Χημεία ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις

Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων στη

Χημεία

Χημεία

Χημεία

Δείτε και κατεβάστε όλα τα παλιότερα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων της Χημείας Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών που εξετάζεται γραπτά στο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ). Με το παλαιό σύστημα που ίσχυε μέχρι το 2016 η Χημεία Κατεύθυνσης ήταν εξεταζόμενο πανελλαδικά μάθημα στη Θετική κατεύθυνση.

Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ)

Χημεία 2021 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία 2020 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία 2019 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία 2017 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία 2016 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία 2015 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία 2014 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία 2013 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία 2012 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία 2011 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία 2010 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία 2009 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία 2008 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία 2007 – Θέματα & Απαντήσεις

 

Επαναληπτικές Εξετάσεις ΓΕΛ
(Ημερήσια & Εσπερινά)

Χημεία Επαναληπτικές 2021 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία Επαναληπτικές 2020 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία Επαναληπτικές 2019 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία Επαναληπτικές 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία Επαναληπτικές 2017– Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία Επαναληπτικές 2016 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία Επαναληπτικές 2015 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία Επαναληπτικές 2014 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία Επαναληπτικές 2013 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία Επαναληπτικές 2012 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία Επαναληπτικές 2011 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία Επαναληπτικές 2010 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία Επαναληπτικές 2009 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία Επαναληπτικές 2008 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία Επαναληπτικές 2007 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία Επαναληπτικές 2006 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία Επαναληπτικές 2005 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία Επαναληπτικές 2004 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία Επαναληπτικές 2003 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία Επαναληπτικές 2002 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία Επαναληπτικές 2001 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία Επαναληπτικές 2000 – Θέματα & Απαντήσεις

 

ΟΕΦΕ

Χημεία ΟΕΦΕ 2021 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία ΟΕΦΕ 2020 – Θέματα & Απαντήσεις

 

Εξετάσεις Ομογενών

Χημεία Ομογενών 2021 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία Ομογενών 2020 Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία Ομογενών 2019 Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία Ομογενών 2018 Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία Ομογενών 2017 Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία Ομογενών 2016 Θέματα & Απαντήσεις

 

Εσπερινά ΓΕΛ

Χημεία Εσπερινά 2021 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία Εσπερινά 2020 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία Εσπερινά 2019 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία Εσπερινά 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία Εσπερινά 2017 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία Εσπερινά 2016 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία Εσπερινά 2015 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία Εσπερινά 2014 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία Εσπερινά 2013 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία Εσπερινά 2012 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία Εσπερινά 2011 – Θέματα & Απαντήσεις

Χημεία Εσπερινά 2010 – Θέματα & Απαντήσεις

Δείτε και κατεβάστε όλα τα παλιότερα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων της Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης που εξετάζεται γραπτά στο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ).

_______________________________________________
Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων ΟΛΑ τα Μαθήματα
_______________________________________________

Αφήστε το σχόλιό σας