Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων

Πανελλήνιες Εξετάσεις Θέματα

Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ)

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

Φυσική
Ιστορία
Βιολογία
________________________________________________________________________
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Αρχαία Ελληνικά
Νεοελληνική Λογοτεχνία
Λατινικά
Ιστορία
________________________________________________________________________

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Βιολογία

________________________________________________________________________

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι  (Κύκλος Πληροφορικής & Υπηρεσιών)

Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία – Βιοχημεία
Ηλεκτρολογία
________________________________________________________________________

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ  (Κύκλος Τεχνολογίας & Παραγωγής)

Μαθηματικά
Φυσική
ΑΕΠΠ – Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
ΑΟΔΕ – Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
________________________________________________________________________

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΟΘ – Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

________________________________________________________________________

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Αγγλικά

Αφήστε το σχόλιό σας