Κινητήρες Αεροσκαφών ΕΠΑΛ Ύλη 2023

Κινητήρες Αεροσκαφών ΕΠΑΛ Ύλη 2023

Κινητήρες Αεροσκαφών

Κινητήρες Αεροσκαφών

Δείτε την Ύλη Πανελληνίων ΕΠΑΛ – 2023

Δείτε αναλυτικά την ύλη στους Κινητήρες Αεροσκαφών των ΕΠΑΛ :

Ειδικότητα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Κινητήρες Αεροσκαφών ΕΠΑΛ – Ύλη 2023

ΒΙΒΛΙΑ:
1. «Κινητήρες Αεροσκαφών Ι» (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΚΑΡΕΛΑΣ Ε., κ.ά., εκδόσεις Διόφαντος)
2. «Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ» (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΚΑΡΕΛΑΣ Ε., κ.ά., εκδόσεις Διόφαντος )

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ – ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Από το βιβλίο: «Κινητήρες Αεροσκαφών Ι»

Στις δύο πρώτες στήλες των πινάκων φαίνονται οι ενότητες/κεφάλαια του βιβλίου που αντιστοιχούν στην διδακτέα ύλη ενώ στην τρίτη στήλη σημαίνονται με Χ οι ενότητες του βιβλίου που αντιστοιχούν στην εξεταστέα ύλη.

 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
ΕΝΟΤΗΤΕΣΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 Κεφάλαιο 1: ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
1.1Ιστορική εξέλιξη κινητήρων – Είδη κινητήρων 
1.1.4Ειδικοί ορισμοί για τη βασική λειτουργία του εμβολοφόρου κινητήρα 
1.2ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ  –  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 
1.2.1Τα στοιχειώδη μέρη του βενζινοκινητήρα – πετρελαιοκινητήρα 
1.3ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝX
1.3.1ΓενικάΧ
1.3.2ΣτροφαλοθάλαμοςΧ
1.3.3Έδρανα ή τριβείςΧ
1.3.3.1Έδρανα ολίσθησηςΧ
1.3.3.2Έδρανα κύλισηςΧ
1.3.4Στροφαλοφόρος άξονας ή στρόφαλοςΧ
1.3.5ΔιωστήραςΧ
1.3.6Έμβολο – πείρος – τα ελατήρια του εμβόλουΧ
1.3.7Κύλινδροι – κεφαλές κυλίνδρωνΧ
1.3.8ΒαλβίδεςΧ
1.3.9Σύστημα κίνησης βαλβίδων και εκκεντροφόρος άξοναςΧ
1.4ΛΙΠΑΝΣΗ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣΧ
1.4.1Χαρακτηριστικά του λιπαντικού μέσουΧ
1.4.1.1Λιπαντικά λάδιαΧ
1.4.1.2Πρόσθετα λαδιώνΧ
1.4.1.3Συνθετικά λιπαντικάΧ
1.4.1.4Λιπαντικά λίπη (γράσα)Χ
14.2Συστήματα λίπανσηςΧ
1.7ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΣΥΜΠΙΕΣΗΣΧ
1.7.1ΓενικάΧ
1.7.2Τα διάφορα συστήματα υπερσυμπίεσηςΧ
1.7.2.1Μηχανικοί υπερσυμπιεστές – άμεση μετάδοση της κίνησηςΧ
1.7.2.2Στροβιλο-υπερπληρωτές – έμμεση μετάδοση της κίνησηςΧ
1.7.3Ψύξη του παρεχόμενου αέρα (intercooler)Χ
1.10ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
1.10.1Το σύστημα πυρανίχνευσης του κινητήρα 
1.10.2Το σύστημα πυρόσβεσης του κινητήρα 
 Κεφάλαιο 2: ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 
2.1ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΡΙΩΘΗΣΗΧ
2.1.2Αρχές αεριώθησηςΧ
2.1.3ΏσηΧ
2.1.3.1Λειτουργικοί παράγοντεςΧ
2.1.3.2Περιβαλλοντικές συνθήκες που επηρεάζουν την ώσηΧ
2.1.4Μέθοδοι αεριώθησης – Τύποι αεριωθητώνΧ
2.1.4.5Βασικές αρχές αεριοστρόβιλου (gas turbine engine)Χ
2.1.5Οι τύποι του αεριοστρόβιλουΧ
2.1.5.1Στροβιλοαντιδραστήρας  (turbojet  engine)Χ
2.1.5.2Ελικοστρόβιλος (turboprop engine)Χ
2.1.5.3Αξονοστρόβιλος (turbosaft engine)Χ
2.1.5.4Στροβιλοανεμιστήρας (turbofan engine)Χ
2.1.7Χρήσεις των κινητήρων αεριώθησης 
2.2ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ 
2.2.2Θεωρητικός κύκλος λειτουργίας 
2.2.4Πραγματικός κύκλος λειτουργίας 
2.3ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑΧ
2.3.2Είδη αεραγωγών εισαγωγήςΧ
2.3.4Συστήματα αντί- και από-πάγωσης εισαγωγής αέρα 
2.4ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣΧ
2.4.1ΓενικάΧ
2.4.2Φυγοκεντρικοί συμπιεστέςΧ
2.4.3Αξονικοί συμπιεστέςΧ
2.4.3.1ΓενικάΧ
2.4.3.2Αρχές λειτουργίαςΧ
2.4.3.7Απώλεια στήριξης – πάλμωση 
2.5ΔΙΑΧΥΤΕΣΧ
2.6ΘΑΛΑΜΟΙΧ
2.6.3Λειτουργικά χαρακτηριστικά του θαλάμου καύσης 
2.6.3.2Ευστάθεια καύσης 
2.6.3.3Κατανομή θερμοκρασίας 
2.6.4Τύποι θαλάμων καύσης 
2.7ΣΤΡΟΒΙΛΟΣΧ
2.7.1Περιγραφή και λειτουργία του στροβίλουΧ
2.7.3Ψύξη των πτερυγίωνΧ
2.8ΕΞΑΓΩΓΗ 
2.9ΜΕΙΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥΧ
2.9.1Οι πηγές του θορύβουΧ
2.9.2Μέθοδοι μείωσης του θορύβουΧ
2.9.3Μειωτές θορύβου 
2.10ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΩΣΗΣΧ
2.10.1Επιβράδυνση α/φους κατά την προσγείωση 
2.10.2Πλεονεκτήματα και αρχή λειτουργίας των αναστροφέων ώσηςΧ
2.11ΜΕΤΑΚΑΥΣΗ 
2.11.1Λειτουργία 

2.Από το βιβλίο: «Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ»

Στις δύο πρώτες στήλες των πινάκων φαίνονται οι ενότητες/κεφάλαια του βιβλίου που αντιστοιχούν στην διδακτέα ύλη ενώ στην τρίτη στήλη σημαίνονται με Χ οι ενότητες του βιβλίου που αντιστοιχούν στην εξεταστέα ύλη.

 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
ΕΝΟΤΗΤΕΣΚΕΦΑΛΑΙΑ 
Κεφάλαιο 2: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
2.1ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝΧ
2.1.1Παράγοντες που επηρεάζουν τη «ζωή» του κινητήραΧ
2.1.1.1Βασικοί κανόνες καλής λειτουργίαςΧ
2.1.1.2Εισαγωγή σχεδιαστικών αλλαγών 
2.2ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
2.2.1Επιθεώρηση πριν την πτήσηΧ
2.2.3Επιθεώρηση 100 ωρών και ετήσια επιθεώρηση 
2.2.3.14Έλικας 
2.3ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝΧ
2.3.1∆ιαστήµατα και είδη γενικής επισκευήςΧ
2.3.4Επιθεώρηση (Μη καταστροφικοί έλεγχοι, έλεγχος διαστάσεων) 
2.3.4.1Οπτική επιθεώρησηΧ
2.3.4.2Μη καταστροφικοί έλεγχοι 
2.3.42.1Μαγνητική επιθεώρηση (Magnetic Particle Inspection – MPI)Χ
2.3.4.2.2Επιθεώρηση με διεισδυτικά υγρά (Penetrant Inspection)Χ
2.3.4.2.3Επιθεώρηση με δινορεύματα (Eddy Current Inspection)Χ
2.3.4.2.5Υπέρηχοι (Ultrasonic Inspection)Χ
2.4∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝΧ
2.4.1Μεθοδολογία διερεύνησηςΧ
2.4.1.1ΓενικάΧ
2.4.1.2Αναγνώριση των συμπτωμάτωνΧ
2.4.1.3Ερμηνεία και ανάλυση των συμπτωμάτωνΧ
2.4.1.4Καταγραφή των πιθανών αιτίων που μπορούν να προκάλεσαν τη δυσλειτουργίαΧ
2.4.1.5Εντοπισμός της δυσλειτουργίας 
2.4.1.6Απομόνωση της δυσλειτουργίας σε συγκεκριμένο εξάρτημα ή παρελκόμενο του κινητήρα 
2.4.1.7Ανάλυση της αιτίας που προκάλεσε τη βλάβηΧ
2.4.2∆ιαδικασίες διερεύνησης βλαβών στα κύρια εξαρτήµαταΧ
2.4.2.1ΓενικάΧ
2.4.2.2Δυσκολία εκκίνησης του κινητήραΧ
2.4.2.3Ελαττωματικοί σπινθηριστές (spark plugs)Χ
2.4.2.4Δυσλειτουργία συστήματος λίπανσηςΧ
2.4.2.5Δυσλειτουργία συστήματος εισαγωγήςΧ
2.6ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
2.6.1Αίτια αντικατάστασης εµβολοφόρου κινητήραΧ
2.8ΙΣΧΥΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ-ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑΧ
2.8.1Γενικά 
2.8.2Είδη ισχύος και διαδικασίες µέτρησης αυτώνΧ
2.8.2.1Ενδεικνυόμενη ισχύςΧ
Κεφάλαιο 3: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
