τριάντα (730),
– ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας ανέρχεται σε εκατό (100) ενώ πέρσι ήταν εκατό δέκα επτά (117). Από τις συγκεκριμένες θέσεις οι εξήντα (60) θέσεις αφορούν τους ιδιώτες υποψήφιους ενώ πέρσι ήταν εβδομήντα (70) και οι υπόλοιπες σαράντα (40) είναι θέσεις των εισακτέων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών.
Κατά το έτος 2022 εισήχθησαν συνολικά στις Αστυνομικές Σχολές οκτακόσιοι (800) ιδιώτες σπουδαστές ενώ κατά το έτος 2023 θα εισαχθούν 910, δηλαδή θα υπάρξει αύξηση κατά 110 θέσεις ή 13,75%.
 Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την ώρα 15.00 της 17-02-2023.
– Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού κ.τ.λ.», θα υποβάλουν την αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, από 03-07-2023 μέχρι την 15:00 ώρα της 18-07-2023.
– Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας «υιοθετηθέντα από την Βουλή τέκνα κ.τ.λ.» (περιπτ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994 (Α΄ 122), θα υποβάλουν την αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, από 03-07-2023 μέχρι την 15:00 ώρα της 18-07-2023.
Ανακοινώνεται ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εντεύθεν, κατ’ εφαρμογή της περιπτ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994 (Α΄ 122), στη Σχολή Αστυφυλάκων θα εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού επιτυχόντων υποψηφίων μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ μέχρι δύο (2) υποψήφιοι, που είναι υιοθετηθέντα από τη Βουλή των Ελλήνων τέκνα μελών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και των υπαλλήλων που υπηρετούσαν στα καταστήματα κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους, χωρίς τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Σχολιασμός
Δείτε τα σχόλια και σχολιάστε ελεύθερα (στο τέλος της σελίδας)
________________________________________________________
ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων
________________________________________________________
25.1-3.2 .2023

One thought on “Αστυνομία Πανελλήνιες 2023

Αφήστε το σχόλιό σας