Πανελλήνιες Εξετάσεις Ελλήνων Εξωτερικού – Ομογενών 2022 Θέματα – Απαντήσεις

Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων Ομογενών 2022

 

Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022
Νεοελληνική Γλώσσα Ομογενών 2022 – Θέματα & Απαντήσεις

Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022
Αρχαία Ελληνικά Ομογενών 2022 – Θέματα & Απαντήσεις
Μαθηματικά Ομογενών 2022 – Θέματα & Απαντήσεις
Βιολογία Ομογενών 2022 – Θέματα & Απαντήσεις

Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022
Λατινικά Ομογενών 2022 – Θέματα & Απαντήσεις
Χημεία Ομογενών 2022 – Θέματα & Απαντήσεις
Πληροφορική ΑΕΠΠ Ομογενών 2022 – Θέματα & Απαντήσεις

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022
Ιστορία Ομογενών 2022 – Θέματα & Απαντήσεις
Φυσική Ομογενών 2022 – Θέματα & Απαντήσεις
Οικονομία ΑΟΘ Ομογενών 2022 – Θέματα & Απαντήσεις

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022
Αγγλικά Ομογενών 2022 Θέματα & Απαντήσεις

Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022
Γαλλικά Ομογενών 2022 Θέματα & Απαντήσεις (12:00)
Αρμονία Ομογενών 2022 Θέματα & Απαντήσεις (16:00)

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022
Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων Ομογενών 2022 Θέματα –  Απαντήσεις

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022
Μουσική Αντίληψη & Γνώση Ομογενών 2022 Θέματα & Απαντήσεις

Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022
Μουσική Εκτέλεση & Ερμηνεία Ομογενών 2022 Θέματα & Απαντήσεις

Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022
Ελεύθερο Σχέδιο Ομογενών 2022 Θέματα & Απαντήσεις (13:30)

Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022
Γραμμικό Σχέδιο Ομογενών 2022 Θέματα & Απαντήσεις (13:30)

Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022
Γερμανικά Ομογενών 2022 Θέματα & Απαντήσεις

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022
Ιταλικά Ομογενών 2022 Θέματα & Απαντήσεις (12:00)
Ισπανικά Ομογενών 2022 Θέματα & Απαντήσεις (16:00)

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 16.00 μ.μ.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις (3) ώρες, εκτός των μαθημάτων Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο για τα οποία ορίζεται σε έξι (6) ώρες και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων για το οποίο ορίζονται είκοσι (20) λεπτά περίπου.

Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης θα γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Δείτε και κατεβάστε το πρόγραμμα των Πανελληνίων Εξετάσεων των Ελλήνων  Εξωτερικού 2022

1.8.2022

__________________________________________________
ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων
__________________________________________________

Αφήστε το σχόλιό σας