Στοιχεία Μηχανών Ύλη 2023

Στοιχεία Μηχανών ΕΠΑΛ Ύλη 2023

Στοιχεία Μηχανών

Στοιχεία Μηχανών ΕΠΑΛ

Δείτε την Ύλη Πανελληνίων ΕΠΑΛ – 2023

Δείτε αναλυτικά την ύλη στα Στοιχεία Μηχανών των ΕΠΑΛ :

Στοιχεία Μηχανών ΕΠΑΛ

ΒΙΒΛΙΟ: «Στοιχεία Μηχανών – Σχέδιο»
(ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝ., ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ ΑΝΤ., ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚ., εκδόσεις Διόφαντος)

ΔΙΔΑΚΤΕΑ – ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Στις δύο πρώτες στήλες των πινάκων φαίνονται οι ενότητες/κεφάλαια του βιβλίου που αντιστοιχούν στην διδακτέα ύλη ενώ στην τρίτη στήλη σημαίνονται με Χ οι ενότητες του βιβλίου που αντιστοιχούν στην εξεταστέα ύλη.

 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗΕΞΕΤΑΣΤΕΑ
ΥΛΗ
ΕΝΟΤΗΤΕΣΚΕΦΑΛΑΙΑ 
Κεφάλαιο 7 ΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
7Γενικά περί ΣυνδέσεωνX
7.1ΗΛΟΣΧ
7.1.1Περιγραφή – χρήση ήλου (καρφιού)Χ
7.1.2Κατηγορίες – τύποι ήλων (καρφιών)Χ
7.1.3Κατασκευαστικά στοιχεία ήλουΧ
7.2ΗΛΩΣΕΙΣΧ
7.2.1Λειτουργικός σκοπός – περιγραφή – χρήση ηλώσεωνΧ
7.2.2Κατηγορίες – τύποι- κατασκευαστικά στοιχεία ηλώσεωνΧ
7.2.3Μέθοδοι κατασκευής ηλώσεωνΧ
7.3ΚΟΧΛΙΩΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣΧ
7.3.1Περιγραφή-χρήσεις κοχλιώνΧ
7.3.2Κατασκευή σπειρώματοςΧ
7.3.3Κοχλίωση- περιγραφήΧ
7.3.4Λειτουργικός σκοπός κοχλιώνΧ
7.4ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣΧ
7.4.1Περιγραφή-Σκοπός-Χρήσεις συγκόλλησηςΧ
7.4.2Κατηγορίες συγκολλήσεωνΧ
7.4.3Κατασκευαστικά στοιχείαΧ
7.5ΣΦΗΝΕΣΧ
7.5.1Περιγραφή-Χρήση-Κατασκευαστικά στοιχεία σφηνώνΧ
7.5.2Κατηγορίες-Τύποι σφηνώνΧ
Κεφάλαιο 8 Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
8.1ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
8.2ΒΑΣΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣΧ
Κεφάλαιο 9 ΜΕΣΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
9.1ΑΞΟΝΕΣ-ΑΤΡΑΚΤΟΙ-ΣΤΡΟΦΕΙΣΧ
9.1.1Περιγραφή ορισμόςΧ
9.1.2Σκοπός που εξυπηρετούνΧ
9.1.3Τύποι και κατηγορίεςΧ
9.1.4Μορφολογικά χαρακτηριστικά-υλικά αξόνωνΧ
9.1.5Συνθήκες λειτουργίας-καταπόνησηΧ
9.1.6Τοποθέτηση-λειτουργία-συντήρησηΧ
9.2ΕΔΡΑΝΑ-ΕΙΔΗ ΕΔΡΑΝΩΝΧ
9.2.1Περιγραφή ορισμόςΧ
9.2.2Σκοπός που εξυπηρετούνΧ
9.2.3Τύποι και κατηγορίεςΧ
9.2.4Μορφολογικά χαρακτηριστικά-υλικά κατασκευής
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η παράγραφος 9.2.4. αναφέρεται στο βιβλίο «Στοιχεία Μηχανών-Σχέδιο» ως παράγραφος 9.3.4. λόγω τυπογραφικού λάθους
Χ
9.2.5Συνθήκες λειτουργίας καταπόνησηΧ
9.2.6Τοποθέτηση-λειτουργία-συντήρησηΧ
9.3ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΕΙΔΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝΧ
9.3.1Περιγραφή-Ορισμός-ΕίδηΧ
9.3.2Σταθεροί ή άκαμπτοι σύνδεσμοιΧ
9.3.3Κινητοί ή εύκαμπτοι σύνδεσμοιΧ
9.3.4Λυόμενοι σύνδεσμοι-ΣυμπλέκτεςΧ
Εκτός διδακτέας ύλης είναι οι εικόνες 9.3β, 9.3δ, 9.3ζ, 9.3θ, 9.3ιβ, 9.3ιστ που αναφέρονται στο σχεδιασμό των συνδέσμων.
Κεφάλαιο 10 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
10.1ΟΔΟΝΤΩΣΕΙΣΧ
10.1.1Ορισμός-ΠεριγραφήΧ
10.1.2Λειτουργικός σκοπός-χρήσειςΧ
10.1.3Κατηγορίες-τύποιΧ
10.1.4Κατασκευαστικά στοιχείαΧ
10.1.5Συνθήκες-σχέσεις λειτουργίαςΧ
10.1.6Οδηγίες εφαρμογής-λειτουργίαςΧ
10.2ΙΜΑΝΤΕΣΧ
10.2.1Ορισμός-περιγραφήΧ
10.2.2Λειτουργικός σκοπός-χρήσειςΧ
10.2.3Κατηγορίες- τύποιΧ
10.2.4Κατασκευαστικά στοιχείαΧ
10.2.5Συνθήκες-σχέσεις λειτουργίαςΧ
10.2.6Οδηγίες εφαρμογής-λειτουργίαςΧ
10.3ΑΛΥΣΙΔΕΣΧ
10.3.1Ορισμός-ΠεριγραφήΧ
10.3.2Λειτουργικός σκοπός-χρήσειςΧ
10.3.3Κατηγορίες-τύποιΧ
10.3.4Κατασκευαστικά στοιχείαΧ
10.3.5Συνθήκες-σχέσεις λειτουργίαςΧ
10.3.6Οδηγίες εφαρμογής-λειτουργίαςΧ
Κεφάλαιο 11 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ
11.1ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΟΡΙΣΜΟΣΧ
11.2ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ-ΔΙΩΣΤΗΡΑ- ΣΤΡΟΦΑΛΟΥΧ
11.3ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗΧ
11.4ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣΧ
11.5ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΧ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΚεφάλαιο 14 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ-ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
14.1Εισαγωγικά στοιχείαΧ
14.2ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣΧ
14.3ΗΛΩΣΕΙΣΧ
14.3.1Καταπόνηση ηλώσεωνΧ
14.3.2Παραδείγματα εφαρμογήςΧ
14.4ΚΟΧΛΙΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣΧ
14.4.1Υπολογισμός των κοχλιών σε αντοχήΧ
14.4.2Παραδείγματα εφαρμογήςΧ
14.4.3Ασκήσεις για λύσηΧ
14.6ΑΤΡΑΚΤΟΙ-ΑΞΟΝΕΣΧ
14.6.1Υπολογισμός ατράκτων-αξόνωνΧ
14.6.2Παραδείγματα υπολογισμού ατράκτουΧ
14.6.3Ασκήσεις για λύσηΧ
14.7ΕΔΡΑΝΑ ΚΥΛΙΣΗΣ (ΡΟΥΛΜΑΝ)Χ
14.7.1Γεωμετρικά χαρακτηριστικά εδράνων κύλισηςΧ
14.7.2Υπολογισμός εδράνων κύλισηςΧ
14.7.3Πίνακες υπολογισμού εδράνων κύλισηςΧ
14.7.4Παράδειγμα υπολογισμού εδράνων κύλισηςΧ
14.7.5Ασκήσεις για λύσηΧ
14.8ΟΔΟΝΤΩΣΕΙΣΧ
14.8.1Λειτουργικές σχέσειςΧ
14.8.2Παράδειγμα εφαρμογήςΧ
14.8.3Ασκήσεις για λύσηΧ
14.8.4Υπολογισμοί αντοχήςΧ
14.8.5Παράδειγμα εφαρμογήςΧ
14.8.6Ασκήσεις για λύσηΧ
14.9ΙΜΑΝΤΕΣΧ
14.9.1Λειτουργικές σχέσειςΧ
14.9.2Παράδειγμα εφαρμογήςΧ
14.9.3Ασκήσεις για λύσηΧ
14.9.4Υπολογισμοί αντοχής Μόνο οι επίπεδοι ιμάντεςΧ
14.10ΑΛΥΣΙΔΕΣ 
14.10.1Λειτουργικά και κατασκευαστικά στοιχεία 
14.10.2Μέθοδος επιλογής 
14.10.3Παράδειγμα εφαρμογής 
14.10.4Ασκήσεις για λύση 

Δείτε ακόμη:

Δείτε την ύλη για ΟΛΑ τα μαθήματα

__________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στα Στοιχεία Μηχανών
__________________________________________________

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *