Νεοελληνική Γλώσσα ύλη Πανελληνίων 2025

Νεοελληνική Γλώσσα Ύλη Πανελληνίων 2025

Νεοελληνική Γλώσσα

Νεοελληνική Γλώσσα

Δείτε την Ύλη Πανελληνίων (ΦΕΚ) 2025

Προσοχή : Η Ύλη θα αναρτηθεί αμέσως μόλις γίνει διαθέσιμη.
Μείνετε συντονισμένοι και ελέγχετε συχνά. Η σελίδα ενημερώνεται Συνεχώς.

Δείτε αναλυτικά την ύλη στη Νεοελληνική Γλώσσα των ΓΕΛ (Ημερήσια & Εσπερινά) :

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ύλη 2024
(Δείτε την ύλη της προηγούμενης χρονιάς μέχρι να ανακοινωθεί η καινούρια)

Βιβλία

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 • Τσολάκης Χ., Αδαλόγλου Κ., Αυδή Α., Γρηγοριάδης Ν., Δανιήλ Α, Ζερβού Ι., Λόππα Ε., Τάνης Δ., Έκφραση – Έκθεση (τεύχος Γ’), Υ.ΠΑΙ.Θ./ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».
 • Χατζησαββίδης Σ., Χατζησαββίδου Α., Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Α’ , Β’, Γ’ Γυμνασίου), Υ.ΠΑΙ.Θ./ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».
 • Κανδήρου Γλ., Πασχαλίδης Δ., Ρίζου Σπ., Γλωσσικές Ασκήσεις (Γενικό Λύκειο), Υ.ΠΑΙ.Θ./ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».
 • Μανωλίδης Γ., Μπεχλιβάνης Θ., Φλώρου Φ., Θεματικοί Κύκλοι. Έκφραση – Έκθεση (Γενικό Λύκειο), Υ.ΠΑΙ.Θ./ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».
 • Νεοελληνική Γλώσσα Γ’ Γενικού Λυκείου, Φάκελος Υλικού – Δίκτυο κειμένων: «Εμείς και οι άλλοι…», Υ.ΠΑΙ.Θ./ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 • Γρηγοριάδης Ν., Καρβέλης Δ., Μηλιώνης Χ., Μπαλάσκας Κ., Παγανός Γ., Παπακώστας Γ., Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (τεύχος Γ’), Υ.ΠΑΙ.Θ./ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
 • Παρίσης Ι., Παρίσης Ν., Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων, Υ.ΠΑΙ.Θ./ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
 • Λογοτεχνία, Φάκελος Υλικού-Δίκτυα Κειμένων, Υ.ΠΑΙ.Θ./ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Η εξέταση των μαθητών και μαθητριών είναι ενιαία για τη Νεοελληνική Γλώσσα και τη Λογοτεχνία και γίνεται σε κείμενα λογοτεχνικά και μη λογοτεχνικά τα οποία δεν εμπεριέχονται στα ανωτέρω διδακτικά βιβλία

Ως εξεταστέα-διδακτέα ύλη ορίζονται δραστηριότητες με τις οποίες υπηρετείται και ελέγχεται η επίτευξη των σκοπών και των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της διδασκαλίας του μαθήματος.

Ι. Για την Νεοελληνική Γλώσσα, οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται σε δραστηριότητες και να απαντούν σε ερωτήματα/ ερωτήσεις που απορρέουν από κείμενα που αναφέρονται σε κάποιον ή κάποιους από τους θεματικούς άξονες, όπως αυτοί ορίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται:

α) να κατανοούν τη γλωσσική μορφή των κειμένων και τα κειμενικά τους χαρακτηριστικά, τη σχέση που έχει η γλώσσα και η οργάνωση του κειμένου με την περίσταση και τον σκοπό της επικοινωνίας,

β) να ερμηνεύουν και να προσεγγίζουν κριτικά τα κείμενα με στόχο τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο αναπαριστώνται ιδέες, αντιλήψεις, προκαταλήψεις για τον άνθρωπο, την κοινωνία και τον κόσμο,

γ) να συγκρίνουν κείμενα ως προς τις δύο προηγούμενες διαστάσεις με στόχο τον εντοπισμό ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ των κειμένων ως προς τη γλώσσα, το μέσο, τους σημειωτικούς τρόπους, το κειμενικό είδος, τις αναπαραστάσεις της πραγματικότητας, τον τρόπο προσέγγισης του θέματος κ.λπ.

δ) να παράγουν κείμενα, με βάση τα μελετώμενα κείμενα με στόχο:
i) τον μετασχηματισμό των γλωσσικών και νοηματικών δομών (σημασιών) των κειμένων ή/και
ii) τη συνοπτική παρουσίαση του περιεχομένου των κειμένων και
iii) τη διατύπωση και έκφραση δικών τους απόψεων, σε επικοινωνιακό πλαίσιο, σχετικά με συγκεκριμένα ερωτήματα που τίθενται στα κείμενα αναφοράς.

ΙΙ. Για τη Λογοτεχνία, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση να τοποθετούνται/ανταποκρίνονται με ένα ερμηνευτικό σχόλιο στο θέμα ή ερώτημα που οι ίδιοι/-ες πιστεύουν ότι θέτει το κείμενο, αξιοποιώντας συνδυαστικά κειμενικούς δείκτες μεταξύ τους ή και με στοιχεία συγκειμένου, με σκοπό να τεκμηριώνουν τις προσωπικές θέσεις και ανταποκρίσεις τους

Πιο συγκεκριμένα, ο/η μαθητής/-ήτρια αναμένεται να είναι σε θέση:

 • να εντοπίσει ποιο είναι, κατά τη γνώμη του/της, το θέμα του κειμένου
 • να καταγράψει το ερώτημα ή τα ερωτήματα που απορρέει/-ουν από τον τρόπο που χειρίζεται ο/η συγγραφέας το θέμα του/της
 • να αξιολογήσει ποιο από τα ερωτήματα παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον ίδιο/-α και σε αυτό να στηρίξει το ερμηνευτικό του/της σχόλιο.

Τέλος, οι μαθητές και οι μαθήτριες οφείλουν να τεκμηριώνουν τις απαντήσεις τους με αναφορές στο κείμενο ή σε συγκεκριμένους κειμενικούς δείκτες.

Τα κριτήρια με τα οποία κρίνεται η πληρότητα των απαντήσεων των μαθητών και των μαθητριών είναι: η ποιότητα (αλήθεια και ακρίβεια των δεδομένων), η ποσότητα (η επάρκεια των στοιχείων), η συνάφεια του περιεχομένου με τον επικοινωνιακό στόχο και η σαφήνεια σε επίπεδο έκφρασης και διατύπωσης του περιεχομένου (περισσότερα βλ. ΓΝΕΛ, σελ. 169-171).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Προκειμένου οι μαθητές/-τριες να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις διαδικασίες κατανόησης των κειμένων και στις διαδικασίες παραγωγής λόγου προτείνεται να αξιοποιούν το γλωσσάρι όρων που περιέχεται στους Φακέλους Υλικού. Οι όροι αυτοί αποτελούν εργαλεία προσέγγισης των κειμένων και όχι αυτοσκοπό.

Σχολιασμός
Δείτε τα σχόλια και σχολιάστε ελεύθερα (στο τέλος της σελίδας)

Δείτε ακόμη:
Ύλη Πανελληνίων 2025

Δείτε ακόμη:
Δείτε την ύλη για ΟΛΑ τα μαθήματα

Νεοελληνική Γλώσσα – Ύλη ΟΛΕΣ οι χρονιές

__________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στη Γλώσσα – Έκθεση
__________________________________________________

Αρχαία Ύλη Πανελληνίων 2025

Αρχαία Ελληνικά Ύλη Πανελληνίων 2025

Αρχαία Ελληνικά

Αρχαία Ελληνικά

Δείτε την Ύλη Πανελληνίων (ΦΕΚ) 2025

Προσοχή : Η Ύλη θα αναρτηθεί αμέσως μόλις γίνει διαθέσιμη.
Μείνετε συντονισμένοι και ελέγχετε συχνά. Η σελίδα ενημερώνεται Συνεχώς.

