Αίτηση για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 2013

Οι αιτήσεις για την εισαγωγή των Ελλαδιτών υποψηφίων στα πανεπιστημιακά τμήματα της Κύπρου:

Ξεκινούν από την 1η Ιουλίου 2013 μέχρι και 19 Ιουλίου 2013 (με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και 19 Ιουλίου 2013).

Πιο αναλυτικά θα πρέπει:
Continue reading