ΜΕΚ ΕΠΑΛ Ύλη 2023

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) ΕΠΑΛ Ύλη 2023

Δείτε την Ύλη Πανελληνίων ΕΠΑΛ – 2023

Δείτε αναλυτικά την ύλη στις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΜΕΚ των ΕΠΑΛ :

ΜΕΚ ΕΠΑΛ – Ύλη 2023

Ειδικότητα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΒΙΒΛΙO:
1. «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι», βιβλίο των ΤΕΕ, 1ος Κύκλος, (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Αγερίδης, Καραμπίλας, Ρώσσης, εκδόσεις Διόφαντος)
2. «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ», βιβλίο των ΤΕΕ, 2ος Κύκλος (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Καραπάνος, Κοτσιλιέρης, Κουντουράς, εκδόσεις Διόφαντος)

ΔΙΔΑΚΤΕΑ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

1.Από το βιβλίο: «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι»

Στις δύο πρώτες στήλες των πινάκων φαίνονται οι ενότητες/κεφάλαια του βιβλίου που αντιστοιχούν στην διδακτέα ύλη, ενώ στην τρίτη στήλη σημαίνονται με Χ οι ενότητες του βιβλίου που αντιστοιχούν στην εξεταστέα ύλη.

 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
ΕΝΟΤΗΤΕΣΚΕΦΑΛΑΙΑ 
Κεφάλαιο 2 Φυσικές έννοιες και Κινητήριες μηχανές
2.4ΡοπήX
2.9ΙσχύςX
2.17Κινητήριες μηχανές – ΟρισμόςX
2.18Κινητήριες μηχανές – ΚατάταξηX
Κεφάλαιο 3 Κύκλος λειτουργίας των Μ.Ε.Κ
3.0ΓενικάX
3.1Έννοιες της συμπίεσης και της εκτόνωσηςX
3.2Βασικός κινηματικός μηχανισμός εμβόλου – διωστήρα – στροφαλοφόρου άξοναΧ
3.2.1Σώμα των κυλίνδρων – ΜπλοκX
3.2.2Τα έμβολα με τα εξαρτήματά τουςX
3.2.3Διωστήρας (μπιέλα)X
3.2.4Στροφαλοφόρος άξοναςX
3.2.5Σφόνδυλος ή βολάνX
3.3Ορισμός του χρόνου «Stroke»X
3.4Οι 5 διεργασίες που πραγματοποιούνται στον κύκλο των Μ.Ε.Κ.X
3.5Περιγραφή βασικής λειτουργίας των Μ.Ε.Κ. (OTTODIESEL – 4χρονων – 2χρονων)X
3.5.1Τετράχρονοι κινητήρεςX
3.5.2Δίχρονοι κινητήρες οχι
Κεφάλαιο 4 Βενζινομηχανές (4χρονες – 2χρονες)
4.1Κύκλος λειτουργίας – σπειροειδή διαγράμματα πραγματικής λειτουργίας. ΕισαγωγήΧ
4.1.1Σπειροειδές διάγραμμα πραγματικής λειτουργίας τετράχρονου βενζινοκινητήρα.X
4.1.2Κυκλικό διάγραμμα πραγματικής λειτουργίας δίχρονου βενζινοκινητήρα. 
4.2Κυλινδροκεφαλή.X
4.2.1Σφίξιμο κυλινδροκεφαλήςX
4.3Κύλινδρος – έμβολο – ελατήρια – πείρος – διωστήρας – στροφαλοφόρος άξονας – σφόνδυλο (βολάν)X
4.3.1ΚύλινδροςX
4.3.2ΈμβολοX
4.3.3ΕλατήριαX
4.3.4ΠείροςX
4.3.5Διωστήρας (μπιέλα)X
4.3.6Στροφαλοφόρος άξοναςX
4.3.7Σφόνδυλος ή βολάνX
4.4Πολυκύλινδροι κινητήρες – συνήθεις διατάξεις κυλίνδρων – σειρά ανάφλεξηςX
4.5Εκκεντροφόρος άξονας – βαλβίδεςX
4.5.1Εκκεντροφόρος  άξοναςX
4.5.2ΒαλβίδεςX
4.6Κυλινδρισμός – σχέση συμπίεσης – πίεση συμπίεσηςX
4.7Σύστημα παρασκευής καυσίμου μίγματος

Ποιότητα καυσίμου

Λόγος λ Καύση

Καυσαέρια (Εκτός διδακτέας ύλης είναι η παράγραφος από «Η τέλεια καύση, όμως, γίνεται μόνο … έως ..κυρίως χρησιμοποιείται (αμόλυβδη βενζίνη).»).

Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου

Εξαεριωτής (Εκτός διδακτέας ύλης είναι οι παράγραφοι με τίτλους: Συστήματα και λειτουργία του εξαεριωτή, Σύστημα κανονικής πορείας με πλήρη ή μερική ισχύ, Σύστημα βραδυπορίας, Σύστημα στιγμιαίας επιτάχυνσης, Σύστημα ψυχρής εκκίνησης, Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος εξαεριωτής).

Καταλύτης

X
4.8Σύστημα ανάφλεξηςX
4.9Σύστημα λίπανσης Μ.Ε.Κ.X
4.9.1Σύστημα λίπανσηςX
4.9.2Η σημασία του λιπαντικού στις μηχανές εσωτερικής καύσηςX
4.9.3Λιπαντικά – Ιδιότητες λιπαντικώνX
4.9.4Ιξώδες λιπαντικούX
4.9.5Ταξινόμηση λιπαντικών οχι
4.9.6Αποκωδικοποίηση συμβολισμών λιπαντικών οχι
4.9.7Αντλία λαδιού – ΤύποιX
4.9.8Φίλτρο λαδιούX
4.9.9Σύστημα ανακύκλωσης αναθυμιάσεων στροφαλοθαλάμου – κάρτερX
4.9.10Ψυγείο λαδιούX
4.9.11Δείκτης στάθμης λαδιούX
4.9.12Μετρητής πίεσης λαδιού – προειδοποιητική λυχνίαX
4.9.13Περιγραφή λειτουργίας συστημάτων λίπανσηςX
4.10Σύστημα ψύξης Μ.Ε.Κ.X
4.10.1Σκοπός και σημασία της ψύξης των μηχανών εσωτερικής καύσηςX
4.10.2Σύστημα ψύξηςX
4.10.3Ψυκτικά υγράX
4.10.4Πρόσθετα στα ψυκτικά υγρά 
4.10.5Ροή του ψυκτικού υγρού μέσα στο σύστημα ψύξηςX
4.10.6Υδροχιτώνιο – ψυγείοX
4.10.7ΑνεμιστήραςX
4.10.8ΘερμοστάτηςX
4.10.9Αντλία νερούX
4.10.10Δοχείο διαστολής – ΤάπαX
Επισήμανση: Από λάθος αρίθμηση του βιβλίου έχει παραληφθεί η αρίθμηση 4.10.11
4.10.12Σύστημα ψύξης με αέρα (αερόψυκτο σύστημα) 
4.10.13Συγκρότηση του συστήματος ψύξης με αέρα 
4.10.14Σύγκριση των συστημάτων ψύξης: Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα 
4.11Συστήματα υπερπλήρωσης 
4.11.1Βασικές αρχές λειτουργίας των συστημάτων υπερπλήρωσης (turbo) 
4.11.3Μηχανική υπερπλήρωση 
4.11.4Υπερπλήρωση με την εκμετάλλευση της ενέργειας των καυσαερίων 
Κεφάλαιο 5 Μηχανές Diesel – Πετρελαιομηχανές
Ενότητα 1Κύκλοι λειτουργίας μηχανών dieselX
5.2Κύκλοι λειτουργίας μηχανών dieselX
5.2.1ΕισαγωγήX
5.2.2Κύκλος λειτουργίας – Σπειροειδές διάγραμμα λειτουργίας τετράχρονης μηχανής dieselX
Ενότητα 2Περιγραφή βασικών εξαρτημάτων μηχανών diesel 
5.3.1Κυλινδροκεφαλή μηχανής diesel 
5.3.2Κύλινδρος – Χιτώνιο 
5.3.3Έμβολο 
5.3.4Ελατήρια 
5.3.5Διωστήρας – Πείρος 
5.3.6Στροφαλοφόρος άξονας 
5.3.7Εκκεντροφόρος άξονας 
5.3.8Βαλβίδες μηχανών diesel 
5.3.9Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης 
Ενότητα 3Χαρακτηριστικά λειτουργίας μηχανών dieselX
5.41Θάλαμος καύσης μηχανών dieselX
5.42Σχέση συμπίεσηςX
5.43Κυβισμός μηχανών dieselX
5.5Τροφοδοσία – έγχυση καυσίμουX
5.5.1Η δεξαμενή του καυσίμουX
5.5.2Αρχικό φίλτρο πετρελαίουX
5.5.3Αντλία τροφοδοσίας ή αντλία χαμηλής πίεσηςX
5.5.4Βασικό φίλτροX
5.5.5Αντλία έγχυσης 
5.5.6Ρυθμιστής στροφών 
5.5.7Εγχυτήρες (μπεκ) 
5.5.8Σύστημα υποβοήθησης της εκκίνησης μηχανής πετρελαίου 
5.5.9Σωλήνες τροφοδοσίας καυσίμου 
5.5.10Σωλήνες υψηλής πίεσης 
Ενότητα 4Βασικές ιδιότητες του καυσίμου diesel – Αυτανάφλεξη – Λίπανση – Ψύξη – Υπερπλήρωση – Σάρωση 
5.6Βασικές ιδιότητες του καυσίμου diesel – Αυτανάφλεξη 
5.7Λίπανση πετρελαιομηχανών 
5.8Ψύξη 