Δείτε αναλυτικά την ύλη στα Αρχαία Ελληνικά των ΓΕΛ:

Αρχαία Ελληνικά Ύλη 2024
(Δείτε την ύλη της προηγούμενης χρονιάς μέχρι να ανακοινωθεί η καινούρια)

Βιβλία

 

Από το σχολικό βιβλίο: «Αρχαία Ελληνικά, Φιλοσοφικός Λόγος» , Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Κοπιδάκης Μ., Πατρικίου Έ., Λυπουρλής, Δ., Μωραΐτου Δ.,

Εισαγωγή:
Δ. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Κεφ. Δ2:
Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη. Διαλεκτική, μαιευτική, ειρωνεία. Η αναζήτηση των ορισμών, η επαγωγική μέθοδος και η ηθική.
Κεφ. Δ3: Η δίκη και ο θάνατος του Σωκράτη.

Ε. Ο ΠΛΑΤΩΝ:
Κεφ. Ε1:
Ο βίος του.

Πλάτων, Πρωταγόρας:
Β.
Η φιλοσοφική σημασία του διαλόγου
Γ. Ο μύθος του Πρωταγόρα για τη δημιουργία του ανθρώπου και την αρετή (Στην εξεταστέα ύλη δεν περιλαμβάνονται «Ησιόδου, Θεογονία, Ο μύθος του Προμηθέα, πρωτότυπο (στ. 507-569) και νεοελληνική απόδοσή του από τον Π. Λεκατσά, και «Αισχύλου, Προμηθέας Δεσμώτης, Η προσφορά του Προμηθέα στον ανθρώπινο πολιτισμό, πρωτότυπο (στ. 436- 506) και νεοελληνική απόδοσή του από τον Τ. Ρούσο).

Πλάτων, Πολιτεία
Εισαγωγή στην Πολιτεία
1. Νεανικές φιλοδοξίες και απογοητεύσεις,
2. Η συγγραφή της Πολιτείας,
3. Η σκηνοθεσία και τα πρόσωπα του διαλόγου,
6. Οι τρεις τάξεις,
8. Η αγωγή των φυλάκων,
12. Οι φιλόσοφοι-βασιλείς,
13. Η δικαιοσύνη.
Η αλληγορία του σπηλαίου, εισαγωγικό σημείωμα.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Βίος και έργα
Πότε και πού γεννήθηκε ο Αριστοτέλης – Λίγα λόγια για την καταγωγή του,
Ο Αριστοτέλης στην Ακαδημία του Πλάτωνα: Μαθητής πρώτα, δάσκαλος στη συνέχεια,
Ο Αριστοτέλης στη Μακεδονία: Δάσκαλος του Αλέξανδρου,
Επιστροφή του Αριστοτέλη στην Αθήνα: Αρχίζει η τρίτη περίοδος της φιλοσοφικής του δραστηριότητας. Ο Αριστοτέλης διδάσκει στο Λύκειο,
Ο Αριστοτέλης εγκαταλείπει οριστικά την Αθήνα – Το τέλος της ζωής του.
Αριστοτέλης, Ἠθικά Νικομάχεια
Εισαγωγή (ολόκληρη)
Αριστοτέλης, Πολιτικά
Εισαγωγή (ολόκληρη)

Από το σχολικό βιβλίο: «Αρχαία Ελληνικά, Φάκελος Υλικού» Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου Κείμενα αναφοράς από τις παρακάτω θεματικές ενότητες, όπως αυτά εμφανίζονται στον Φάκελο Υλικού:

Α. Η αντίληψη για τη φιλοσοφία: Η φιλοσοφία και η διαμόρφωση του ανθρώπου
Α.1
Γιατί φιλοσοφεί ο άνθρωπος;
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Μετά τα φυσικά,  A 2, 98b12-28
  Α.2 Η πρακτική και πολιτική διάσταση της φιλοσοφίας
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Προτρεπτικός πρός Θεμίσωνα, αποσπάσματα 8-9
  Α.3 Η φιλοσοφία ως προϋπόθεση για την ευδαιμονία
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ, Επιστολή στον Μενοικέα, 122

Β. Η δημιουργία της ανθρώπινης κοινωνίας και η πολιτική αρετή (Πλάτων, Πρωταγόρας)
Β.4
Ο πρωταγόρειος μύθος: Η διανομή των ιδιοτήτων στα ζώα
ΠΛΑΤΩΝ, Πρωταγόρας, 320c-321b (ενότητα: 2η σχολικού βιβλίου, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»)
Β.5 Ο πρωταγόρειος μύθος: Η κλοπή της φωτιάς- έντεχνη σοφία και λόγος
ΠΛΑΤΩΝ, Πρωταγόρας, 321b-322a (ενότητα: 3η σχολικού βιβλίου, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»)
Β.6 Ο πρωταγόρειος μύθος: Το δώρο του Δία-η πολιτική αρετή ως κοινή και αναγκαία ιδιότητα των ανθρώπων
ΠΛΑΤΩΝ, Πρωταγόρας, 322a-323a (ενότητα: 4η σχολικού βιβλίου, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»)
Β.7 Η συγκρότηση της πόλεως
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά, Α 1.12, 1253a29-39 (ενότητα: 14η σχολικού βιβλίου, που δίνεται σε μετάφραση, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»)

Γ. Η παιδεία και η αναζήτηση της αλήθειας – η ανθρώπινη φύση και το χρέος του φιλοσόφου
Γ.8
Η αλληγορία του σπηλαίου: Οι δεσμώτες
ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία, 514a-515c (ενότητα: 11η σχολικού βιβλίου, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», με προσθήκη κειμένου στον Φάκελο Υλικού)
Γ.9 Η αλληγορία του σπηλαίου: Η παιδεία
ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία, 518b-519a, με προσθήκη κειμένου στον Φάκελο Υλικού
Γ.10 Η αλληγορία του σπηλαίου: Οι φιλόσοφοι
ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία, 519b-520a (ενότητες: 12η και 13η σχολικού βιβλίου, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»)
Γ.11 Ο χαρακτήρας και οι στόχοι της παιδείας
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά, Θ 1.3-2.1, 1337a33-b11 (ενότητα: 20η σχολικού βιβλίου, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»)

Δ. Ο άνθρωπος ανάμεσα στους ανθρώπους – η ηθική αρετή
Δ.12
Η ηθική αρετή
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ἠθικά Νικομάχεια, Β 1. 1-4, 1103a14-b2 (ενότητες: 1η και 2η σχολικού βιβλίου Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»)
Δ.13 Η Ηθική αρετή και η ηθική πράξη
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ἠθικά Νικομάχεια, Β 1.5-8, 1103b2-25 (ενότητες: 3η και 4η σχολικού βιβλίου, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»)
Δ.14 Ηθική αρετή και μεσότητα
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ἠθικά Νικομάχεια, Β 6.4-8, 1106a26-b7 (ενότητα: 7η σχολικού βιβλίου, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»)
Δ.15 Ορισμός της αρετής
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ἠθικά Νικομάχεια, Β 6.10-13∙16, 1106b18-28∙ 1106b36-1107a6 (ενότητες: 9η και 10η, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»)

Ε. Ο άνθρωπος μέσα στην πόλη – η πολιτική αρετή
Ε.16
Η πόλις
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά, Α 1.1-8, 1252a1-7∙b27-32 (ενότητες: 11η και 12η σχολικού βιβλίου, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»)
Ε.17 Ο άνθρωπος ζῷον πολιτικόν
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά, Α 1. 10-11, 1253a7-18 (ενότητα: 13η σχολικού βιβλίου, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»)
Ε.18 Η αρχή της πλειοψηφίας
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά, Γ6. 3-4, 1281a39-b10 (κείμενο στον Φάκελο Υλικού)

ΣΤ. Ο άνθρωπος πολίτης του κόσμου – η νέα οικουμένη και η επιμέλεια του εαυτού
ΣΤ. 21
Η νέα οικουμένη
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, Περί Ἀλεξάνδρου τύχης καί ἀρετῆς, 6 329 A-D (κείμενο στον Φάκελο Υλικού)

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

1. ΚΕΙΜΕΝΟ
Αδίδακτο πεζό κείμενο αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων της αττικής διαλέκτου.
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ – ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
α.
Η ύλη που περιλαμβάνεται στα σχολικά βιβλία του Γυμνασίου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου,
β. Ολόκληρη η ύλη που περιλαμβάνεται στο σχολικό βιβλίο Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας (ενότητες: 1 – 21).

Σχολιασμός
Δείτε τα σχόλια και σχολιάστε ελεύθερα (στο τέλος της σελίδας)

Δείτε ακόμη:
Ύλη Πανελληνίων 2025

Δείτε ακόμη:
Δείτε την ύλη για ΟΛΑ τα μαθήματα

Αρχαία Ελληνικά – Ύλη ΟΛΕΣ οι χρονιές

__________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στα Αρχαία Ελληνικά
__________________________________________________

Λατινικά Ύλη Πανελληνίων 2025

Λατινικά Ύλη Πανελληνίων 2025

Λατινικά

Λατινικά

Δείτε την Ύλη Πανελληνίων (ΦΕΚ) 2025

Προσοχή : Η Ύλη θα αναρτηθεί αμέσως μόλις γίνει διαθέσιμη.
Μείνετε συντονισμένοι και ελέγχετε συχνά. Η σελίδα ενημερώνεται Συνεχώς.

Δείτε αναλυτικά την ύλη Πανελληνίων στα Λατινικά:
(Δείτε την ύλη της προηγούμενης χρονιάς μέχρι να ανακοινωθεί η καινούρια)

Λατινικά Ύλη 2024

ΒΙΒΛΙΑ
Πασχάλης Μ., Σαββαντίδης Γ., Λατινικά τεύχος Α΄, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
Πασχάλης Μ., Σαββαντίδης Γ., Λατινικά τεύχος Β΄, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
Τζάρτζανος Α., Λατινική Γραμματική , Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Εισαγωγή:
Από το σχολικό βιβλίο Πασχάλης Μ., Σαββαντίδης Γ., Λατινικά τεύχος Α΄, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»:
Λατινική Γλώσσα και Λογοτεχνία:
Η λατινική γλώσσα,
Η γένεση της ρωμαϊκής λογοτεχνίας,
Εποχές της ρωμαϊκής λογοτεχνίας,
Γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας
Η εξέλιξη της ρωμαϊκής λογοτεχνίας:
Κλασική εποχή:
α. Οι χρόνοι του Κικέρωνα,
β. Αυγούστειοι χρόνοι,

Κείμενα:
Από το σχολικό βιβλίο Πασχάλης Μ., Σαββαντίδης Γ., Λατινικά τεύχος Α΄:
Μαθήματα XVI-XX

Από το σχολικό βιβλίο Πασχάλης Μ., Σαββαντίδης Γ., Λατινικά τεύχος Β΄:
Μαθήματα XXI-L.

Και αξιοποιείται το βιβλίο αναφοράς: Α. Τζάρτζανος, Λατινική Γραμματική, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Γραμματική – Συντακτικό:
I. Η ύλη που έχει διδαχθεί στη Β΄ ΓΕ.Λ.
II. Η ύλη Γ΄ ΓΕ.Λ.:
• Η οριστική του παθητικού ενεστώτα της γ΄ συζυγίας
• Το απαρέμφατο του παθητικού ενεστώτα της γ΄ συζυγίας
• Τα αποθετικά ρήματα της γ΄ συζυγίας
• Η οριστική του παθητικού μέλλοντα της γ΄ και δ΄ συζυγίας
• Το ρήμα fio
• Η οριστική του παθητικού παρατατικού και των αποθετικών ρημάτων
• Η μετοχή του παθητικού παρακειμένου
• Τα σύνθετα του do
• Το εξωτερικό και το εσωτερικό αναγκαστικό αίτιο
• Το απαρέμφατο του ενεργητικού παρακειμένου
• Η αόριστη αντωνυμία quidam, quaedam, quiddam (ουσιαστική) και quoddam (επιθετική)
• Το ειδικό απαρέμφατο
• Το ουσιαστικό bos
• Οι συντελεσμένοι χρόνοι της παθητικής φωνής
• Το απαρέμφατο του παθητικού παρακειμένου
• Ο υπερθετικός των επιθέτων
• Η γενική και η αφαιρετική της ιδιότητας
• Η απόλυτη αφαιρετική
• Τα ρήματα cado και caedo και τα σύνθετά τους
• Η μετοχή του ενεστώτα
• Η μετοχή του ενεστώτα των αποθετικών ρημάτων
• Η μετοχή του μέλλοντα
• Η μετοχή του μέλλοντα των αποθετικών ρημάτων
• Η χρήση της μετοχής
• Η ενεργητική περιφραστική συζυγία
• Το απαρέμφατο του μέλλοντα
• Η έκφραση est mihi nomen
• Ο σύνδεσμος dum + οριστ. του ενεστώτα
• Η απόλυτη αφαιρετική
• Η υποτακτική του ενεργητικού ενεστώτα
• Η υποτακτική του παθητικού ενεστώτα
• Η χρήση της υποτακτικής
• Η υποτακτική του ενεργητικού και παθητικού παρατατικού
• Η χρήση της υποτακτικής
• Η ακολουθία των χρόνων
• Η υποτακτική του ενεργητικού παρακειμένου
• Η υποτακτική του παθητικού παρακειμένου
• Η υποτακτική του ενεργητικού υπερσυντελίκου
• Η υποτακτική του παθητικού υπερσυντελίκου
• Η ακολουθία των χρόνων
• Ο ιστορικός και ο χρονικός cum
• Προτάσεις ουσιαστικές με το quod
• Η προστακτική του ενεργητικού ενεστώτα
• Η προστακτική του ενεργητικού μέλλοντα
• Η προστακτική του παθητικού ενεστώτα και μέλλοντα
• Η απαγόρευση
• Παρατηρήσεις για τη χρήση της προστακτικής
• Ο προσδιορισμός του χρόνου
• Τα παραθετικά των επιθέτων
• Ο υπερθετικός των επιθέτων σε -er και-lis
• Περιφραστικός σχηματισμός των παραθετικών
• Ο σχηματισμός των επιρρημάτων
• Τα παραθετικά των επιρρημάτων
• Ο β΄ όρος της σύγκρισης
• «Ανώμαλα» παραθετικά
• Οι εκφράσεις maior natu και minor natu
• Παρατηρήσεις για τη χρήση του συγκριτικού (απόλυτη σύγκριση)
• Η απουσία της οριστικής στον πλάγιο λόγο
• Ο προσδιορισμός του τόπου
• Ο προσδιορισμός του χρόνου
• Το ρήμα eo, ii(ivi), itum, ire
• Οι χρήσεις της γενικής
• Οι χρήσεις της δοτικής
• Οι χρήσεις της αφαιρετικής
• Το γερούνδιο
• Το γερουνδιακό
• Η παθητική περιφραστική συζυγία
• Το ποιητικό αίτιο του γερουνδιακού
• Το σουπίνο
• Ο προσδιορισμός του σκοπού
• Οι αιτιολογικές προτάσεις
• Οι τελικές προτάσεις
• Ο προσδιορισμός του σκοπού
• Οι επιρρηματικές συμπερασματικές προτάσεις
• Οι χρονικές προτάσεις
• Χρήσεις του συνδέσμου cum
• Οι υποθετικοί λόγοι
• Οι εναντιωματικές προτάσεις
• Οι παραχωρητικές προτάσεις
• Οι παραβολικές προτάσεις
• Οι υποθετικές παραβολικές προτάσεις
• Οι αναφορικές προτάσεις
• Οι ευθείες ερωτήσεις
• Οι πλάγιες ερωτήσεις
• Οι βουλητικές προτάσεις
• Οι ουσιαστικές συμπερασματικές προτάσεις
• Οι ενδοιαστικές προτάσεις και οι ουσιαστικές προτάσεις που εισάγονται με το quominus, το ne και το quin.
• Ακολουθία των χρόνων
• Ανακεφαλαίωση των χρήσεων του συνδέσμου ut
• Ο πλάγιος λόγος
• Η γερουνδιακή έλξη και ο προσδιορισμός του σκοπού
• Τα αντωνυμικά επίθετα.

Σχολιασμός
Δείτε τα σχόλια και σχολιάστε ελεύθερα (στο τέλος της σελίδας)

Δείτε ακόμη:
Ύλη Πανελληνίων 2025

Δείτε ακόμη:
Δείτε την ύλη για ΟΛΑ τα μαθήματα

Λατινικά – Ύλη ΟΛΕΣ οι χρονιές

__________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στα Λατινικά
__________________________________________________

Ιστορία Ύλη Πανελληνίων 2025

Ιστορία Ύλη Πανελληνίων 2025

Ιστορία Προσανατολισμού

Ιστορία

Δείτε την Ύλη Πανελληνίων (ΦΕΚ) 2025

Προσοχή : Η Ύλη θα αναρτηθεί αμέσως μόλις γίνει διαθέσιμη.
Μείνετε συντονισμένοι και ελέγχετε συχνά. Η σελίδα ενημερώνεται Συνεχώς.

Δείτε αναλυτικά την ύλη Πανελληνίων στην Ιστορία:

Ιστορία Ύλη 2024
(Δείτε την ύλη της προηγούμενης χρονιάς μέχρι να ανακοινωθεί η καινούρια)

ΒΙΒΛΙΟ
Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας , Μαργαρίτης Γ., Αζέλης Αγ., Ανδριώτης Ν., Δετοράκης Φ., Φωτιάδης Κ.,  Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

Από το σχολικό βιβλίο: Μαργαρίτης Γ., Αζέλης Αγ., Ανδριώτης Ν., Δετοράκης Φ., Φωτιάδης Κ., Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Α. Η Ελληνική οικονομία μετά την Επανάσταση
Β. Η Ελληνική οικονομία κατά το 19ο αιώνα
ΕΚΤΟΣ από την ενότητα 11. «Το εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο»
Γ. Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936)

Α. Εξωτερικός προσανατολισμός και πελατειακές σχέσεις (1821-1843)
Β. Χειραφέτηση και αναμόρφωση (1844 -1880)
Γ. Δικομματισμός και εκσυγχρονισμός (1880-1909)
Δ. Ανανέωση – Διχασμός (1909-1922)
Ε. Εκσυγχρονισμός και επεμβάσεις (1923-1936)

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930)

Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα (Εισαγωγή)

Α. Το προσφυγικό ζήτημα κατά την Ελληνική Επανάσταση (1821-1827)
Γ. Η αποκατάσταση των προσφύγων κατά την περίοδο της μοναρχίας του Όθωνα
(1833- 1862).
Δ. Πρόσφυγες και αλυτρωτικά κινήματα κατά το 19ο αιώνα

Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα (Εισαγωγή)

Β. Μικρασιατική καταστροφή
Γ. Η αποκατάσταση των προσφύγων
Δ. Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση
Ε. Η ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα

ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ.

Ε. Η περίοδος της αυτονομίας και η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα

ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Δ. Ο Παρευξείνιος Ελληνισμός κατά το 19ο και 20ό αιώνα.

Σχολιασμός
Δείτε τα σχόλια και σχολιάστε ελεύθερα (στο τέλος της σελίδας)

Δείτε ακόμη:
Ύλη Πανελληνίων 2025

Δείτε ακόμη:
Δείτε την ύλη για ΟΛΑ τα μαθήματα

Ιστορία – Ύλη ΟΛΕΣ οι χρονιές

__________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στην Ιστορία
__________________________________________________

Μαθηματικά ύλη Πανελληνίων 2025

Μαθηματικά ύλη Πανελληνίων 2025

Μαθηματικά Προσανατολισμού

Μαθηματικά

Δείτε την Ύλη Πανελληνίων (ΦΕΚ) 2025

Προσοχή : Η Ύλη θα αναρτηθεί αμέσως μόλις γίνει διαθέσιμη.
Μείνετε συντονισμένοι και ελέγχετε συχνά. Η σελίδα ενημερώνεται Συνεχώς.

Δείτε αναλυτικά την ύλη στα Μαθηματικά των ΓΕΛ (Ημερήσια & Εσπερινά) :

Μαθηματικά Ύλη 2024
(Δείτε την ύλη της προηγούμενης χρονιάς μέχρι να ανακοινωθεί η καινούρια)

Βιβλία
«ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – Β’ ΜΕΡΟΣ» Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου των ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ Σ., ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗ Β., ΜΕΤΗ ΣΤ., ΜΠΡΟΥΧΟΥΤΑ Κ., ΠΟΛΥΖΟΥ Γ.

Από το βιβλίο: «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ- Β’ ΜΕΡΟΣ»

Κεφάλαιο 1: Όριο -Συνέχεια συνάρτησης

Παρ. 1.1 Πραγματικοί αριθμοί.

Παρ. 1.2 Συναρτήσεις.

Παρ. 1.3 Μονότονες συναρτήσεις – Αντίστροφη συνάρτηση.

Παρ. 1.4 Όριο συνάρτησης στο Χο

Παρ. 1.5 Ιδιότητες των ορίων, χωρίς τις αποδείξεις της υποπαραγράφου “Τριγωνομετρικά όρια”

Παρ. 1.6 Μη πεπερασμένο όριο στο Χο.

Παρ. 1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο.

Παρ. 1.8 Συνέχεια συνάρτησης.

Κεφάλαιο 2: Διαφορικός Λογισμός

Παρ. 2.1 Η έννοια της παραγώγου, χωρίς την υποπαράγραφο “Κατακόρυφη εφαπτομένη”

Παρ. 2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις- Παράγωγος συνάρτηση (χωρίς τις αποδείξεις των τύπων (ημχ)΄=συνχ και (συνχ)΄= -ημχ)

Παρ. 2.3 Κανόνες παραγώγισης, χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος που αναφέρεται στην παράγωγο γινομένου συναρτήσεων.

Παρ. 2.4 Ρυθμός μεταβολής.

Παρ. 2.5 Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού.

Παρ. 2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής.

Παρ. 2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης, χωρίς το τελευταίο θεώρημα (κριτήριο της 2ης παραγώγου).

Παρ. 2.8 Κυρτότητα – Σημεία καμπής συνάρτησης. (Θα μελετηθούν μόνο οι συναρτήσεις που είναι δύο, τουλάχιστον, φορές παραγωγίσιμες στο εσωτερικό του πεδίου ορισμού τους).

Παρ. 2.9 Ασύμπτωτες – Κανόνες De l’ Hospital.

Παρ. 2.10 Μελέτη και χάραξη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης.

Κεφάλαιο 3: Ολοκληρωτικός Λογισμός

Παρ. 3.1 Αόριστο ολοκλήρωμα. (Μόνο η υποπαράγραφος “Αρχική συνάρτηση” που θα συνοδεύτεται από πίνακα παραγουσών συναρτήσεων ο οποίος θα περιλαμβάνεται στις διδακτικές οδηγίες)

Παρ. 3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα

Παρ. 3.5 Η συνάρτηση F(x)= f(t)d(t)

Υπόδειξη – οδηγία:
Η εισαγωγή της συνάρτησης γίνεται για να αποδειχθεί το Θεμελιώδες Θεώρημα του ολοκληρωτικού λογισμού και να αναδειχθεί η σύνδεση του Διαφορικού με τον Ολοκληρωτικό Λογισμό.

Για το λόγο αυτό δεν θα διδαχθούν εφαρμογές και ασκήσεις που αναφέρονται στη συνάρτηση F(x)= f(t)d(t) και γενικότερα στη συνάρτηση F(x)= f(t)d(t)

Παρ. 3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου, χωρίς την εφαρμογή 3.

Επισημάνσεις

 • Τα θεωρήματα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δεν διδάσκονται και δεν εξετάζονται.
 • Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα των βιβλίων δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις, δύνανται, ωστόσο, να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.
 • Εξαιρούνται από την εξεταστέα ύλη:
  α) οι εφαρμογές και οι ασκήσεις που αναφέρονται σε λογαρίθμους με βάση διαφορετική του e και του 10 και
  β) οι ασκήσεις του σχολικού βιβλίου που αναφέρονται σε τύπους τριγωνομετρικών αριθμών αθροίσματος γωνιών, διαφοράς γωνιών και διπλάσιας γωνίας.

Σχολιασμός
Δείτε τα σχόλια και σχολιάστε ελεύθερα (στο τέλος της σελίδας)

Δείτε ακόμη:
Ύλη Πανελληνίων 2025

Δείτε ακόμη:
Δείτε την ύλη για ΟΛΑ τα μαθήματα

Μαθηματικά – Ύλη ΟΛΕΣ οι χρονιές

_____________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στα Μαθηματικά
_____________________________________________

Φυσική Ύλη Πανελληνίων 2025

Φυσική Ύλη Πανελληνίων 2025

Φυσική

Φυσική

Δείτε την Ύλη Πανελληνίων (ΦΕΚ) 2025

Προσοχή : Η Ύλη θα αναρτηθεί αμέσως μόλις γίνει διαθέσιμη.
Μείνετε συντονισμένοι και ελέγχετε συχνά. Η σελίδα ενημερώνεται Συνεχώς.

Δείτε αναλυτικά την ύλη Πανελληνίων στη Φυσική:

Φυσική Ύλη 2024
(Δείτε την ύλη της προηγούμενης χρονιάς μέχρι να ανακοινωθεί η καινούρια)

Βιβλία

 • ΦΥΣΙΚΗ-ΤΕΥΧΟΣ Β΄ των Ιωάννου Α., Ντάνου Γ., Πήττα Α., Ράπτη Στ.
 • ΦΥΣΙΚΗ-ΤΕΥΧΟΣ Γ΄  των Ιωάννου Α., Ντάνου Γ., Πήττα Α., Ράπτη Στ.

Από το βιβλίο: ΦΥΣΙΚΗ-ΤΕΥΧΟΣ Γ’

5. ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

5.2 Κρούσεις

5.3 Κεντρική ελαστική κρούση δύο σφαιρών

5.4 Ελαστική κρούση σώματος με άλλο ακίνητο πολύ μεγάλης μάζας

4. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

4.1 Εισαγωγή

4.2 Οι κινήσεις των στερεών σωμάτων

4.3 Ροπή δύναμης

4.4 Ισορροπία στερεού σώματος

4.7 Στροφορμή
(εκτός από την παράγραφο 4.7 Β: Στροφορμή στερεού σώματος και εκτός από την απόδειξη και τη λεκτική διατύπωση της σχέσης 4.18 της παραγράφου 4. 7 Γ που αναφέρεται σε στερεό)

4.8 Διατήρηση της Στροφορμής
(έως και την πρόταση «Εάν η συνολική εξωτερική ροπή σε ένα σύστημα είναι μηδέν η ολική στροφορμή του συστήματος παραμένει σταθερή»)

1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

1.2 Περιοδικά φαινόμενα

1.3 Απλή αρμονική ταλάντωση
Επισήμανση: Δεν θα διδαχθούν ερωτήσεις, ασκήσεις και προβλήματα με αρχική φάση  διαφορη του 0 και του π/2 στις εξισωσεις κιvησης.

1.5 Φθίνουσες ταλαντώσεις (εκτός από «β. ηλεκτρικές ταλαντώσεις»)

1.6 Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις
(Από την 1-6β: Μόνο τις εφαρμογές του συντονισμού στις μηχανικές ταλαντώσεις)

2. ΚΥΜΑΤΑ

2.2 Μηχανικά κύματα

2.3 Επαλληλία η Υπέρθεση κυμάτων

2.4 Συμβολή δύο κυμάτων στην επιφάνεια υγρού
(εκτός από τη μαθηματική μελέτη των σελίδων 50 και 51: «Τα συμπεράσματα αυτά μπορούν να γίνουν πιο πειστικά αν μελετήσουμε μαθηματικά το φαινόμενο …. Δηλαδή τα σημεία αυτά παραμένουν διαρκώς ακίνητα.»)

Επισήμανση: Δεν θα διδαχθούν ασκήσεις και προβλήματα με πηγές οι οποίες δεν είναι σύγχρονες και με σημεία τα οποία έχουν ενδιάμεσο πλάτος.

2.5 Στάσιμα Κύματα

Από το βιβλίο: ΦΥΣΙΚΗ -ΤΕΥΧΟΣ Β’

4. ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

4.1 Εισαγωγή

4.2 Νόμος των Biot και Savart

4.3 Εφαρμογές του νόμου των Biot και Savart
(εκτός από τη σχέση 4.2)

Επισήμανση: Δεν θα διδαχθούν ερωτήσεις ασκήσεις και προβλήματα στα οποία απαιτείται ανάλυση του ΔΒ σε συνιστώσες.

4.4 Ο Νόμος του Ampere (Αμπέρ)

4.5 Μαγνητική ροή

4.7 Δύναμη που ασκεί το μαγνητικό πεδίο σε κινούμενο φορτίο

4.8 Κίνηση φορτισμένων σωματιδίων μέσα σε μαγνητικό πεδίο (εκτός από «Δ. Κίνηση σε ανομοιογενές μαγνητικό πεδίο»)

4.9 Εφαρμογές της κίνησης φορτισμένων σωματιδίων

4.10 Δύναμη Laρlace (Λαπλάς) (εκτός από την απόδειξη της σχέσης F = Βllημφ)

4.11 Μαγνητική δύναμη ανάμεσα σε δύο παράλληλους ρευματοφόρους αγωγούς

5. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ

5.1 Εισαγωγή

5.2 Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή

5.3 Ευθύγραμμος αγωγός κινούμενος σε ομογενές μαγνητικό πεδίο
(εκτός από το παράδειγμα 5.3)

Εnισήuαvση: Δεν θα διδαχθούν ασκήσεις και προβλήματα απόκτησης οριακής ταχύτητας ράβδου που κινείται σε κεκλιμένο επίπεδο, επαγωγικής τάσης σε ράβδο σε συνδυασμό με υπάρχουσα πηγή ΗΕΔ και ερωτήματα σε ασκήσεις και προβλήματα με υπολογισμό φυσικών μεγεθών (θερμότητας, διαστήματος, ηλεκτρικού φορτίου) μέχρι την απόκτηση της οριακής ταχύτητας της ράβδου

5.4 Ο κανόνας του Lenz και η αρχή διατήρησης της ενέργειας στο φαινόμενο της επαγωγής

5.5 Στρεφόμενος αγωγός

5.6 Στρεφόμενο πλαίσιο – εναλλασσόμενη τάση

5.7 Εναλλασσόμενο ρεύμα

5.8 Ενεργός ένταση – Ενεργός τάση

5.9 Ο νόμος του Joυle (Τζάουλ) – Ισχύς του εναλλασσόμενου ρεύματος

5.14 Αυτεπαγωγή

Από το βιβλίο: ΦΥΣΙΚΗ -ΤΕΥΧΟΣ Γ’

2. ΚΥΜΑΤΑ

2.6 Παραγωγή Ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων

2.8 Το Φάσμα Της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

7.1 Εισαγωγή

7.2 Η ακτινοβολία του μέλανος σώματος

7.3 Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

7.4 Φαινόμενο Compton
(έως και την έκφραση« … όπου Ke η κινητική ενέργεια του ανακρουόμενου ηλεκτρονίου.»)

7.5 Η Κυματική Φύση τηςΎλης

7.6 Αρχή της Αβεβαιότητας

7.7 Κυματοσυνάρτηση και εξίσωση Schroedinger (Σρέντινγκερ)
(εκτός από την υποπαράγραφο «Πώς βρίσκουμε όμως μια κυματοσυνάρτηση;»)

Επισήμανση: Οι τύποι E=pc και λ’ -λ = (h/mc)(1 – συνφ), οι οποίοι αποδεικνύονται με τη βοήθεια της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας, θα δίνονται στους/στις μαθητές/τριες τόσο κατά τη διδασκαλία, όσο και κατά την εξέταση θεμάτων στα οποία απαιτείται η χρήση τους.

Γενική επισήμανση: Οι δραστηριότητες και τα ένθετα δεν περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη.

Σχολιασμός
Δείτε τα σχόλια και σχολιάστε ελεύθερα (στο τέλος της σελίδας)

Δείτε ακόμη:
Ύλη Πανελληνίων 2025

Δείτε ακόμη:
Δείτε την ύλη για ΟΛΑ τα μαθήματα

Φυσική – Ύλη ΟΛΕΣ οι χρονιές

__________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στη Φυσική
__________________________________________________

Χημεία Ύλη Πανελληνίων 2025

Χημεία Ύλη Πανελληνίων 2025

Χημεία

Χημεία

Δείτε την Ύλη Πανελληνίων (ΦΕΚ) 2025

Προσοχή : Η Ύλη θα αναρτηθεί αμέσως μόλις γίνει διαθέσιμη.
Μείνετε συντονισμένοι και ελέγχετε συχνά. Η σελίδα ενημερώνεται Συνεχώς.

Δείτε αναλυτικά την ύλη Πανελληνίων στη Χημεία:

Χημεία Ύλη 2024
(Δείτε την ύλη της προηγούμενης χρονιάς μέχρι να ανακοινωθεί η καινούρια)

Βιβλία

ΧΗΜΕΙΑ – ΤΕΥΧΟΣ Α’ των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη, Δ. Θεοδωρόπουλου, Π. Θεοδωρόπουλου, Αν. Κάλλη
ΧΗΜΕΙΑ – ΤΕΥΧΟΣ Β’ των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη, Δ. Θεοδωρόπουλου, Π. Θεοδωρόπουλου, Αν. Κάλλη

Από το Βιβλίο: ΧΗΜΕΙΑ – ΤΕΥΧΟΣ Α’

Κεφάλαιο 1. ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ – ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

1.1 Διαμοριακές δυνάμεις – Μεταβολές καταστάσεων και ιδιότητες υγρών – Νόμος μερικών πιέσεων, εκτός από τις υποενότητες:

– Μεταβολές καταστάσεων της ύλης,
– Ιδιότητες υγρών,
– Ιξώδες,
– Επιφανειακή τάση,
– Τάση ατμών,
– Αέρια – Νόμος μερικών πιέσεων του Dalton.

1.2 Προσθετικές ιδιότητες διαλυμάτων, εκτός από τις υποενότητες:

– Μείωση της τάσης ατμών-Νόμος Raoult,
– Ανύψωση του σημείου βρασμού και ταπείνωση του σημείου πήξης (Ανύψωση σημείου βρασμού, Ταπείνωση σημείου πήξης)
– Αντίστροφη ώσμωση.

Από το βιβλίο: ΧΗΜΕΙΑ – ΤΕΥΧΟΣ Β’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ

1.1 Αριθμός οξείδωσης. Οξείδωση – Αναγωγή

1.2 Κυριότερα οξειδωτικά – αναγωγικά. Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής, εκτός των παραγράφων:

– 4. Πολύπλοκες αντιδράσεις, μέχρι και την αντίδραση «π.χ. I2 +10 HNO3 (πυκνό) → 2 HIO3 +10 NO2 + 4 H2
– 1. Μέθοδος ημιαντιδράσεων
της υποενότητας «Συμπλήρωση αντιδράσεων οξειδοαναγωγής».

Παρατήρηση: Στην υποενότητα «Παραδείγματα οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων», τα αντιδρώντα και τα προϊόντα των αντιδράσεων είναι δεδομένα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ

2.1 Μεταβολή ενέργειας κατά τις χημικές μεταβολές. Ενδόθερμες- εξώθερμες αντιδράσεις. Θερμότητα αντίδρασης – ενθαλπία, εκτός από τις υποενότητες:

– Πρότυπη ενθαλπία διάλυσης,, ΔΗ0sol
– Ενθαλπία δεσμού, ΔΗB

2.2 «Θερμιδομετρία – Νόμοι Θερμοχημείας», εκτός από την υποενότητα «Θερμιδομετρία».

Κεφάλαιο 3. «ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ»

3.1 Γενικά για τη χημική κινητική και τη χημική αντίδραση – Ταχύτητα αντίδρασης, εκτός από το Παράδειγμα 3.2 με την Εφαρμογή του

3.2 «Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα αντίδρασης. Καταλύτες»

3.3 «Νόμος ταχύτητας – Μηχανισμός αντίδρασης»

Κεφάλαιο 4. «ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ»

4.1 «Έννοια χημικής ισορροπίας -Απόδοση αντίδρασης»

4.2 «Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση χημικής ισορροπίας -Αρχή Le Chatelier»

4.3 «Σταθερά χημικής ισορροπίας Kc – Κρ.», εκτός από τις υποενότητες:

Κινητική απόδειξη του νόμου χημικής ισορροπίας,
Σταθερά χημικής ισορροπίας – Κp
Σχέση που συνδέει την Kp με την Kc.

Παρατήρηση:
Δεν θα διδαχθούν τα παραδείγματα και οι ασκήσεις που απαιτούν γνώση της έννοιας μερική πίεση αερίου και του Νόμου μερικών πιέσεων του Dalton.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΟΞΕΑ – ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

5.1 Οξέα – Βάσεις

5.2 Ιοντισμός οξέων – βάσεων

5.3 Ιοντισμός οξέων, βάσεων και νερού – pH

5.4 Επίδραση κοινού ιόντος

5.5 Ρυθμιστικά διαλύματα

5.6 Δείκτες – ογκομέτρηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

6.1 Τροχιακό – Κβαντικοί αριθμοί

6.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων

6.3 Δομή περιοδικού πίνακα (τομείς s,p,d,f) – Στοιχεία μετάπτωσης

6.4 Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων, εκτός από την υποενότητα «Ηλεκτρονιοσυγγένεια»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

7.1 Δομή οργανικών ενώσεων – Διπλός και τριπλός δεσμός – Επαγωγικό φαινόμενο

7.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων, εκτός από:

– «4. Η αλογόνωση των αλκανίων» και
«5. Η αρωματική υποκατάσταση» της υποενότητας «Αντιδράσεις υποκατάστασης»
– την υποενότητα «Μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων»

7.4 Οργανικές συνθέσεις –Διακρίσεις
Στην υποενότητα «Οργανικές συνθέσεις» περιλαμβάνεται στην ύλη μόνο η «αλογονοφορμική αντίδραση».

Σχολιασμός
Δείτε τα σχόλια και σχολιάστε ελεύθερα (στο τέλος της σελίδας)

Δείτε ακόμη:
Ύλη Πανελληνίων 2025

Δείτε ακόμη:
Δείτε την ύλη για ΟΛΑ τα μαθήματα

Χημεία – Ύλη ΟΛΕΣ οι χρονιές

__________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στη Χημεία
__________________________________________________

Βιολογία Ύλη Πανελληνίων 2025

Βιολογία Ύλη Πανελληνίων 2025

Βιολογία

Βιολογία

Δείτε την Ύλη Πανελληνίων (ΦΕΚ) 2025

Προσοχή : Η Ύλη θα αναρτηθεί αμέσως μόλις γίνει διαθέσιμη.
Μείνετε συντονισμένοι και ελέγχετε συχνά. Η σελίδα ενημερώνεται Συνεχώς.

Δείτε αναλυτικά την ύλη Πανελληνίων στη Βιολογία:

Βιολογία Ύλη 2024
(Δείτε την ύλη της προηγούμενης χρονιάς μέχρι να ανακοινωθεί η καινούρια)

Βιβλία

ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΤΕΥΧΟΣ Α΄ των Καψάλη Α., Μπουρμπουχάκη Ι-Ε., Περάκη Β., Σαλαμαστράκη Σ.
ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΤΕΥΧΟΣ Β΄ των Αλέπορου Μαρίνου Β., Αργυροκαστρίτη Α., Κομητοπούλου Α., Πιαλόγλου Π., Σγουρίτσα Β.

Από το βιβλίο: ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΤΕΥΧΟΣ Α

Κεφάλαιο 1. Χημική σύσταση του κυττάρου

1.2 Μακρομόρια, μόνο η υποπαράγραφος:

 • «Πρωτεΐνες: Διαδεδομένες, πολύπλοκες και εύθραυστες»

Κεφάλαιο 2. Κύτταρο: Η θεμελιώδης μονάδα ζωής

Εισαγωγή «Μια από τις επιδιώξεις των φυσικών επιστημών . . .προϋπήρξαν των ευκαρυωτικών»

2.3 Μια περιήγηση στο εσωτερικό του κυττάρου, μόνο οι υποπαράγραφοι:

 • «Πυρήνας»
 • «Ενδομεμβρανικό σύστημα», μόνο το απόσπασμα «Το αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο φέρει στην εξωτερική επιφάνεια . . . πρωτεΐνες που τους είναι απαραίτητες», το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο «Ενδοπλασματικό δίκτυο».
 • «Χλωροπλάστες και Μιτοχόνδρια – Οι μετατροπείς ενέργειας των κυττάρων»

Κεφάλαιο 3. Μεταβολισμός

3.2 Ένζυμα και Βιολογικοί Καταλύτες, μόνο οι υποπαράγραφοι:

 • «Μηχανισμός δράσης των ενζύμων» και
 • «Ιδιότητες των ενζύμων»

Κεφάλαιο 4. Γενετική

4.1 Κύκλος ζωής του κυττάρου

4.3 Κυτταρική διαίρεση
Υπόδειξη:
Ο επιχιασμός να μην περιλαμβάνεται σε ασκήσεις.

Από το βιβλίο: ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΤΕΥΧΟΣ Β

Κεφάλαιο 1. Το γενετικό υλικό

Όλες οι παράγραφοι

Κεφάλαιο 2. Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας

Όλες οι παράγραφοι

Κεφάλαιο 4. Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA

Όλες οι παράγραφοι

Κεφάλαιο 5. Μενδελική κληρονομικότητα

Όλες οι παράγραφοι

Κεφάλαιο 6. Μεταλλάξεις

Όλες οι παράγραφοι

Κεφάλαιο 7. Αρχές και μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας

Όλες οι παράγραφοι εκτός από την παράγραφο «Η παραγωγή της πενικιλίνης αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πορεία της Βιοτεχνολογίας»

Κεφάλαιο 8. Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική

Όλες οι παράγραφοι

Κεφάλαιο 9. Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία

Όλες οι παράγραφοι

Επισημάνσεις

 • Στην εξεταστέα ύλη δεν περιλαμβάνονται:

α) Τα ένθετα – παραθέματα, οι πίνακες, τα μικρά ένθετα κείμενα σε πλαίσιο και οι προτάσεις για συνθετικές-δημιουργικές εργασίες των μαθητών.

β) Οι χημικοί τύποι, οι οποίοι συνοδεύουν το κείμενο και συμβάλλουν στην κατανόησή του, σε καμία όμως περίπτωση δεν απαιτείται η απομνημόνευσή τους.

γ) Οι εικόνες και οι λεζάντες που τις συνοδεύουν ως αναπόσπαστο μέρος τους. Δύνανται, ωστόσο, να χρησιμοποιηθούν στην επεξήγηση δομών, λειτουργιών και διαδικασιών που ήδη αναφέρονται στο κείμενο των σχολικών βιβλίων.

δ) Οι Εργαστηριακοί Οδηγοί που συνοδεύουν τα σχολικά βιβλία.

Σχολιασμός
Δείτε τα σχόλια και σχολιάστε ελεύθερα (στο τέλος της σελίδας)

Δείτε ακόμη:
Ύλη Πανελληνίων 2025

Δείτε ακόμη:
Δείτε την ύλη για ΟΛΑ τα μαθήματα

Βιολογία – Ύλη ΟΛΕΣ οι χρονιές

__________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στη Βιολογία
__________________________________________________

ΑΕΠΠ Πληροφορική ύλη Πανελληνίων 2025

ΑΕΠΠ Πληροφορική Ύλη Πανελληνίων 2025

ΑΕΠΠ Ανάπτυξη Εφαρμογών

Πληροφορική ΑΕΠΠ

Δείτε την Ύλη Πανελληνίων (ΦΕΚ) 2025

Προσοχή : Η Ύλη θα αναρτηθεί αμέσως μόλις γίνει διαθέσιμη.
Μείνετε συντονισμένοι και ελέγχετε συχνά. Η σελίδα ενημερώνεται Συνεχώς.

Δείτε αναλυτικά την ύλη στην Πληροφορική (ΑΕΠΠ Ανάπτυξη εφαρμογών) των ΓΕΛ (Ημερήσια & Εσπερινά):

Πληροφορική Ύλη 2024
(Δείτε την ύλη της προηγούμενης χρονιάς μέχρι να ανακοινωθεί η καινούρια)

Βιβλία

ΒΙΒΛΙΟ 1: «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», Βιβλίο Μαθητή, Γ΄ Γενικού Λυκείου των Α. Βακάλη, Η. Γιαννόπουλου, Ν. Ιωαννίδη, Χ. Κοίλια, Κ. Μάλαμα, Ι. Μανωλόπουλου, Π. Πολίτη, έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος».

ΒΙΒΛΙΟ 2: «Πληροφορική» , Γ’ Τάξη Γενικού Λυκείου, Βιβλίο Μαθητή, Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό των Γραμμένου Ν., Γούσιου Αν., κ.ά., έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος».

Από το ΒΙΒΛΙΟ 1: «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», Βιβλίο Μαθητή, Γ΄ Γενικού Λυκείου των Α. Βακάλη, Η. Γιαννόπουλου, Ν. Ιωαννίδη, Χ. Κοίλια, Κ. Μάλαμα, Ι. Μανωλόπουλου, Π. Πολίτη, έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος»

 1.   Ανάλυση Προβλήματος

1.1 Η έννοια πρόβλημα.
1.2 Κατανόηση προβλήματος.
1.3 Δομή προβλήματος.
1.4 Καθορισμός απαιτήσεων.

 1. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων

2.1 Τι είναι αλγόριθμος.
2.2 Σπουδαιότητα αλγορίθμων.
2.3 Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων.

2.4 Βασικές συνιστώσες / εντολές ενός αλγορίθμου.
2.4.1 Δομή ακολουθίας.
2.4.2 Δομή Επιλογής.
2.4.3 Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών.
2.4.4 Εμφωλευμένες Διαδικασίες.
2.4.5 Δομή Επανάληψης.

 1. Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

3.1 Δεδομένα.
3.2 Αλγόριθμοι+ Δομές Δεδομένων = Προγράμματα.
3.3 Πίνακες.
3.4 Στοίβα.
3.5 Ουρά.
3.6 Αναζήτηση.
3.7 Ταξινόμηση.

 1. Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων

4.1 Ανάλυση προβλημάτων.

 1. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

6.1 Η έννοια του προγράμματος.

6.3 Φυσικές και τεχνητές γλώσσες.

6.4 Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων.
6.4.1 Ιεραρχική σχεδίαση προγράμματος.
6.4.2 Τμηματικός προγραμματισμός.
6.4.3 Δομημένος προγραμματισμός.

6.5 Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός.
6.7 Προγραμματιστικά περιβάλλοντα.

 1. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού

7.1 Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ.
7.2 Τύποι δεδομένων.
7.3 Σταθερές.
7.4 Μεταβλητές.
7.5 Αριθμητικοί τελεστές.
7.6 Συναρτήσεις.
7.7 Αριθμητικές εκφράσεις.
7.8 Εντολή εκχώρησης.
7.9 Εντολές εισόδου-εξόδου.
7.10 Δομή προγράμματος.

 1. Επιλογή και Επανάληψη

8.1 Εντολές Επιλογής.
8.1.1 Εντολή ΑΝ.
8.1.2 Εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ.

8.2 Εντολές επανάληψης.
8.2.1 Εντολή ΟΣΟ … ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.
8.2.2 Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ.
8.2.3 Εντολή ΓΙΑ … ΑΠΟ … ΜΕΧΡΙ.

 1. Πίνακες

9.1 Μονοδιάστατοι πίνακες.
9.2 Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες.
9.3 Πολυδιάστατοι πίνακες.
9.4 Τυπικές επεξεργασίες πινάκων.

 1. Υποπρογράμματα

10.1 Τμηματικός προγραμματισμός.
10.2 Χαρακτηριστικά των υποπρογραμμάτων.
10.3 Πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού.
10.4 Παράμετροι.

10.5 Διαδικασίες και συναρτήσεις.
10.5.1 Ορισμός και κλήση συναρτήσεων.
10.5.2 Ορισμός και κλήση διαδικασιών.
10.5.3 Πραγματικές και τυπικές παράμετροι.

10.6 Εμβέλεια μεταβλητών – σταθερών.

 1. Εκσφαλμάτωση Προγράμματος

13.1 Κατηγορίες λαθών.
13.2 Εκσφαλμάτωση.

Από το ΒΙΒΛΙΟ 2: «Πληροφορική», Γ’ Τάξη Γενικού Λυκείου, Βιβλίο Μαθητή, Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό, Γραμμένος Ν., Γούσιου, Αν., κ.ά., έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος»

Ενότητα 1. Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

1.1 Στοίβα
1.1.1 Παραδείγματα υλοποίησης στοίβας με χρήση μονοδιάστατου πίνακα
1.1.2 Ερωτήσεις – Ασκήσεις

1.2 Ουρά
1.2.1 Παραδείγματα υλοποίησης ουράς με χρήση μονοδιάστατου πίνακα
1.2.2 Ερωτήσεις – Ασκήσεις

1.3 Άλλες δομές δεδομένων
1.3.1 Λίστες
1.3.2 Δένδρα
1.3.3 Γράφοι
1.3.4 Ερωτήσεις – Ασκήσεις

Ενότητα 2. Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων

2.1 Μέθοδος Διαίρει και Βασίλευε.

Ενότητα 3. Επιλογή και Επανάληψη

3.1 Εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ
3.1.1 Παραδείγματα με χρήση της εντολής ΕΠΙΛΕΞΕ
3.1.2 Ερωτήσεις – Ασκήσεις

Ενότητα 4. Σύγχρονα Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα

4.1 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός: ένας φυσικός τρόπος επίλυσης προβλημάτων

4.2 Χτίζοντας Αντικειμενοστραφή Προγράμματα
4.2.1 Μεθοδολογία
4.2.2 Διαγραμματική αναπαράσταση

4.3 Ομαδοποίηση Αντικειμένων σε Κλάσεις: Αφαιρετικότητα και Ενθυλάκωση
4.3.1 Παραδείγματα Διαγραμματικής Αναπαράστασης Κλάσεων

4.4 Η Αντικειμενοστραφής «Οικογένεια»: Κλάσεις – Πρόγονοι, Κλάσεις – Απόγονοι

4.5 Ορίζοντας την Κατάλληλη Συμπεριφορά: Πολυμορφισμός

4.6 Ερωτήσεις – Ασκήσεις

Ενότητα 5. Εκσφαλμάτωση προγράμματος

5.1 Κατηγορίες Λαθών
5.1.1 Συντακτικά λάθη
5.1.2 Λάθη που οδηγούν σε αντικανονικό τερματισμό του προγράμματος
5.1.3 Λογικά λάθη

5.2 Εκσφαλμάτωση
5.2.1 Εκσφαλμάτωση λογικών λαθών στις δομές επιλογής
5.2.2 Εκσφαλμάτωση λογικών λαθών στις δομές επανάληψης
5.2.3 Εκσφαλμάτωση λογικών λαθών σε πίνακες
5.2.4 Εκσφαλμάτωση λογικών λαθών στα υποπρογράμματα
5.2.5 Μέθοδος ελέγχου «Μαύρο Κουτί»

5.3 Ερωτήσεις – Ασκήσεις

Επισημάνσεις
Οι μαθητές να διατυπώνουν τις λύσεις των ασκήσεων των εξετάσεων σε «ΓΛΩΣΣΑ», όπως αυτή ορίζεται και χρησιμοποιείται στα ανωτέρω διδακτικά βιβλία, εκτός και αν η εκφώνηση της άσκησης αναφέρεται και ζητά άλλη μορφή αναπαράστασης του αλγορίθμου, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.3 του ΒΙΒΛΙΟΥ 1 «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», Βιβλίο Μαθητή, Γ΄ Γενικού Λυκείου των Α. Βακάλη, Η. Γιαννόπουλου, Ν. Ιωαννίδη, Χ. Κοίλια, Κ. Μάλαμα, Ι. Μανωλόπουλου, Π. Πολίτη, έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος».

Σχολιασμός
Δείτε τα σχόλια και σχολιάστε ελεύθερα (στο τέλος της σελίδας)

Δείτε ακόμη:
Ύλη Πανελληνίων 2025

Δείτε ακόμη:
Δείτε την ύλη για ΟΛΑ τα μαθήματα

Πληροφορική – ΑΕΠΠ – Ύλη ΟΛΕΣ οι χρονιές

__________________________________________________
ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στην Πληροφορική ΑΕΠΠ
__________________________________________________

Οικονομία, ΑΟΘ Ύλη Πανελληνίων 2025

Οικονομία – ΑΟΘ Ύλη Πανελληνίων 2025

ΑΟΘ

Οικονομία ΑΟΘ

Δείτε την Ύλη Πανελληνίων (ΦΕΚ) 2025

Προσοχή : Η Ύλη θα αναρτηθεί αμέσως μόλις γίνει διαθέσιμη.
Μείνετε συντονισμένοι και ελέγχετε συχνά. Η σελίδα ενημερώνεται Συνεχώς.

Δείτε αναλυτικά την ύλη Πανελληνίων στην Οικονομία ΑΟΘ:

ΑΟΘ Ύλη 2024
(Δείτε την ύλη της προηγούμενης χρονιάς μέχρι να ανακοινωθεί η καινούρια)

Βιβλίο

«ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ» των Λιανού Θ., Παπαβασιλείου Α. και Χατζηανδρέου Α.

Από το βιβλίο: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Κεφάλαιο 1:
Βασικές Οικονομικές Έννοιες
(παράγραφοι 1 έως και 12, εκτός της τελευταίας πρότασης της παραγράφου 6: «Μπορεί όμως να τονιστεί … εκφράζει.»)

Κεφάλαιο 2:
Η ζήτηση των αγαθών (παράγραφοι 1 έως και 15)

Κεφάλαιο 3:
Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος (παράγραφοι 1 έως και 7 του μέρους Α’ που αναφέρεται στην παραγωγή της επιχείρησης, παράγραφοι 1 έως και 4 του μέρους Β’, που αναφέρεται στο κόστος παραγωγής)

Κεφάλαιο 4:
Η προσφορά των αγαθών (παράγραφοι 1 έως και 9)

Κεφάλαιο 5:
Ο προσδιορισμός των τιμών (παράγραφοι 1 έως και 5)

Κεφάλαιο 7:
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 εκτός της 2ης πρότασης της υποενότητας (2): «Στη χώρα μας … Εθνικής Οικονομίας», 7, 9, 10)

Κεφάλαιο 9:
Οικονομικές διακυμάνσεις – πληθωρισμός-ανεργία (παράγραφοι 1, 2, 3 από την αρχή έως: « … 5% υψηλότερο από αυτό του προηγούμενου έτους.», 4 εκτός της 5ης πρότασης: «Επίσης άτομα τα οποία … δεν ανήκουν στο εργατικό δυναμικό.» και της ενότητας «Καταπολέμηση της ανεργίας», 5)

Κεφάλαιο 10:
Τα δημόσια οικονομικά (παράγραφοι 3 εκτός του αποσπάσματος της ενότητας ί: «Το μέγεθος και η αναλογία των διαφόρων δαπανών … πολεμικές περιόδους.», 4)

Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στα προαναφερόμενα Κεφάλαια.

Σχολιασμός
Δείτε τα σχόλια και σχολιάστε ελεύθερα (στο τέλος της σελίδας)

Δείτε ακόμη:
Ύλη Πανελληνίων 2025

Δείτε ακόμη:
Δείτε την ύλη για ΟΛΑ τα μαθήματα

Οικονομία – ΑΟΘ – Ύλη ΟΛΕΣ οι χρονιές

__________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στην Οικονομία ΑΟΘ
__________________________________________________