Ύλη Πανελληνίων 2016

Ύλη Πανελληνίων Εξετάσεων 2016

Ύλη Πανελληνίων

Ύλη Πανελληνίων

Δείτε την Ύλη Πανελληνίων αναλυτικά για ΟΛΑ τα μαθήματα.

Ύλη ΓΕΛ 2015 – 2016 – Νέο Σύστημα

Ύλη ΓΕΛ 2015 – 2016 – Παλαιό Σύστημα

Ύλη Εσπερινών ΓΕΛ 2015 – 2016 – Νέο Σύστημα

Ύλη ΕΠΑΛ 2015 – 2016 – Νέο Σύστημα

Ύλη ΕΠΑΛ 2015 – 2016 – Παλαιό Σύστημα

Προσοχή : Η Ύλη θα αναρτηθεί αμέσως μόλις γίνει διαθέσιμη.
Μείνετε συντονισμένοι και ελέγχετε συχνά. Η σελίδα ενημερώνεται Συνεχώς.

Σχολιασμός
Δείτε τα σχόλια και σχολιάστε ελεύθερα (στο τέλος της σελίδας)

Δείτε ακόμη:
Δείτε την ύλη για ΟΛΑ τα μαθήματα

Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων

__________________________________________________
ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων
__________________________________________________

Ύλη ΕΠΑΛ 2024

Ύλη Πανελληνίων Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2023-2024

Ύλη Πανελληνίων

Ύλη Πανελληνίων

Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑΛ – Ύλη 2024

Δείτε την Ύλη Πανελληνίων ΕΠΑΛ – 2024

Προσοχή : Η Ύλη θα αναρτηθεί αμέσως μόλις γίνει διαθέσιμη.
Μείνετε συντονισμένοι και ελέγχετε συχνά. Η σελίδα ενημερώνεται Συνεχώς.

Δείτε αναλυτικά για κάθε μάθημα:

Νεοελληνική Γλώσσα ΕΠΑΛ – Ύλη 2024

Μαθηματικά ΕΠΑΛ – Ύλη 2024

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΑΟΘ ΕΠΑΛ – Ύλη 2024
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης ΑΟΔ ΕΠΑΛ – Ύλη 2024

Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας ΙΙ – Ύλη 2024
Υγιεινή – Ύλη 2024

Δίκτυα Υπολογιστών – Ύλη 2024
Προγραμματισμός Υπολογιστών – Ύλη 2024

Στοιχεία Μηχανών – Ύλη 2024
ΜΕΚ 2 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ – Ύλη 2024

Ηλεκτροτεχνία – Ύλη 2024
Ηλεκτρικές Μηχανές – Ύλη 2024

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης – Ύλη 2024

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις – Ύλη 2024
Αρχές Βιολογικής Γεωργίας – Ύλη 2024

Ναυσιπλοΐα ΙΙ – Ύλη 2024
Ναυτικές Μηχανές – Ύλη 2024
Ναυτικό Δίκαιο – Ύλη 2024

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο – Ύλη 2024

Οικοδομική – Ύλη 2024
Τεχνολογία Υλικών – Ύλη 2024

Ψηφιακά Συστήματα – Ύλη 2024

Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ – Ύλη 2024

Στοιχεία Ψύξης & Κλιματισμού – Ύλη 2024
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων – Ύλη 2024

Σχολιασμός
Δείτε τα σχόλια και σχολιάστε ελεύθερα (στο τέλος της σελίδας)

Δείτε ακόμη:
Ύλη Πανελληνίων 2024

Δείτε ακόμη:
Δείτε την ύλη για ΟΛΑ τα μαθήματα

Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων

__________________________________________________
ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων
__________________________________________________

6.9.2023

Ύλη Πανελληνίων 2023-2024

Ύλη Πανελληνίων Εξετάσεων 2023-2024

Ύλη Πανελληνίων

Ύλη Πανελληνίων

Ύλη Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) 2024
Δείτε την Ύλη Πανελληνίων (ΦΕΚ) 2024

Δείτε την Ύλη Πανελληνίων αναλυτικά για ΟΛΑ τα μαθήματα.

Δείτε αναλυτικά για κάθε μάθημα:

Νεοελληνική Γλώσσα – Ύλη 2024

Αρχαία Ελληνικά – Ύλη 2024

Λατινικά – Ύλη 2024

Ιστορία – Ύλη 2024

Μαθηματικά – Ύλη 2024

Φυσική – Ύλη 2024

Χημεία – Ύλη 2024

Βιολογία – Ύλη 2024

Πληροφορική – ΑΕΠΠ – Ύλη 2024

Οικονομία – ΑΟΘ – Ύλη 2024

Προσοχή : Η Ύλη θα αναρτηθεί αμέσως μόλις γίνει διαθέσιμη.
Μείνετε συντονισμένοι και ελέγχετε συχνά. Η σελίδα ενημερώνεται Συνεχώς.

___________________________________________

Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑΛ – Ύλη 2024

Δείτε την Ύλη Πανελληνίων ΕΠΑΛ – 2024

Προσοχή : Η Ύλη θα αναρτηθεί αμέσως μόλις γίνει διαθέσιμη.
Μείνετε συντονισμένοι και ελέγχετε συχνά. Η σελίδα ενημερώνεται Συνεχώς.

Δείτε αναλυτικά για κάθε μάθημα:

Νεοελληνική Γλώσσα ΕΠΑΛ – Ύλη 2024

Μαθηματικά ΕΠΑΛ – Ύλη 2024

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΑΟΘ ΕΠΑΛ – Ύλη 2024
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης ΑΟΔ ΕΠΑΛ – Ύλη 2024

Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας ΙΙ – Ύλη 2024
Υγιεινή – Ύλη 2024

Δίκτυα Υπολογιστών – Ύλη 2024
Προγραμματισμός Υπολογιστών – Ύλη 2024

Στοιχεία Μηχανών – Ύλη 2024
ΜΕΚ 2 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ – Ύλη 2024

Ηλεκτροτεχνία – Ύλη 2024
Ηλεκτρικές Μηχανές – Ύλη 2024

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης – Ύλη 2024

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις – Ύλη 2024
Αρχές Βιολογικής Γεωργίας – Ύλη 2024

Ναυσιπλοΐα ΙΙ – Ύλη 2024
Ναυτικές Μηχανές – Ύλη 2024
Ναυτικό Δίκαιο – Ύλη 2024

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο – Ύλη 2024

Οικοδομική – Ύλη 2024
Τεχνολογία Υλικών – Ύλη 2024

Ψηφιακά Συστήματα – Ύλη 2024

Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ – Ύλη 2024

Στοιχεία Ψύξης & Κλιματισμού – Ύλη 2024
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων – Ύλη 2024

Σχολιασμός
Δείτε τα σχόλια και σχολιάστε ελεύθερα (στο τέλος της σελίδας)

Δείτε ακόμη:
Δείτε την ύλη για ΟΛΑ τα μαθήματα

Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων

__________________________________________________
ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων
__________________________________________________

28.7.2023

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων Ύλη 2024

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων ΕΠΑΛ Ύλη 2024

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Δείτε την Ύλη Πανελληνίων ΕΠΑΛ – 2024

Προσοχή : Η Ύλη θα αναρτηθεί αμέσως μόλις γίνει διαθέσιμη.
Μείνετε συντονισμένοι και ελέγχετε συχνά. Η σελίδα ενημερώνεται Συνεχώς.

Δείτε αναλυτικά την ύλη στα Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων των ΕΠΑΛ :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
1. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
2. Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων ΕΠΑΛ – Ύλη 2024

ΒΙΒΛΙΟ:
«Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων» (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΔΙΑΒΑΤΗΣ Η., ΚΑΡΒΕΛΗΣ Ι., ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ Γ., εκδόσεις Διόφαντος)

ΔΙΔΑΚΤΕΑ – ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Στις δύο πρώτες στήλες των πινάκων φαίνονται οι ενότητες/κεφάλαια του βιβλίου που αντιστοιχούν στην διδακτέα ύλη ενώ στην τρίτη στήλη σημαίνονται με Χ οι ενότητες του βιβλίου που αντιστοιχούν στην εξεταστέα ύλη.

ΕΝΟΤΗΤΕΣΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗΕΞΕΤΑ-
ΣΤΕΑ
ΥΛΗ
Κεφάλαιο 1 – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ
1.1ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗχ
1.1.1Εισαγωγικά στοιχείαχ
1.1.2Τα βασικά συστήματα Κ.Θ.χ
1.2ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣχ
1.2.1Ως προς το είδος του καυσίμουχ
1.2.2Ως προς το φορέα της θερμότηταςχ
1.2.3Ως προς τον τρόπο κυκλοφορίαςχ
1.2.4Ως προς το ασφαλιστικό σύστημαχ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Η ΚΑΥΣΗ
2.1ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣχ
2.1.1Η καύση στερεών καυσίμωνχ
2.1.2Καύση υγρών καυσίμων (πετρέλαιο)χ
2.1.3Καύση αέριων καυσίμων (φυσικό αέριο ή υγραέριο)χ
2.2ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣχ
2.2.1Τα θεωρητικά καυσαέριαΧ
2.2.2Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO)Χ
2.3Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣΧ
2.4Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣΧ
2.4.1Ο έλεγχος της ποιότητας καύσηςΧ
2.4.2Καύση και προστασία του περιβάλλοντοςΧ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ
3.1ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΧ
3.2ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥΧ
3.2.1Φωτισμός ΛεβητοστασίουΧ
3.2.2Ύδρευση-ΑποχέτευσηΧ
3.2.3ΑερισμόςΟΧΙ
3.3ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΧ
3.4ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
4.1ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣΧ
4.2ΔΙΚΤΥΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝΧ
4.2.1Δεξαμενές πετρελαίωνΧ
4.2.2Εξαρτήματα δεξαμενών πετρελαίουΧ
4.3ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝΟΧΙ
4.3.1Γενικά στοιχείαΟΧΙ
4.3.2Σωληνώσεις εντός κτιρίωνΟΧΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ
5.1ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥΧ
5.1.1Καυστήρες εξάτμισηςΧ
5.1.2Καυστήρες διασκορπισμούΧ
5.1.3Καυστήρες περιστροφής (φυγοκεντρικού)Χ
5.1.4«Οικολογικοί» καυστήρες πετρελαίουΧ
5.1.5Συγκρίσεις και χρήσειςΧ
5.2ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝΧ
5.2.1Καυστήρες αερίου με φλόγα διάχυσηςΧ
5.2.2Πιεστικοί καυστήρες αερίουΧ
5.3ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΧ
5.4ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝΧ
5.4.1Επιλογή καυστήρων πετρελαίουΧ
5.4.2Επιλογή καυστήρων αερίωνΟΧΙ
5.4.3Σήμανση καυστήρωνΧ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΛΕΒΗΤΕΣ
6.1ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΧ
6.1.1Ορισμός-Λειτουργικός σκοπόςΧ
6.1.2Η θερμαντική ικανότητα των λεβήτωνΧ
6.2ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝΧ
6.2.1Γενική κατάταξηΧ
6.2.2Χυτοσιδηροί λέβητεςΧ
6.2.3Χαλύβδινοι λέβητεςΧ
6.2.3Λέβητες αερίωνΧ
Επισήμανση: Από λάθος αρίθμηση του βιβλίου επαναλαμβάνεται η αρίθμηση της ενότητας
6.2.4Επίτοιχοι λέβητες αερίωνΧ
6.2.5Πλακοειδείς εναλλάκτες θερμότηταςΟΧΙ
6.3ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑΧ
6.4ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝΧ
6.4.1Γενικά στοιχείαΧ
6.4.2Ο υπολογισμός της καπνοδόχουΧ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
7.1ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣΧ
7.1.1Η παροχή (σύμβολο V, μονάδα m3/s)Χ
7.1.2Η θερμοκρασιακή πτώση (σύμβολο Δt=tv-tr , μονάδα o Κ)Χ
7.1.3Το θερμικό φορτίο (σύμβολο Q, μονάδα W)Χ
7.1.4H ταχύτητα ροής (σύμβολο ν, μονάδα m/s)Χ
7.1.5Oι πτώσεις πίεσης (σύμβολο Δp, μονάδα Ρα)Χ
7.1.6ΠαρατηρήσειςΧ
7.2ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣΧ
7.2.1Κατασκευαστικά στοιχείαΧ
7.2.2Συγκρίσεις και χρήσειςΧ
7.2.3Υπολογισμοί και επιλογέςΧ
7.2.4Χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας δικτύουΧ
Κεφάλαιο 8 ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ
8.1ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΧ
8.2ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝΧ
8.3ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝΧ
8.3.1Χαρακτηριστικά μεγέθηΧ
8.3.2Καμπύλες λειτουργίαςΧ
8.3.3Η επιλογή του κυκλοφορητήΧ
Κεφάλαιο 9 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ-BOILERS
9.1EIΔΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝΧ
9.2ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΧ
9.2.1Υλικά κατασκευήςΧ
9.2.2Μορφή και διαστάσειςΧ
9.3ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣΧ
9.3.1Από πλευράς υλικούΧ
9.3.2Από πλευράς μορφής και διαστάσεωνΧ
9.4ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝΧ
9.4.1Γενικά στοιχείαΧ
9.4.2Επιλογή στο μονοσωλήνιο σύστημαΧ
9.5ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (BOILERS)Χ
9.5.1Γενικά στοιχείαΧ
9.5.2Τεχνικά χαρακτηριστικά των θερμαντήρωνΧ
Κεφάλαιο 10 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΕΛΕΓΧΩΝ-ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
10.1ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΧ
10.1.1ΑσφάλειαΧ
10.1.2ΆνεσηΧ
10.1.3Αποδοτική λειτουργίαΧ
10.1.4Αυτονομία λειτουργίαςΧ
10.2ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑΧ
10.2.1Το «ασφαλιστικό σύστημα»Χ
10.2.2Άλλες ασφαλιστικές διατάξειςΧ
10.2.3Όργανα μετρήσεων και ρυθμιστικές διατάξειςΧ
10.2.4Διατάξεις αντιστάθμισηςΧ
10.2.5Η αυτονομία λειτουργίαςΧ
Κεφάλαιο 11 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ
1.1.1ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΧ
1.1.1.1Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος (εξωτερικού ή γειτονικού χώρου)Χ
1.1.1.2Η επιθυμητή θερμοκρασία του χώρουΧ
1.1.2ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΧΩΡΟΥΧ
1.1.3ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝΧ
Κεφάλαιο 12 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
1.2.1ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΧ
1.2.2ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗΧ
1.2.2.1Βασικές θερμικές απώλειες QBΧ
1.2.2.2Απώλειες εξωτερικών ανοιγμάτων QFΧ
1.2.2.3Απώλειες χαραμάδων εξωτερικών ανοιγμάτων QaΧ
1.2.2.4Θερμικές απώλειες ιδιοκτησίας QΧ
1.2.2.5Συντελεστής επιβάρυνσης εΧ
1.2.2.6Συντελεστής παραμένουσας επιβάρυνσης fΧ
1.2.3Σχέσεις υπολογισμώνΧ

Σχολιασμός
Δείτε τα σχόλια και σχολιάστε ελεύθερα (στο τέλος της σελίδας)

Δείτε ακόμη:
Ύλη ΕΠΑΛ 2024

Δείτε ακόμη:
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων – Ύλη ΟΛΕΣ οι χρονιές

Δείτε την ύλη για ΟΛΑ τα μαθήματα

ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στα Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

__________________________________________________
ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στα Στοιχεία Σχεδιασμού
Κεντρικών Θερμάνσεων

__________________________________________________

Στοιχεία Ψύξης Κλιματισμού ΕΠΑΛ Ύλη 2024

Στοιχεία Ψύξης & Κλιματισμού ΕΠΑΛ Ύλη 2024

Στοιχεία Ψύξης & Κλιματισμού

Στοιχεία Ψύξης & Κλιματισμού ΕΠΑΛ

Δείτε την Ύλη Πανελληνίων ΕΠΑΛ – 2024

Προσοχή : Η Ύλη θα αναρτηθεί αμέσως μόλις γίνει διαθέσιμη.
Μείνετε συντονισμένοι και ελέγχετε συχνά. Η σελίδα ενημερώνεται Συνεχώς.

Δείτε αναλυτικά την ύλη στα Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού των ΕΠΑΛ :

Ειδικότητα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Στοιχεία Ψύξης Κλιματισμού ΕΠΑΛ – Ύλη 2024

ΒΙΒΛΙΟ:
«Ψύξη – Κλιματισμός» (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΛΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, εκδόσεις Διόφαντος)

ΔΙΔΑΚΤΕΑ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Στις δύο πρώτες στήλες των πινάκων φαίνονται οι ενότητες/κεφάλαια του βιβλίου που αντιστοιχούν στην διδακτέα ύλη ενώ στην τρίτη στήλη σημαίνονται με Χ οι ενότητες του βιβλίου που αντιστοιχούν στην εξεταστέα ύλη.

ΕνότηταΚΕΦΑΛΑΙΑΕΞΕΤΑ-
ΣΤΕΑ
ΥΛΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2- ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ – ΕΡΓΟ
2.2ΘερμοκρασίαΧ
2.3Κλίμακες θερμοκρασιών-ΜέτρησηΧ
2.4Μηχανικό έργο-ΙσχύςΧ
2.5Θερμότητα – Αισθητή και Λανθάνουσα θερμότηταΧ
2.6Μετάδοση θερμότητας. Τρόποι μετάδοσηςΧ
2.7Πίεση – Πιεσόμετρα- Μονάδες ΜέτρησηςΧ
2.8Ανοικτό και Κλειστό σύστημαΧ
2.9Εσωτερική ενέργειαΧ
2.10Πρώτο Θερμοδυναμικό ΑξίωμαΧ
2.11Δεύτερο Θερμοδυναμικό ΑξίωμαΧ
2.12Ενθαλπία – ΕντροπίαΧ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΙΟ
3.1Ορισμός τέλειου αερίουΧ
3.2Μεταβολές της κατάστασης ενός αερίου . Το διάγραμμα πίεσης-όγκου(P-V)Χ
3.2.1Ισόογκη ΜεταβολήΧ
3.2.2Ισόθλιπτη ΜεταβολήΧ
3.2.3Ισοθερμοκρασιακή ΜεταβολήΧ
3.2.4Αδιαβατική ΜεταβολήΧ
3.3Στραγγαλισμός αερίουΧ
3.4Κυκλικές μεταβολέςΧ
3.5Κύκλος CarnotΧ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΑΤΜΟΙ
4.1Μετατροπές ΦάσηςΧ
4.2Μετατροπή Υγρού σε αέριοΧ
4.3Πίεση και Θερμοκρασία ΑτμοπίεσηςΧ
4.4ΣυμπύκνωσηΧ
4.5Στραγγαλισμός υγρούΧ
4.6ΣτερεοποίησηΧ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
5.1Ψυκτική ισχύςΧ
5.2Απορριπτόμενη θερμότηταΧ
5.3Ψυκτικός κύκλοςΧ
5.4Θερμοκρασίες ψυκτικού κύκλουΧ
5.5Συντελεστής Συμπεριφοράς Ψυκτικού ΚύκλουΧ
5.6Υπόψυξη ΣυμπυκνώματοςΧ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
6.1Εισαγωγή στη ΨύξηΧ
6.1Εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στην ψύξηχ
Επισήμανση: Από λάθος αρίθμηση του βιβλίου επαναλαμβάνεται η αρίθμηση της ενότητας
6.3Μηχανήματα, συσκευές και εξαρτήματα ψύξηςΧ
6.3.1ΑτμοποιητήςΧ
6.3.2ΣυμπιεστήςΧ
6.3.3ΣυμπυκνωτήςΧ
6.4Ψυκτικά ρευστάΧ
6.4.1Ιδιότητες ψυκτικών ρευστώνΧ
6.4.4Απεικόνιση των χαρακτηριστικών των ψυκτικών μέσων σε διάγραμμα p-hΧ
6.4.5Συλλογή, ανακύκλωση ή αναγέννηση των ψυκτικών μέσωνΧ
6.4.6Επιτρεπόμενα ίχνη υγρασίας στα ψυκτικά ρευστά και συνεργασία τους με το λιπαντικόΧ
Κεφάλαιο 9 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΕΣΗΣ
9.1Προσδιορισμός του όρου «συνθήκες άνεσης»Χ
9.2Επίτευξη συνθηκών άνεσης με κλιματισμό του αέραΧ
9.3Θερμοκρασία-υγρασία ταχύτητα κλιματιζόμενου αέραΧ
Κεφάλαιο 10 ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑ
10.1Προσδιορισμός του όρου «Ψυχρομετρία»Χ
10.2Ψυχρομετρικοί όροι θερμοκρασίας και υγρασίας αέραΧ
10.3Ψυχρομετρικός χάρτης. Εφαρμογή σε συστήματα κλιματισμού-αερισμούΧ
10.4Αναγνώριση κλιμάκων στον ψυχρομετρικό χάρτηΧ
10.5Επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια του ψυχρομετρικού χάρτηΧ
10.6Όργανα ψυχρομετρικών όρωνΧ
10.7Πρακτική εφαρμογή των ψυχρομετρικών όρωνΧ
10.8Ψυχρομετρικές μεταβολέςΧ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Σχολιασμός
Δείτε τα σχόλια και σχολιάστε ελεύθερα (στο τέλος της σελίδας)

Δείτε ακόμη:
Ύλη ΕΠΑΛ 2024

Δείτε ακόμη:
Στοιχεία Ψύξης & Κλιματισμού – Ύλη ΟΛΕΣ οι χρονιές

Δείτε την ύλη για ΟΛΑ τα μαθήματα

Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στα Στοιχεία Ψύξης & Κλιματισμού

________________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στα Στοιχεία Ψύξης & Κλιματισμού
________________________________________________________

Κινητήρες Αεροσκαφών ΕΠΑΛ Ύλη 2024

Κινητήρες Αεροσκαφών ΕΠΑΛ Ύλη 2024

Κινητήρες Αεροσκαφών

Κινητήρες Αεροσκαφών

Δείτε την Ύλη Πανελληνίων ΕΠΑΛ – 2024

Προσοχή : Η Ύλη θα αναρτηθεί αμέσως μόλις γίνει διαθέσιμη.
Μείνετε συντονισμένοι και ελέγχετε συχνά. Η σελίδα ενημερώνεται Συνεχώς.

Δείτε αναλυτικά την ύλη στους Κινητήρες Αεροσκαφών των ΕΠΑΛ :

Ειδικότητα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Κινητήρες Αεροσκαφών ΕΠΑΛ – Ύλη 2024

ΒΙΒΛΙΑ:
1. «Κινητήρες Αεροσκαφών Ι» (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΚΑΡΕΛΑΣ Ε., κ.ά., εκδόσεις Διόφαντος)
2. «Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ» (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΚΑΡΕΛΑΣ Ε., κ.ά., εκδόσεις Διόφαντος )

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ – ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Από το βιβλίο: «Κινητήρες Αεροσκαφών Ι»

Στις δύο πρώτες στήλες των πινάκων φαίνονται οι ενότητες/κεφάλαια του βιβλίου που αντιστοιχούν στην διδακτέα ύλη ενώ στην τρίτη στήλη σημαίνονται με Χ οι ενότητες του βιβλίου που αντιστοιχούν στην εξεταστέα ύλη.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
ΕΝΟΤΗΤΕΣΚΕΦΑΛΑΙΑ
Κεφάλαιο 1: ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
1.1Ιστορική εξέλιξη κινητήρων – Είδη κινητήρων
1.1.4Ειδικοί ορισμοί για τη βασική λειτουργία του εμβολοφόρου κινητήρα
1.2ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ  –  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
1.2.1Τα στοιχειώδη μέρη του βενζινοκινητήρα – πετρελαιοκινητήρα
1.3ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝX
1.3.1ΓενικάΧ
1.3.2ΣτροφαλοθάλαμοςΧ
1.3.3Έδρανα ή τριβείςΧ
1.3.3.1Έδρανα ολίσθησηςΧ
1.3.3.2Έδρανα κύλισηςΧ
1.3.4Στροφαλοφόρος άξονας ή στρόφαλοςΧ
1.3.5ΔιωστήραςΧ
1.3.6Έμβολο – πείρος – τα ελατήρια του εμβόλουΧ
1.3.7Κύλινδροι – κεφαλές κυλίνδρωνΧ
1.3.8ΒαλβίδεςΧ
1.3.9Σύστημα κίνησης βαλβίδων και εκκεντροφόρος άξοναςΧ
1.4ΛΙΠΑΝΣΗ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣΧ
1.4.1Χαρακτηριστικά του λιπαντικού μέσουΧ
1.4.1.1Λιπαντικά λάδιαΧ
1.4.1.2Πρόσθετα λαδιώνΧ
1.4.1.3Συνθετικά λιπαντικάΧ
1.4.1.4Λιπαντικά λίπη (γράσα)Χ
14.2Συστήματα λίπανσηςΧ
1.7ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΣΥΜΠΙΕΣΗΣΧ
1.7.1ΓενικάΧ
1.7.2Τα διάφορα συστήματα υπερσυμπίεσηςΧ
1.7.2.1Μηχανικοί υπερσυμπιεστές – άμεση μετάδοση της κίνησηςΧ
1.7.2.2Στροβιλο-υπερπληρωτές – έμμεση μετάδοση της κίνησηςΧ
1.7.3Ψύξη του παρεχόμενου αέρα (intercooler)Χ
1.10ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
1.10.1Το σύστημα πυρανίχνευσης του κινητήρα
1.10.2Το σύστημα πυρόσβεσης του κινητήρα
Κεφάλαιο 2: ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
2.1ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΡΙΩΘΗΣΗΧ
2.1.2Αρχές αεριώθησηςΧ
2.1.3ΏσηΧ
2.1.3.1Λειτουργικοί παράγοντεςΧ
2.1.3.2Περιβαλλοντικές συνθήκες που επηρεάζουν την ώσηΧ
2.1.4Μέθοδοι αεριώθησης – Τύποι αεριωθητώνΧ
2.1.4.5Βασικές αρχές αεριοστρόβιλου (gas turbine engine)Χ
2.1.5Οι τύποι του αεριοστρόβιλουΧ
2.1.5.1Στροβιλοαντιδραστήρας  (turbojet  engine)Χ
2.1.5.2Ελικοστρόβιλος (turboprop engine)Χ
2.1.5.3Αξονοστρόβιλος (turbosaft engine)Χ
2.1.5.4Στροβιλοανεμιστήρας (turbofan engine)Χ
2.1.7Χρήσεις των κινητήρων αεριώθησης
2.2ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ
2.2.2Θεωρητικός κύκλος λειτουργίας
2.2.4Πραγματικός κύκλος λειτουργίας
2.3ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑΧ
2.3.2Είδη αεραγωγών εισαγωγήςΧ
2.3.4Συστήματα αντί- και από-πάγωσης εισαγωγής αέρα
2.4ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣΧ
2.4.1ΓενικάΧ
2.4.2Φυγοκεντρικοί συμπιεστέςΧ
2.4.3Αξονικοί συμπιεστέςΧ
2.4.3.1ΓενικάΧ
2.4.3.2Αρχές λειτουργίαςΧ
2.4.3.7Απώλεια στήριξης – πάλμωση
2.5ΔΙΑΧΥΤΕΣΧ
2.6ΘΑΛΑΜΟΙΧ
2.6.3Λειτουργικά χαρακτηριστικά του θαλάμου καύσης
2.6.3.2Ευστάθεια καύσης
2.6.3.3Κατανομή θερμοκρασίας
2.6.4Τύποι θαλάμων καύσης
2.7ΣΤΡΟΒΙΛΟΣΧ
2.7.1Περιγραφή και λειτουργία του στροβίλουΧ
2.7.3Ψύξη των πτερυγίωνΧ
2.8ΕΞΑΓΩΓΗ
2.9ΜΕΙΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥΧ
2.9.1Οι πηγές του θορύβουΧ
2.9.2Μέθοδοι μείωσης του θορύβουΧ
2.9.3Μειωτές θορύβου
2.10ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΩΣΗΣΧ
2.10.1Επιβράδυνση α/φους κατά την προσγείωση
2.10.2Πλεονεκτήματα και αρχή λειτουργίας των αναστροφέων ώσηςΧ
2.11ΜΕΤΑΚΑΥΣΗ
2.11.1Λειτουργία

2.Από το βιβλίο: «Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ»

Στις δύο πρώτες στήλες των πινάκων φαίνονται οι ενότητες/κεφάλαια του βιβλίου που αντιστοιχούν στην διδακτέα ύλη ενώ στην τρίτη στήλη σημαίνονται με Χ οι ενότητες του βιβλίου που αντιστοιχούν στην εξεταστέα ύλη.

 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
ΕΝΟΤΗΤΕΣΚΕΦΑΛΑΙΑ
Κεφάλαιο 2: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
2.1ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝΧ
2.1.1Παράγοντες που επηρεάζουν τη «ζωή» του κινητήραΧ
2.1.1.1Βασικοί κανόνες καλής λειτουργίαςΧ
2.1.1.2Εισαγωγή σχεδιαστικών αλλαγών
2.2ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
2.2.1Επιθεώρηση πριν την πτήσηΧ
2.2.3Επιθεώρηση 100 ωρών και ετήσια επιθεώρηση
2.2.3.14Έλικας
2.3ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝΧ
2.3.1∆ιαστήµατα και είδη γενικής επισκευήςΧ
2.3.4Επιθεώρηση (Μη καταστροφικοί έλεγχοι, έλεγχος διαστάσεων)
2.3.4.1Οπτική επιθεώρησηΧ
2.3.4.2Μη καταστροφικοί έλεγχοι
2.3.42.1Μαγνητική επιθεώρηση (Magnetic Particle Inspection – MPI)Χ
2.3.4.2.2Επιθεώρηση με διεισδυτικά υγρά (Penetrant Inspection)Χ
2.3.4.2.3Επιθεώρηση με δινορεύματα (Eddy Current Inspection)Χ
2.3.4.2.5Υπέρηχοι (Ultrasonic Inspection)Χ
2.4∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝΧ
2.4.1Μεθοδολογία διερεύνησηςΧ
2.4.1.1ΓενικάΧ
2.4.1.2Αναγνώριση των συμπτωμάτωνΧ
2.4.1.3Ερμηνεία και ανάλυση των συμπτωμάτωνΧ
2.4.1.4Καταγραφή των πιθανών αιτίων που μπορούν να προκάλεσαν τη δυσλειτουργίαΧ
2.4.1.5Εντοπισμός της δυσλειτουργίας
2.4.1.6Απομόνωση της δυσλειτουργίας σε συγκεκριμένο εξάρτημα ή παρελκόμενο του κινητήρα
2.4.1.7Ανάλυση της αιτίας που προκάλεσε τη βλάβηΧ
2.4.2∆ιαδικασίες διερεύνησης βλαβών στα κύρια εξαρτήµαταΧ
2.4.2.1ΓενικάΧ
2.4.2.2Δυσκολία εκκίνησης του κινητήραΧ
2.4.2.3Ελαττωματικοί σπινθηριστές (spark plugs)Χ
2.4.2.4Δυσλειτουργία συστήματος λίπανσηςΧ
2.4.2.5Δυσλειτουργία συστήματος εισαγωγήςΧ
2.6ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
2.6.1Αίτια αντικατάστασης εµβολοφόρου κινητήραΧ
2.8ΙΣΧΥΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ-ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑΧ
2.8.1Γενικά
2.8.2Είδη ισχύος και διαδικασίες µέτρησης αυτώνΧ
2.8.2.1Ενδεικνυόμενη ισχύςΧ
Κεφάλαιο 3: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
3.3ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΡΥΘΜΙΣΗ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ
3.3.1Συντήρηση και επισκευές ψυχρού τµήµατοςΧ
3.3.2Συντήρηση και επισκευές θερµού τµήµατοςΧ
3.3.2.1Θάλαμος καύσηςΧ
3.3.2.2Τμήμα στροβίλωνΧ
3.3.5∆ιαδικασίες ζυγοστάθμισης συμπιεστού και στροβίλουΧ
3.3.6Έλεγχοι διακένων και ανοχώνΧ
3.4ΛΙΠΑΝΣΗ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
3.4.2Φυσικές ιδιότητες και τεχνικά χαρακτηριστικά των λιπαντικώνΧ
3.4.3Προδιαγραφές λιπαντικών αεριοστρόβιλων κινητήρων
3.4.7Έλεγχοι και διερεύνηση βλαβών συστήματος λίπανσηςΧ
3.4.7.1Διερεύνηση βλαβών συστήματος λίπανσης
3.4.7.2Απώλεια πίεσης λαδιού (χωρίς ίχνη διαρροής)Χ
3.4.7.3Χαμηλή πίεση λαδιούΧ
3.4.7.4Υψηλή πίεση λαδιούΧ
3.4.7.5Διακύμανση πίεσης λαδιούΧ
3.4.7.6Υπερβολική κατανάλωση λαδιούΧ
3.4.7.7Ένδειξη αυξημένης ποσότητας λιπαντικούΧ
3.6ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΑ
3.6.2Σκοπός συστήματος καυσίμου και είδη συστημάτωνΧ
3.6.2.6Ρυθμιστές καυσίμουΧ
3.7ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
3.7.1Μέθοδοι εκκίνησηςΧ
3.7.1.1Πνευματικός εκκινητήςΧ
3.7.1.2Ηλεκτρικός εκκινητήςΧ
3.7.1.3Ηλεκτρικός εκκινητής – γεννήτρια
3.7.1.5Εκκίνηση με αξονοστρόβιλο
3.8ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣΧ
3.8.1ΓενικάΧ
3.8.4∆ιαδικασία εκκίνησης αεριοστρόβιλων κινητήρωνΧ
3.9ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΑΓΟΠΟΙΗΣΗΧ
3.10ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣΧ
3.10.1Αιτίες πρόκλησης πυρκαγιάς και πρόληψη εκδήλωσής τηςΧ
3.10.2Σύστηµα ανίχνευσης πυρκαγιάςΧ
3.10.3ΚαταστολήΧ
3.10.4Έλεγχοι, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών συστήµατοςΧ
3.10.5Ανίχνευση και αποκατάσταση βλαβών συστήµατος πυρόσβεσης
3.10.5.1Λανθασμένες ενεργοποιήσεις του συστήματοςΧ
3.10.5.3Ανεπιτυχής δοκιμή λειτουργικότητας του συστήματοςΧ
3.11ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑΧ
3.11.1Συγχρονισµός λειτουργίας κινητήρων
3.11.2Περιγραφή και λειτουργία των οργάνων του κινητήρα

Σχολιασμός
Δείτε τα σχόλια και σχολιάστε ελεύθερα (στο τέλος της σελίδας)

Δείτε ακόμη:
Ύλη ΕΠΑΛ 2024

Δείτε ακόμη:
Κινητήρες Αεροσκαφών – Ύλη ΟΛΕΣ οι χρονιές

Δείτε την ύλη για ΟΛΑ τα μαθήματα

Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στους Κινητήρες Αεροσκαφών

________________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στους Κινητήρες Αεροσκαφών
________________________________________________________

Ψηφιακά Συστήματα Ύλη 2024

Ψηφιακά Συστήματα ΕΠΑΛ Ύλη 2024

Ψηφιακά Συστήματα

Ψηφιακά Συστήματα ΕΠΑΛ

Δείτε την Ύλη Πανελληνίων ΕΠΑΛ – 2024

Προσοχή : Η Ύλη θα αναρτηθεί αμέσως μόλις γίνει διαθέσιμη.
Μείνετε συντονισμένοι και ελέγχετε συχνά. Η σελίδα ενημερώνεται Συνεχώς.

Δείτε αναλυτικά την ύλη στα Ψηφιακά Συστήματα των ΕΠΑΛ :

Ψηφιακά Συστήματα ΕΠΑΛ – Ύλη 2024

ΒΙΒΛΙΑ:
1. «Ψηφιακά Ηλεκτρονικά» (Μέρος Α’ Θεωρία) , (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚ., ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡ., ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΣ Γ. Π., εκδόσεις Διόφαντος)
2. «Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών» (Μέρος Α’ Θεωρία) , (ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ι., ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Γ., ΜΠΟΥΓΑΣ Π., ΠΕΚΜΕΣΤΖΗ ΚΙΑΜΑΛ, εκδόσεις Διόφαντος)

ΔΙΔΑΚΤΕΑ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

1.Από το βιβλίο: «Ψηφιακά Ηλεκτρονικά» (Μέρος Α’ Θεωρία)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΜΑΝΤΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ FLIPFLOS

6.1. OΡΙΣΜΟΙ

6.2. ΜΑΝΤΑΛΩΤΕΣ

6.2.1. Μανταλωτής με πύλες NAND

6.2.2. Μανταλωτής με πύλες NOR

6.3. FLIP-FLOS

6.3.1. R-S FLIP-FLOP

6.3.2. D FLIP-FLOP

6.3.3. J-K FLIP-FLOP

6.3.4. T FLIP-FLOP

6.3.5. Διέγερση FLIP-FLOP

6.3.6. Aσύγχρονες είσοδοι
6.3.6.1 Ορισμοί
6.3.6.2. Ολοκληρωμένα κυκλώματα FLIP-FLOP

6.5. ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

6.6 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ

7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

7.2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ

7.3. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ

7.3.1. Καταχωρητής ολίσθησης σειριακής εισόδου-σειριακής εξόδου SISO

7.3.2. Καταχωρητής ολίσθησης σειριακής εισόδου-παράλληλης εξόδου SIPO

7.3.3. Καταχωρητής ολίσθησης παράλληλης εισόδου-σειριακής εξόδου PISO

7.3.4. Καταχωρητής ολίσθησης παράλληλης εισόδου-παράλληλης εξόδου PIPO

7.6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

7.7 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ

8.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

8.2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

8.3. ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ

8.3.1. Ασύγχρονος δυαδικός απαριθμητής.

8.3.2. Ασύγχρονος Δυαδικός Απαριθμητής 74293.

8.3.3. Ασύγχρονος BCD Απαριθμητής.

8.3.4. Ασύγχρονος Απαριθμητής BCD με το Ο.Κ. 7490

8.4. ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΔΥΑΔΙΚΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ

8.4.1. Προς τα πάνω Απαριθμητές

8.4.2. Προς τα κάτω Απαριθμητές

8.4.3. Αμφίδρομοι απαριθμητές

8.4.4. Απαριθμητής με το Ο.Κ. 74193

8.7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

8.8 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: MNHMEΣ

10.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

10.1.1 Παράδειγμα

10.2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ-ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΝΗΜΩΝ

10.3. ΜΝΗΜΕΣ ROM

10.3.1. Εσωτερική δομή μνήμης ROM

10.3.2. Τύποι προγραμματιζόμενων ROM
10.3.2.1. Προγραμματιζόμενη ROM (Programmable ROM:PROM)
10.3.2.2. Διαγραφόμενη PROM (Erasable PROM:EPROM)
10.3.2.3. Hλεκτρικά Διαγραφόμενη PROM:EEPROM

10.3.3. Εφαρμογές των μνημών ROM

10.4. ΜΝΗΜΕΣ RAM

10.4.1. Εσωτερική δομή μνήμης RAM

10.4.2. Τύποι RAM

10.4.3. Χρονισμός μνήμης RAM

10.4.4. Μνήμη RAM σε Ολοκληρωμένο Κύκλωμα

10.4.5. Εφαρμογές των μνημών RAM

10.7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

10.8 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ D/A ΚΑΙ A/D

11.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

11.2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΨΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

11.3. ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ D/A

11.4. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ D/A

11.4.1. Μετατροπέας D/A τύπου R/2R

11.4.2. Mετατροπέας D/A σε ολοκληρωμένο κύκλωμα

11.5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ D/A

11.6. METATΡΟΠΕΑΣ Α/D

11.7. ΚΒΑΝΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

11.8. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ Α/D

11.8.1. Μετατροπέας A/D διαδοχικών προσεγγίσεων.

11.8.2. Μετατροπέας A/D ολοκληρωμένο Κύκλωμα.

11.9. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ Α/D

11.10 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ D/A ΚΑΙ A/D

11.11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

11.12 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

12.1. ΟΡΙΣΜΟΙ

12.2. ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 555

12.2.1. Το Ο.Κ. 555 ως μονοσταθής πολυδονητής.

12.2.2. Το Ο.Κ. 555 ως ασταθής πολυδονητής.

12.3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

12.4 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

12.5 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Από το βιβλίο: «Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών» (Θεωρία)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (hardware) ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

3.1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

3.2. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ

3.3. ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ

3.3.1. Εκτέλεση εντολής

3.3.2. Γλώσσα μηχανής και συμβολική γλώσσα

3.3.3. Κύκλοι εντολής και κύκλοι μηχανής

3.3.4. Είδη εντολών

3.4. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ

3.5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ

3.6. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ

4.1. ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ

4.1.1. Πολυπλεξία διαδρομών.

4.2. ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ

4.2.1. Θύρες εισόδου-εξόδου.

4.2.2. Διευθυνσιοδότηση συσκευών εισόδου-εξόδου.

4.2.3. Τρόποι προσπέλασης συσκευών εισόδου-εξόδου.

4.3. ΔΙΑΚΟΠΕΣ

4.3.1. Πλεονεκτήματα της μεθόδου των διακοπών.

4.4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

4.5. ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ

4.5.1. Είσοδος δεδομένων.

4.5.2. Έξοδος δεδομένων.

Σχολιασμός
Δείτε τα σχόλια και σχολιάστε ελεύθερα (στο τέλος της σελίδας)

Δείτε ακόμη:
Ύλη ΕΠΑΛ 2024

Δείτε ακόμη:
Ψηφιακά Συστήματα – Ύλη

Δείτε την ύλη για ΟΛΑ τα μαθήματα

ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στα Ψηφιακά Συστήματα

__________________________________________________
ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στα Ψηφιακά Συστήματα
__________________________________________________

Τεχνολογία Υλικών Ύλη 2024

Τεχνολογία Υλικών ΕΠΑΛ Ύλη 2024

Τεχνολογία Υλικών

Τεχνολογία Υλικών

Δείτε την Ύλη Πανελληνίων ΕΠΑΛ – 2024

Προσοχή : Η Ύλη θα αναρτηθεί αμέσως μόλις γίνει διαθέσιμη.
Μείνετε συντονισμένοι και ελέγχετε συχνά. Η σελίδα ενημερώνεται Συνεχώς.

Δείτε αναλυτικά την ύλη στην Τεχνολογια Υλικών των ΕΠΑΛ :

Τεχνολογία Υλικών ΕΠΑΛ – Ύλη 2024

ΒΙΒΛΙΟ:
«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ»,
Γ΄ ΕΠΑ.Λ. (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΑΛΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡ.ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛ.) ISBN 978-960-06-2952-1.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ – ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Κεφάλαιο/Ενότητες/Παράγραφοι:Παρατηρήσεις
Κεφάλαιο 1: ΠέτραΠαρουσίαση της έννοιας του πετρώματος των βασικών μορφών της «πέτρας» και των αδρανών υλικών.

Να απαντηθούν οι ερωτήσεις του κεφαλαίου.

Κεφάλαιο 3: ΜέταλλαΑνάλυση των ιδιοτήτων των κυριότερων «μετάλλων» και των κραμάτων τους.

Να απαντηθούν οι ερωτήσεις του κεφαλαίου

Κεφάλαιο 4: ΚεραμικάΑνάλυση στον τρόπο παραγωγής του «κεραμικού» και ανάλυση των ιδιοτήτων του.

Να απαντηθούν οι ερωτήσεις του κεφαλαίου.

Κεφάλαιο 5: Γυαλί.Ανάλυση του τρόπου παραγωγής του «γυαλιού» και των ιδιοτήτων του.

Να απαντηθούν οι ερωτήσεις του κεφαλαίου..

Κεφάλαιο 8: Ξύλο.Παρουσίαση των ειδών του «ξύλου» και των ιδιοτήτων τους.

Να απαντηθούν οι ερωτήσεις του κεφαλαίου.

Κεφάλαιο 9: ΎφασμαΠαρουσίαση του «υφάσματος» και των ιδιοτήτων του.

Να απαντηθούν οι ερωτήσεις του κεφαλαίου.

Κεφάλαιο 10: ΧαρτίΠαρουσίαση του «χαρτιού» και των ιδιοτήτων του.

Να απαντηθούν οι ερωτήσεις του κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΠΕΤΡΑ

Να συμπεριληφθούν οι παρακάτω ερωτήσεις:

 • Τι καλούνται πετρώματα και σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται;
 • Πώς σχηματίζονται τα πλουτώνια πετρώματα;
 • Πώς σχηματίζονται τα ηφαιστειογενή πετρώματα;
 • Πώς σχηματίζονται οι φλεβίτες;

Να επαναδιατυπωθούν οι παρακάτω ερωτήσεις του βιβλίου ως εξής:

1.5.3. Πώς σχηματίστηκαν τα πυριγενή πετρώματα, πώς αλλιώς ονομάζονται;

1.5.5. Πώς σχηματίστηκαν τα ιζηματογενή πετρώματα και γιατί ονομάζονται έτσι;

1.5.6 Ποιες φυσικές διεργασίες αποτελούν τους παράγοντες δημιουργίας των ιζηματογενών πετρωμάτων;

1.5.9. Να αναφέρετε με βάση το μέγεθος των κόκκων και τον χρωματισμό των μαρμάρων τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται.

1.5.14. Να αναφέρετε τα κύρια φυσικά αδρανή υλικά που γνωρίζετε και τα σημαντικότερα φυσικά χαρακτηριστικά τους.

Να αφαιρεθεί η ερώτηση:

1.5.12. Ποιες οι βασικές ομοιότητες και ποιες οι κύριες διαφορές μεταξύ των γρανιτών και των μαρμάρων;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΜΕΤΑΛΛΑ

Να συμπεριληφθούν οι παρακάτω ερωτήσεις:

 • Τι είναι τα μέταλλα; Τι είναι στοιχείο στα μέταλλα;
 • Τι είναι κράμα μετάλλων; Αναφέρετε μερικά παραδείγματα;
 • Πότε προκύπτει κράμα μίας φάσης και πότε κράματα δύο ή περισσοτέρων φάσεων; Αναφέρατε παραδείγματα.
 • Ποιες είναι οι ιδιότητες των μετάλλων;
 • Τι γνωρίζετε για τη τήξη του μετάλλου; Τι είναι στοιχείο στα μέταλλα;
 • Πώς ορίζεται η σκληρότητα στα μέταλλα;
 • Οι θερμικές ιδιότητες ενός μετάλλου τι περιλαμβάνουν;
 • Τι είναι θερμική αγωγιμότητα μετάλλων;
 • Τι είναι ηλεκτρική αγωγιμότητα των μετάλλων;
 • Οι χημικές ιδιότητες ενός μετάλλου τι αφορούν;

Να επαναδιατυπωθεί η παρακάτω ερώτηση του βιβλίου ως εξής:

3.5.5. Να αναφέρετε τρεις φυσικές ιδιότητες των μετάλλων.

Να αφαιρεθεί η ερώτηση:

3.5.3. Τι είναι η διαδικασία αναγωγής και πώς χρησιμοποιείται για την παραγωγή σιδήρου;
(Η απάντηση δεν υπάρχει στο βιβλίο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΚΕΡΑΜΙΚΑ

Να συμπεριληφθούν οι παρακάτω ερωτήσεις:

 • Τι γνωρίζετε για τον πηλό;
 • Ποιες είναι οι κύριες ομάδες αργιλούχων ορυκτών που περιέχονται στους πηλούς;
 • Τι είναι οι μη πλαστικές προσμείξεις οι οποίες χρησιμοποιούνται στην παραγωγή κεραμικών;
 • Ποιες μη πλαστικές προσμείξεις χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κεραμικών ;
 • Πώς γίνεται η μορφοποίηση του πηλού σε σπείρες;
 • Πώς γίνεται η μορφοποίηση του πηλού σε καλούπι;
 • Πώς γίνεται η μορφοποίηση του πηλού σε τροχό;
 • Ποιος είναι ο σκοπός του ψησίματος των κεραμικών;

Να επαναδιατυπωθούν οι παρακάτω ερωτήσεις του βιβλίου ως εξής:

4.7.1. Να αναφέρετε τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κεραμικών.

4.7.3. Με ποιο τρόπο μπορεί να παραχθεί λεπτόκοκκος πηλός; Περιγράψτε τη διαδικασία και αναφέρετε που μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

4.7.4. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της συσσωμάτωσης και της υαλοποίησης κατά τη διάρκεια ψησίματος του πηλού;

4.7.6. Ποιους τύπους καμινιού χρησιμοποιούσαν τα αρχαία και ρωμαϊκά χρόνια και ποια ήταν η υψηλότερη θερμοκρασία που μπορούσαν να επιτύχουν για την παραγωγή κεραμικών;

4.7.7. Να αναφέρετε δύο τύπους επιφανειακών επικαλύψεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διακόσμηση των κεραμικών;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΓΥΑΛΙ

Στη σελίδα 71 να διορθωθεί στο ορθό η εξής πρόταση κειμένου: «Οι Ρωμαίοι κατασκεύαζαν άχρωμο γυαλί, όπως το σημερινό, χρησιμοποιώντας λεπτή καθαρή άμμο, που δεν περιείχε σίδηρο, και προσθέτοντας μαγγάνιο και αντιμόνιο ως αποχρωματιστές».

Να συμπεριληφθούν οι παρακάτω ερωτήσεις:

 • Πού και πότε επινοήθηκε η τεχνική του φυσητού γυαλιού και ποιες οι συνέπειες του γεγονότος αυτού;
 • Ποιες ιδιαίτερες χρήσεις απέκτησε το γυαλί κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής περιόδου;
 • Τι γνωρίζετε για την τεχνική του μωσαϊκού στη μορφοποίηση του γυαλιού;
 • Με ποιον τρόπο γίνεται η χύτευση σε ανοιχτό καλούπι;

Να επαναδιατυπωθεί η παρακάτω ερώτηση του βιβλίου ως εξής:

5.4.6. Ποιες είναι οι απόψεις που επικρατούν για τη γενέτειρα του γυαλιού;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο: ΞΥΛΟ

Να συμπεριληφθούν οι παρακάτω ερωτήσεις:

 • Τι γνωρίζετε για την πυκνότητα του ξύλου;
 • Πώς ορίζεται η σκληρότητα ενός ξύλου; Ποια ξύλα θεωρούνται σκληρά και ποια μαλακά;
 • Για ποιο λόγο απαιτείται ξήρανση του ξύλου πριν τη τελική μορφοποίησή του;
 • Τι ονομάζουμε μαρκετερί και τι παρκετερί στη διακόσμηση του ξύλου;

Να επαναδιατυπωθούν οι παρακάτω ερωτήσεις του βιβλίου ως εξής:

8.6.5. Αναφέρετε ονομαστικά τις ιδιότητες του ξύλου.
(Το δεύτερο μέρος της ερώτησης δεν αναφέρεται στο βιβλίο)

8.6.6. Αναφέρατε ονομαστικά τα στάδια επεξεργασίας του ξύλου.
(Το δεύτερο μέρος της ερώτησης δεν αναφέρεται στο βιβλίο)

8.6.7. Ποιες είναι οι κυριότερες αιτίες που προξενούν φθορές στο ξύλο;

8.6.10. Ποιες κατηγορίες σήψης του ξύλου γνωρίζετε;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο : ΥΦΑΣΜΑ

Να διατυπωθεί η παρακάτω ερώτηση του βιβλίου ως εξής:

9.5.1. Σε ποιες κατηγορίες μπορούν να ταξινομηθούν οι ίνες που χρησιμοποιούνται στην σύγχρονη παραγωγή υφασμάτων; Αναφέρατε ένα παράδειγμα σε κάθε μια κατηγορία.

Να αφαιρεθεί η ερώτηση

9.5.2. Ποιες οι βασικές ομοιότητες και διαφορές φυσικών και τεχνητών ινών;
(Η απάντηση δεν υπάρχει στο βιβλίο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο : ΧΑΡΤΙ

Να αφαιρεθούν οι ερωτήσεις:

10.4.5. Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές παρουσιάζει το χαρτί στην Ανατολή και το χαρτί στη Δύση;
(Η απάντηση δεν υπάρχει στο βιβλίο)

10.4.9. Ποιες αλλαγές παρατηρήθηκαν στη μηχανική κατασκευή του χαρτιού;
(Η απάντηση καλύπτεται από την ερώτηση 10.4.11)

Να προστεθεί η ερώτηση:

-Με ποιο τρόπο γίνεται η κατασκευή του χαρτιού τόσο από τους Άραβες όσο και από τους Ευρωπαίους;

Επισήμανση
Οι ως άνω διορθώσεις-αλλαγές αφορούν στην επί το ορθόν διατύπωση επί μέρους ερωτήσεων προς διευκόλυνση των μαθητών/τριών και αποφυγή φαινομένων αστοχιών ή/και σύγχυσης.
Επισημαίνεται ότι τα προκύπτοντα θέματα δεν είναι δεσμευτικά ως προς το πλήθος των τελικών επιλογών των πανελληνίων θεμάτων. Τα μη προκύπτοντα από τις απαντήσεις των διατυπωμένων ερωτήσεων του βιβλίου κείμενα, αποτελούν την άλλη πρόδηλη πηγή σύνταξης θεμάτων εκ μέρους της αρμόδιας επιτροπής του κλάδου».

Σχολιασμός
Δείτε τα σχόλια και σχολιάστε ελεύθερα (στο τέλος της σελίδας)

Δείτε ακόμη:
Ύλη ΕΠΑΛ 2024

Δείτε ακόμη:
Τεχνολογία Υλικών – Ύλη ΟΛΕΣ οι χρονιές

Δείτε την ύλη για ΟΛΑ τα μαθήματα

Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στην Τεχνολογία Υλικών

________________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στην Τεχνολογία Υλικών
________________________________________________________

Οικοδομική ΕΠΑΛ Ύλη 2024

Οικοδομική ΕΠΑΛ Ύλη 2024

Οικοδομική

Οικοδομική ΕΠΑΛ

Δείτε την Ύλη Πανελληνίων ΕΠΑΛ – 2024

Προσοχή : Η Ύλη θα αναρτηθεί αμέσως μόλις γίνει διαθέσιμη.
Μείνετε συντονισμένοι και ελέγχετε συχνά. Η σελίδα ενημερώνεται Συνεχώς.

Δείτε αναλυτικά την ύλη στην Οικοδομική των ΕΠΑΛ :

Οικοδομική ΕΠΑΛ – Ύλη 2024

ΒΙΒΛΙΟ:
«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ»
(ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΝΙΤΗ ΑΝΝΑ, ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, έκδοση ΙΤΥΕ Διόφαντος)

ΔΙΔΑΚΤΕΑ – ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ

1.1. ΓΕΝΙΚΑ
Εισαγωγή ενότητας (Από «…Τοιχοποιίες» έως «… ζωής της κατασκευής».

1.1.1. Ιστορικά στοιχεία

1.1.2. Διάκριση

1.2. ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ−ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΩΝ

1.2.1. Πλινθοδομές

1.2.2. Διαστάσεις οπτοπλίνθων

1.2.3. Παράδειγμα

1.3. ΕΙΔΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

1.3.1. Τοιχοποιίες ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους

1.3.2. Τοιχοποιίες ανάλογα με τον τρόπο σύμπλεξης των τούβλων

1.4 ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

1.5. ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ)

1.6. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ

1.6.1. Λιθοδομές.

1.6.2. Τοίχος με τούβλα από αφρώδες μπετόν.

1.6.5. Πυρότουβλα.

1.6.6. Τσιμεντολιθοδομές.

1.6.7. Τοίχος από υαλότουβλα (υαλόπλινθους).

1.6.8. Τοιχοποιίες από ελαφρά χωρίσματα ( Εκτός ύλης ο πίνακας Λεπτομερειών Τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδα)

1.7. ΑΣΚΗΣΕΙΣ: Η Άσκηση 1 (Εκτός ύλης: Ασκήσεις 2 και 3)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

2.1. ΓΕΝΙΚΑ
Εισαγωγή ενότητας (Από «Με τον όρο επίχρισμα….» έως «….φυσικούς λίθους (εικ. 2.2)».

2.1.1. Ιστορικά στοιχεία

2.2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ−ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΟΣ
Εισαγωγή ενότητας (Από «Η ανάγκη προστασίας…» έως «…αμμοκονιστές (σοβατζήδες)»).

2.2.1. Κονιάματα επιχρισμάτων (όλο)

2.2.2. Σημεία που χρειάζονται προσοχή για τη σωστή εφαρμογή των επιχρισμάτων

2.3. ΕΙΔΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

2.3.1. Τριφτά επιχρίσματα (όλο)

2.3.2. Πατητά επιχρίσματα

2.3.3. Πεταχτά επιχρίσματα

2.3.4. Τραβηχτά επιχρίσματα

2.4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
Εισαγωγή ενότητας (Από «Κάθε υλικό…» έως «…..(Vφ) αυτού»).

2.4.1. Φαινόμενος όγκος − Απόλυτος όγκος−Όγκος κενών

2.4.2. Φαινόμενο βάρος − Απόλυτο βάρος

2.4.3. Παράδειγμα

2.5. ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ
Εισαγωγή ενότητας (Από «Ένας από τους σκοπούς…» έως «…οι ρωγμές και οι αποφλοιώσεις»).

2.5.1. Κηλίδες

2.5.2. Επανθίσματα

2.5.3. Ρήγματα

2.5.4. Αποφλοιώσεις

2.6. ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΑΠΕΔΑ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ
Εισαγωγή ενότητας (Από «Δάπεδο ονομάζεται….» έως «…βιομηχανικά δάπεδα»)

3.1.1. Κριτήρια επιλογής δαπέδου

3.1.2. Είδη δαπέδων

3.1.3. Τρόπος τοποθέτησης δαπέδων

3.3. ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

3.4. ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΠΛΑΚΙΔΙΑ
Εισαγωγή ενότητας (Από «Τα δάπεδα από πλακίδια» έως «…σε ποικιλία διαστάσεων»)

3.4.1. Τεχνικά χαρακτηριστικά πλακιδίων

3.4.2. Πλεονεκτήματα

3.4.3. Τοποθέτηση πλακιδίων

3.4.4. Κολλητά πλακίδια

3.5. ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ
Εισαγωγή ενότητας (Από «Το μάρμαρο κατέχει….» έως «…που επιδέχονται»).

3.5.1. Κατασκευή μαρμάρινων δαπέδων (όλο)

3.6. ΞΥΛΙΝΑ ΚΑΡΦΩΤΑ ΔΑΠΕΔΑ

3.6.1. Γενικά

3.6.2. Πλεονεκτήματα

3.6.3. Τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων−προετοιμασία

3.6.4. Βασικοί κανόνες για την τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων

3.6.5. Κατασκευή ξύλινων καρφωτών δαπέδων (όλο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

4.1. ΓΕΝΙΚΑ
Εισαγωγή ενότητας (Από «Τα ανοίγματα…» έως «…του χρήστη του κτιρίου»).

4.1.1. Ιστορικά στοιχεία

4.1.2. Κριτήρια επιλογής κουφωμάτων

4.2. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

4.3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
Εισαγωγή ενότητας (Από «Σε κάθε κούφωμα…» έως «πάνω στο πλαίσιο»).

4.3.1. Διαστάσεις ανοιγμάτων

4.3.2. Υλικά κουφωμάτων

4.4. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ
Εισαγωγή ενότητας (Από «Το ξύλο είναι …» έως «…..δρυς, τικ, ιρόκο, κτλ»).

4.4.1. Ξύλινες πόρτες
4.4.1.1. α) Κατασκευή κάσας
4.4.1.1. β) Τρόπος συναρμογής της κάσας στον τοίχο
4.4.1.1. γ) Ανάρτηση των φύλλων στην κάσα

4.5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
Γενικά.

4.5.1. Μεταλλικά κουφώματα από δομικό χάλυβα.

4.5.2. Μεταλλικά κουφώματα από αλουμίνιο ( Εκτός Ύλης: 4.5.2.1 ,4.5.2.2., 4.5.2.3., 4.5.2.4.).

4.7. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
Είδη Υαλοπινάκων.

4.7.1. Τζάμια ασφαλείας.

4.7.2. Διπλοί υαλοπίνακες (Εκτός Ύλης: H προμέτρηση κουφωμάτων και ο Πίνακας 4.1)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

7.1. ΓΕΝΙΚΑ (Ολόκληρη η ενότητα από «Επένδυση τοιχοποιίας…» έως «…φωτισμοί, ικριώματα, διαφημίσεις κ.τ.λ.»).

7.2. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ
Εισαγωγή ενότητας (Από «Το βασικό υλικό…» έως «….να διακοσμήσει επιφάνειες»).

7.2.1. Επένδυση με πλάκες μαρμάρου.

7.2.2. Πλάκες μεγάλης έκτασης και μικρού πάχους.
7.2.2.1 Γυάλινες όψεις (υαλοπετάσματα).

Από 7.2.3. «Επένδυση όψεων με πλάκες μικρής έκτασης» μόνο η ενότητα

7.2.3.2 Επένδυση με εμφανή τούβλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΚΛΙΜΑΚΕΣ

Εισαγωγή ενότητας (Από «Κλίμακες ή σκάλες….» έως «…με το λιγότερο δυνατό κόπο»).

8.1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

8.2. ΓΕΝΙΚΑ

8.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΩΝ

8.4. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΩΝ

8.4.1. Ρίχτι − Πάτημα.

8.4.2. Κλίση κλίμακας.

8.5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
Εισαγωγή ενότητας [Από «Για να υπολογίσουμε…» έως «…μικρότερα τμήματα (εικ. 8.23)»].

8.5.1. Παράδειγμα.

Σχολιασμός
Δείτε τα σχόλια και σχολιάστε ελεύθερα (στο τέλος της σελίδας)

Δείτε ακόμη:
Ύλη ΕΠΑΛ 2024

Δείτε ακόμη:
Οικοδομική – Ύλη ΟΛΕΣ οι χρονιές

Δείτε την ύλη για ΟΛΑ τα μαθήματα

Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στην Οικοδομική

__________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στην Οικοδομική
__________________________________________________

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Ύλη 2024

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο ΕΠΑΛ Ύλη 2024

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Δείτε την Ύλη Πανελληνίων ΕΠΑΛ – 2024

Προσοχή : Η Ύλη θα αναρτηθεί αμέσως μόλις γίνει διαθέσιμη.
Μείνετε συντονισμένοι και ελέγχετε συχνά. Η σελίδα ενημερώνεται Συνεχώς.

Δείτε αναλυτικά την ύλη στο Αρχιτεκτονικό Σχέδιο των ΕΠΑΛ :

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο ΕΠΑΛ – Ύλη 2024

ΒΙΒΛΙΟ:

«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ» (Πολεοδομία και Αρχιτεκτονικές Λεπτομέρειες) (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ−ΚΟΛΩΝΙΑ ΣΟΦΙΑ, ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Έκδοση Διόφαντος)

Παρατήρηση: Οι μαθητές και μαθήτριες δεν χρειάζεται να αποστηθίσουν αριθμητικά δεδομένα και διαστάσεις δομικών στοιχείων ή υλικών και μορφές διατομών.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ – ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: APXIΤΕKTONIKH ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕ ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΑ)

6.1. ΓΕΝΙΚΑ

6.2. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Εισαγωγή Ενότητας (Από «Ίσως να είναι αρκετά σημαντική…» έως «…και σπανιότερα κυλιόμενοι διάδρομοι»).

6.2.1. Κατάστημα κοσμημάτων στην Κηφισιά

6.2.2. Βιβλιοπωλείο στην Αθήνα

6.2.3. Μπαρ στα Εξάρχεια

6.2.4. Κατάστημα στην Ερυθραία

6.3. ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
(Εκτός ύλης: Οι εικόνες 6.20.1, 6.20.2, 6.20.3, 6.21.1, 6.21.2, 6.21.3, 6.21.4, 6.22 και οι ασκήσεις στη σελίδα 175).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

7.2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ−ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Εικόνες 7.14 – 7.56
(Εκτός ύλης: Οι ασκήσεις στη σελίδα 246).

Σχολιασμός
Δείτε τα σχόλια και σχολιάστε ελεύθερα (στο τέλος της σελίδας)

Δείτε ακόμη:
Ύλη ΕΠΑΛ 2024

Δείτε ακόμη:
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο – Ύλη ΟΛΕΣ οι χρονιές

Δείτε την ύλη για ΟΛΑ τα μαθήματα

Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στο Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

________________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στο Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
________________________________________________________