 

2.Από το Βιβλίο: «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ»

Στις δύο πρώτες στήλες των πινάκων φαίνονται οι ενότητες/κεφάλαια του βιβλίου που αντιστοιχούν στην διδακτέα ύλη ενώ στην τρίτη στήλη σημαίνονται με Χ οι ενότητες του βιβλίου που αντιστοιχούν στην εξεταστέα ύλη.

 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗΕΞΕΤΑΣΤΕΑ
ΥΛΗ
ΕΝΟΤΗΤΕΣΚΕΦΑΛΑΙΑ 
Κεφάλαιο 2ο Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά Μ.Ε.Κ
2.3Αυτορρυθμιζόμενες βαλβίδες – μεταβλητός χρονισμός βαλβίδωνX
2.3.1Αυτορρυθμιζόμενες βαλβίδεςX
2.3.2Μεταβλητός χρονισμός βαλβίδωνX
Κεφάλαιο 3 Συστήματα ψεκασμού στις βενζινομηχανές
3.1Συστήματα ψεκασμούX
3.1.1Κατάταξη συστημάτων ψεκασμούX
3.1.2Βασικά εξαρτήματα υποσυστημάτων τροφοδοσίας ψεκασμούX
3.1.3Σύστημα παρασκευής καύσιμου μείγματος μονού ψεκασμού 
3.1.4Σύστημα εισαγωγής και μέτρησης του αέρα

Εκτός διδακτέας ύλης είναι: η παράγραφος «Περιγραφή συστημάτων ψεκασμού Jetronic»

 
3.2Ηλεκτρονική ανάφλεξη 
Κεφάλαιο 6 Πετρελαιοκινητήρες (Τετράχρονοι – Δίχρονοι)
6.2Αντλίες πετρελαίου με ηλεκτρονικό έλεγχο λειτουργίας Εισαγωγή – ΠλεονεκτήματαX
6.2.1Ηλεκτρονικές περιστροφικές αντλίες

Εκτός διδακτέας ύλης είναι:
Η παράγραφος «Περιστροφική αντλία με ακτινωτή διάταξη εμβόλων
– Κατασκευή – Λειτουργία».

X
6.2.2Σύστημα Common – RailX
6.2.3Σύστημα αντλίας – μπεκ 
6.3Κινητήρας turbo diesel άμεσου ψεκασμού (TDI)X
6.3.1Βασικά εξαρτήματα και διαφορές από τους συμβατικούς πετρελαιοκινητήρεςX
6.3.2Χαρακτηριστικά του κινητήρα TDI (κινητήρας turbo diesel άμεσου ψεκασμού)X

Δείτε ακόμη:

Δείτε την ύλη για ΟΛΑ τα μαθήματα

__________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στις ΜΕΚ
__________________________________________________

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *