Βάσεις ΓΕΛ Πανελλήνιες 2017

Βάσεις ΓΕΛ Πανελλήνιες 2017

Πανελλήνιες

Πανελλήνιες 2017 Βάσεις ΓΕΛ

Δείτε τις βάσεις εισαγωγής για τα ΓΕΛ και Εσπερινά ΓΕΛ των Πανελληνίων εξετάσεων του 2017

1. Βάσεις ΓΕΛ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ Πανελλήνιες 2017

2. Βάσεις ΓΕΛ, ΕΣΠΕΡΙΝΑ Πανελλήνιες 2017

3. Βάσεις 10% 2016 ΓΕΛ, ΕΠΑΛ Β, Πανελλήνιες 2017

4. Βάσεις 10% 2015 ΓΕΛ, ΕΠΑΛ Β, Πανελλήνιες 2017

Σύγκριση Βάσεων 2017 – 2016

Συγκριτικό Βάσεων ΓΕΛ για τα έτη 2017-2016 – Πανελλήνιες 2017

Συγκριτικό Βάσεων 10% 2016 ΓΕΛ για τα έτη 2017-2016 – Πανελλήνιες 2017

Συγκριτικό Βάσεων 10% 2015 ΓΕΛ για τα έτη 2017-2016 – Πανελλήνιες 2017

Δείτε τις βάσεις εισαγωγής για τα ΓΕΛ και Εσπερινά ΓΕΛ των Υπολειπόμενων Πανελληνίων εξετάσεων του 2017 των Δ/νσεων Δ.Ε. Λέσβου και Χίου που δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω σεισμού.

Βάσεις ΓΕΛ ΗΜΕΡΗΣΙΑ Υπολειπόμενες Πανελλήνιες 2017

Βάσεις ΓΕΛ Εσπερινά Υπολειπόμενες Πανελλήνιες 2017

Στατιστικά Προτιμήσεων ΕΠΑΛ 2016

Στατιστικά Προτιμήσεων ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2016

Πανελλήνιες

Πανελλήνιες 2016

Δείτε τα Στατιστικά προτιμήσεων για τα ΕΠΑΛ των Πανελληνίων εξετάσεων του 2016

1. Στατιστικά Προτιμήσεων ΕΠΑΛ, Επιτυχόντες 2016 – Νέο Σύστημα

2. Στατιστικά Προτιμήσεων ΕΠΑΛ, 2016 – Νέο Σύστημα

3. Στατιστικά Προτιμήσεων ΕΠΑΛ Α, Επιτυχόντες 2016 – Παλαιό Σύστημα

4. Στατιστικά Προτιμήσεων ΕΠΑΛ Α, 2016 – Παλαιό Σύστημα

5. Στατιστικά Προτιμήσεων 10% 2015 ΕΠΑΛ Α, Επιτυχόντες 2016

6. Στατιστικά Προτιμήσεων 10% 2015 ΕΠΑΛ Α, 2016

7. Στατιστικά Προτιμήσεων 10% 2014 ΕΠΑΛ Α, Επιτυχόντες 2016

8. Στατιστικά Προτιμήσεων 10% 2014 ΕΠΑΛ Α, 2016

 

 

Στατιστικά Προτιμήσεων ΓΕΛ 2016

Στατιστικά Προτιμήσεων ΓΕΛ Πανελλήνιες 2016

Πανελλήνιες

Πανελλήνιες 2016

Δείτε τα Στατιστικά προτιμήσεων για τα ΓΕΛ και Εσπερινά ΓΕΛ των Πανελληνίων εξετάσεων του 2016

1. Στατιστικά Προτιμήσεων ΓΕΛ, Επιτυχόντες 2016 – Νέο Σύστημα

2. Στατιστικά Προτιμήσεων ΓΕΛ, 2016 – Νέο Σύστημα

3. Στατιστικά Προτιμήσεων ΓΕΛ, Επιτυχόντες 2016 – Παλαιό Σύστημα

4. Στατιστικά Προτιμήσεων ΓΕΛ, 2016 – Παλαιό Σύστημα

5. Στατιστικά Προτιμήσεων 10% 2015 ΓΕΛ, ΕΠΑΛ Β, Επιτυχόντες 2016

6. Στατιστικά Προτιμήσεων 10% 2015 ΓΕΛ, ΕΠΑΛ Β, 2016

7. Στατιστικά Προτιμήσεων 10% 2014 ΓΕΛ, ΕΠΑΛ Β, Επιτυχόντες 2016

8. Στατιστικά Προτιμήσεων 10% 2014 ΓΕΛ, ΕΠΑΛ Β, 2016

 

 

Βάσεις Αθλητών Πανελλήνιες 2016

Βάσεις Αθλητών Πανελλήνιες 2016

Πανελλήνιες

Πανελλήνιες 2016 Βάσεις

Δείτε τις βάσεις εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Αθλητών των Πανελληνίων εξετάσεων του 2016