3.3ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΡΥΘΜΙΣΗ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ 
3.3.1Συντήρηση και επισκευές ψυχρού τµήµατοςΧ
3.3.2Συντήρηση και επισκευές θερµού τµήµατοςΧ
3.3.2.1Θάλαμος καύσηςΧ
3.3.2.2Τμήμα στροβίλωνΧ
3.3.5∆ιαδικασίες ζυγοστάθμισης συμπιεστού και στροβίλουΧ
3.3.6Έλεγχοι διακένων και ανοχώνΧ
3.4ΛΙΠΑΝΣΗ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 
3.4.2Φυσικές ιδιότητες και τεχνικά χαρακτηριστικά των λιπαντικώνΧ
3.4.3Προδιαγραφές λιπαντικών αεριοστρόβιλων κινητήρων 
3.4.7Έλεγχοι και διερεύνηση βλαβών συστήματος λίπανσηςΧ
3.4.7.1Διερεύνηση βλαβών συστήματος λίπανσης 
3.4.7.2Απώλεια πίεσης λαδιού (χωρίς ίχνη διαρροής)Χ
3.4.7.3Χαμηλή πίεση λαδιούΧ
3.4.7.4Υψηλή πίεση λαδιούΧ
3.4.7.5Διακύμανση πίεσης λαδιούΧ
3.4.7.6Υπερβολική κατανάλωση λαδιούΧ
3.4.7.7Ένδειξη αυξημένης ποσότητας λιπαντικούΧ
3.6ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΑ 
3.6.2Σκοπός συστήματος καυσίμου και είδη συστημάτωνΧ
3.6.2.6Ρυθμιστές καυσίμουΧ
3.7ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 
3.7.1Μέθοδοι εκκίνησηςΧ
3.7.1.1Πνευματικός εκκινητήςΧ
3.7.1.2Ηλεκτρικός εκκινητήςΧ
3.7.1.3Ηλεκτρικός εκκινητής – γεννήτρια 
3.7.1.5Εκκίνηση με αξονοστρόβιλο 
3.8ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣΧ
3.8.1ΓενικάΧ
3.8.4∆ιαδικασία εκκίνησης αεριοστρόβιλων κινητήρωνΧ
3.9ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΑΓΟΠΟΙΗΣΗΧ
3.10ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣΧ
3.10.1Αιτίες πρόκλησης πυρκαγιάς και πρόληψη εκδήλωσής τηςΧ
3.10.2Σύστηµα ανίχνευσης πυρκαγιάςΧ
3.10.3ΚαταστολήΧ
3.10.4Έλεγχοι, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών συστήµατοςΧ
3.10.5Ανίχνευση και αποκατάσταση βλαβών συστήµατος πυρόσβεσης 
3.10.5.1Λανθασμένες ενεργοποιήσεις του συστήματοςΧ
3.10.5.3Ανεπιτυχής δοκιμή λειτουργικότητας του συστήματοςΧ
3.11ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑΧ
3.11.1Συγχρονισµός λειτουργίας κινητήρων 
3.11.2Περιγραφή και λειτουργία των οργάνων του κινητήρα 

 

Δείτε ακόμη:

Δείτε την ύλη για ΟΛΑ τα μαθήματα

________________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στους Κινητήρες Αεροσκαφών
________________________________________________________

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *