Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) 2013-14 Προθεσμίες & Δικαιολογητικά

Η προθεσμία για όσους επιθυμούν να εισαχθούν στις ΑΕΝ με τη διαδικασία των πανελλαδικών λήγει στις 11 Ιουλίου 2013.

Η προθεσμία για όσους επιθυμούν να εισαχθούν στις ΑΕΝ με τη διαδικασία κατάθεσης απολυτηρίου Λυκείου, τα αποτελέσματα της οποίας εκδίδει το ΥΝΑ, λήγει στις
09 Αυγούστου
2013.

Πιο αναλυτικά:
Continue reading