ΓΕΛ
1. Βάσεις ΓΕΛ Αθλητών Κατ 2 Πανελλήνιες 2016 – Νέο Σύστημα

2. Βάσεις ΓΕΛ, ΕΠΑΛ Β, Αθλητών Κατ 2 Πανελλήνιες 2016 – Παλαιό Σύστημα

3. Βάσεις 10% 2015 ΓΕΛ,  2015, Αθλητών Κατ 2 Πανελλήνιες 2016

4. Βάσεις 10% 2014 ΓΕΛ,  2014, Αθλητών Κατ 2 Πανελλήνιες 2016

ΕΠΑΛ

5. Βάσεις ΕΠΑΛ Αθλητών Κατ 2 Πανελλήνιες 2016 – Νέο Σύστημα

6. Βάσεις 10% 2014 ΕΠΑΛ Α’ ,  2014, Αθλητών Κατ 2 Πανελλήνιες 2016

 

Βάσεις Ομογενών Πανελλήνιες 2016

Βάσεις Ομογενών Πανελλήνιες 2016

Πανελλήνιες

Πανελλήνιες 2016 Βάσεις

Δείτε τις βάσεις εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ομογενών των Πανελληνίων εξετάσεων του 2016

1. Βάσεις Ομογενών Κατηγορία 1 – Πανελλήνιες 2016

2. Βάσεις Ομογενών Κατηγορία 2 – Πανελλήνιες 2016

3. Βάσεις Ομογενών Κατηγορία 3 – Πανελλήνιες 2016

4. Βάσεις Ομογενών Κατηγορία 4 – Πανελλήνιες 2016

5. Βάσεις Ομογενών Κατηγορία 5 – Πανελλήνιες 2016

6. Βάσεις Ομογενών Στρατός – Πανελλήνιες 2016

7. Βάσεις Ομογενών Αστυνομία – Πανελλήνιες 2016

 

Βάσεις Σεισμοπαθών Πανελλήνιες 2016

Βάσεις Σεισμοπαθών Πανελλήνιες 2016

Πανελλήνιες

Πανελλήνιες 2016 Βάσεις

Δείτε τις βάσεις εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Σεισμοπαθών των Πανελληνίων εξετάσεων του 2016

ΓΕΛ
1. Βάσεις ΓΕΛ Σεισμοπαθών Πανελλήνιες 2016 – Νέο Σύστημα

2. Βάσεις ΓΕΛ, ΕΠΑΛ Β, Σεισμοπαθών Πανελλήνιες 2016 – Παλαιό Σύστημα

ΕΠΑΛ

3. Βάσεις ΕΠΑΛ Σεισμοπαθών Πανελλήνιες 2016 – Νέο Σύστημα

4. Βάσεις ΕΠΑΛ Α’ Σεισμοπαθών Πανελλήνιες 2016 – Παλαιό Σύστημα

Βάσεις Μουσουλμάνων Πανελλήνιες 2016

Βάσεις Μουσουλμάνων Πανελλήνιες 2016

Πανελλήνιες

Πανελλήνιες 2016 Βάσεις

Δείτε τις βάσεις εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Μουσουλμάνων των Πανελληνίων εξετάσεων του 2016

ΓΕΛ
1. Βάσεις ΓΕΛ Μουσουλμάνων Πανελλήνιες 2016 – Νέο Σύστημα

2. Βάσεις ΓΕΛ, ΕΠΑΛ Β, Μουσουλμάνων Πανελλήνιες 2016 – Παλαιό Σύστημα

3. Βάσεις 10% 2015 ΓΕΛ,  2015, Μουσουλμάνων Πανελλήνιες 2016

4. Βάσεις 10% 2014 ΓΕΛ,  2014, Μουσουλμάνων Πανελλήνιες 2016

ΕΠΑΛ

5. Βάσεις ΕΠΑΛ Μουσουλμάνων Πανελλήνιες 2016 – Νέο Σύστημα

6. Βάσεις ΕΠΑΛ Α’ Μουσουλμάνων Πανελλήνιες 2016 – Παλαιό Σύστημα

7. Βάσεις 10% 2015 ΕΠΑΛ Α’ ,  2015, Μουσουλμάνων Πανελλήνιες 2016

8. Βάσεις 10% 2014 ΕΠΑΛ Α’ ,  2014, Μουσουλμάνων Πανελλήνιες 2016

 

Βάσεις ΓΕΛ Πανελλήνιες 2016

Βάσεις ΓΕΛ Πανελλήνιες 2016

Πανελλήνιες

Πανελλήνιες 2016 Βάσεις ΓΕΛ

Δείτε τις βάσεις εισαγωγής για τα ΓΕΛ και Εσπερινά ΓΕΛ των Πανελληνίων εξετάσεων του 2016

Νέο Σύστημα
1. Βάσεις ΓΕΛ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ Πανελλήνιες 2016

2. Βάσεις ΓΕΛ, ΕΣΠΕΡΙΝΑ Πανελλήνιες 2016

3. Βάσεις 10% 2015 ΓΕΛ, ΕΠΑΛ Β, Πανελλήνιες 2016

4. Βάσεις 10% 2014 ΓΕΛ, ΕΠΑΛ Β, Πανελλήνιες 2016

Παλαιό Σύστημα
5. Βάσεις 90% ΓΕΛ, ΕΠΑΛ Β, ΗΜΕΡΗΣΙΑ Πανελλήνιες 2016

6. Βάσεις 90% ΓΕΛ, ΕΠΑΛ Β, ΕΣΠΕΡΙΝΑ Πανελλήνιες 2016