Πανελλήνιες Ελλήνων Εξωτερικού – Ομογενών 2024 Θέματα – Απαντήσεις

Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων Ομογενών 2024

Ομογενείς

Δείτε τα θέματα και τις ενδεικτικές λύσεις στα μαθήματα για τους Έλληνες Εξωτερικού – Ομογενείς .

Εξετάσεις Ομογενών – Ελλήνων Εξωτερικού

 Σεπτεμβρίου 2024
Νεοελληνική Γλώσσα Ομογενών 2024 – Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2024
Αρχαία Ελληνικά Ομογενών 2024 – Θέματα & Απαντήσεις
Μαθηματικά Ομογενών 2024 – Θέματα & Απαντήσεις
Βιολογία Ομογενών 2024 – Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2024
Λατινικά Ομογενών 2024 – Θέματα & Απαντήσεις
Χημεία Ομογενών 2024 – Θέματα & Απαντήσεις
Πληροφορική ΑΕΠΠ Ομογενών 2024 – Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2024
Ιστορία Ομογενών 2024 – Θέματα & Απαντήσεις
Φυσική Ομογενών 2024 – Θέματα & Απαντήσεις
Οικονομία ΑΟΘ Ομογενών 2024 – Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2024
Αγγλικά Ομογενών 2024 Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2024
Γαλλικά Ομογενών 2024 Θέματα & Απαντήσεις (12:00)
Αρμονία Ομογενών 2024 Θέματα & Απαντήσεις (16:00)

 Σεπτεμβρίου 2024
Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων Ομογενών 2024 Θέματα –  Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2024
Μουσική Αντίληψη & Γνώση Ομογενών 2024 Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2024
Μουσική Εκτέλεση & Ερμηνεία Ομογενών 2024 Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2024
Ελεύθερο Σχέδιο Ομογενών 2024 Θέματα & Απαντήσεις (13:30)

 Σεπτεμβρίου 2024
Γραμμικό Σχέδιο Ομογενών 2024 Θέματα & Απαντήσεις (13:30)

 Σεπτεμβρίου 2024
Γερμανικά Ομογενών 2024 Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2024
Ιταλικά Ομογενών 2024 Θέματα & Απαντήσεις (12:00)
Ισπανικά Ομογενών 2024 Θέματα & Απαντήσεις (16:00)

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 16.00 μ.μ.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις (3) ώρες, εκτός των μαθημάτων Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο για τα οποία ορίζεται σε έξι (6) ώρες και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων για το οποίο ορίζονται είκοσι (20) λεπτά περίπου.

Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης θα γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Πρόγραμμα Πανελληνίων Εξετάσεων Ελλήνων Εξωτερικού 2024

Σχολιασμός
Δείτε τα σχόλια και σχολιάστε ελεύθερα (στο τέλος της σελίδας)

Δείτε ακόμη:
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων

Ομογενείς ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις ανά Έτος

Δείτε την ύλη για ΟΛΑ τα μαθήματα

Βάσεις Εισαγωγής Πανελλαδικών

Δείτε ακόμη:
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων 2024

ΓΕΛ Πανελλήνιες – Θέματα & Απαντήσεις 2024

Ειδικά Μαθήματα – Θέματα & Απαντήσεις 2024

Επαναληπτικές Ειδικά Μαθήματα – Θέματα & Απαντήσεις 2024

Επαναληπτικές ΓΕΛ – Θέματα & Απαντήσεις 2024

Πανελλήνιες Ομογενών – Θέματα & Απαντήσεις 2024

__________________________________________________
ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων
__________________________________________________

.7.2024

Αφήστε το σχόλιό σας