Βάσεις Αθλητών Πανελλήνιες 2018

Βάσεις Αθλητών Πανελλήνιες 2018

Πανελλήνιες

Βάσεις Αθλητών 2018

Δείτε τις βάσεις εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Αθλητών των Πανελληνίων εξετάσεων του 2018

ΓΕΛ
1. Βάσεις ΓΕΛ Αθλητών Κατ 2 Πανελλήνιες 2018

2. Βάσεις 10% 2017 ΓΕΛ,  Αθλητών Κατ 2 Πανελλήνιες 2018

3. Βάσεις 10% 2016 ΓΕΛ,  Αθλητών Κατ 2 Πανελλήνιες 2018

ΕΠΑΛ

4. Βάσεις ΕΠΑΛ Αθλητών Κατ 2 Πανελλήνιες 2018

5. Βάσεις 10% 2017 ΕΠΑΛ ,  Αθλητών Κατ 2 Πανελλήνιες 2018

6. Βάσεις 10% 2016 ΕΠΑΛ ,  Αθλητών Κατ 2 Πανελλήνιες 2018

 

Βάσεις Αθλητών Πανελλήνιες 2017

Βάσεις Αθλητών Πανελλήνιες 2017

Πανελλήνιες

Βάσεις Αθλητών 2017

Δείτε τις βάσεις εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Αθλητών των Πανελληνίων εξετάσεων του 2017

ΓΕΛ
1. Βάσεις ΓΕΛ Αθλητών Κατ 2 Πανελλήνιες 2017

2. Βάσεις 10% 2016 ΓΕΛ,  Αθλητών Κατ 2 Πανελλήνιες 2017

3. Βάσεις 10% 2015 ΓΕΛ,  Αθλητών Κατ 2 Πανελλήνιες 2017

ΕΠΑΛ

4. Βάσεις ΕΠΑΛ Αθλητών Κατ 2 Πανελλήνιες 2017

5. Βάσεις 10% 2016 ΕΠΑΛ ,  Αθλητών Κατ 2 Πανελλήνιες 2017

6. Βάσεις 10% 2015 ΕΠΑΛ Α’ ,  Αθλητών Κατ 2 Πανελλήνιες 2017