Πίνακας Επιτυχόντων υψομέτρησης & παραπομπής στην ΑΝΥΕ υποψηφίων δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. έτους 2013

Πίνακας Επιτυχόντων υψομέτρησης

Ανακοίνωση επιτυχόντων διαδικασίας υψομέτρησης – πρόγραμμα ιατρικών εξετάσεων & παραπομπής στην ΑΝΥΕ υποψηφίων δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. έτους 2013 Continue reading

Πρόγραμμα Μαθητείας για Αποφοίτους ΕΠΑΛ

Αιτήσεις αποφοίτων ΕΠΑΛ από τις 21.10.2013 έως και τις 10.11.2013, για τους αποφοίτους των 2 τελευταίων ετών.

Continue reading

Στατιστικά Ειδικών Μαθημάτων 2013

Στατιστικά Στοιχεία για τα Ειδικά Μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2013
Continue reading

GENERAL INSTRUCTIONS FOR THE ADMISSION TO HIGHER EDUCATION IN GREECE

GENERAL INSTRUCTIONS

FOR THE ADMISSION TO HIGHER EDUCATION IN GREECE

OF THE FOLLOWING CATEGORIES:

A) GRADUATES OF FOREIGN ORIGIN OF NON-E.U. LYCEUMS

B) GRADUATES OF LYCEUMS OR EQUIVALENT SCHOOLS OF E.U. MEMBER STATES WHO ARE OF NON-GREEK ORIGIN
Continue reading

Αίτηση & Μηχανογραφικό 2013 για Αλλοδαπούς

Οι αλλοδαποί που επιθυμούν να σπουδάσουν σε ελληνικά πανεπιστήμια θα μπορούν να κάνουν αιτήσεις και το μηχανογραφικό τους, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση
από Τρίτη 16 Ιουλίου 2013 μέχρι και Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013.
Σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο δεν αναφέρεται συγκεκριμένη ημερομηνία και αναμένεται καινούρια εγκύκλιος με τις νέες ημερομηνίες. Οπότε να ελέγχετε συχνά.
Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει:
Continue reading

Αίτηση & Μηχανογραφικό 2013 για Έλληνες του Εξωτερικού

Οι Έλληνες του Εξωτερικού μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και το μηχανογραφικό για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια
από 8 μέχρι και 15 Ιουλίου 2013
.

Πιο αναλυτικά:
Continue reading

Αίτηση για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 2013

Οι αιτήσεις για την εισαγωγή των Ελλαδιτών υποψηφίων στα πανεπιστημιακά τμήματα της Κύπρου:

Ξεκινούν από την 1η Ιουλίου 2013 μέχρι και 19 Ιουλίου 2013 (με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και 19 Ιουλίου 2013).

Πιο αναλυτικά θα πρέπει:
Continue reading

Αίτηση & Μηχανογραφικό Ειδικών Κατηγοριών 2013 (Έλληνες του εξωτερικού, Αλλοδαποί, Άτομα με σοβαρές παθήσεις)

Η αίτηση και το μηχανογραφικό του 2013 για τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, Έλληνες του εξωτερικού, αλλοδαποί – αλλογενείς και άτομα που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά στις ημερομηνίες:
Continue reading

Αποτελέσματα Ειδικών Μαθημάτων 2013

Τα αποτελέσματα των Ειδικών Μαθημάτων των Πανελληνίων θα ανακοινωθούν μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Για να δείτε τα αποτελέσματα μπαίνετε με τους κωδικούς υποψηφίου στον παρακάτω σύνδεσμο:

Αποτελέσματα Πανελλαδικών 2013

Τελευταία Ενημέρωση:

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των ειδικών μαθημάτων απο το πρωΐ στις 11:00 την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013.
Για να τα δείτε ακολουθήστε τον παραπάνω σύνδεσμο.

 

Πότε βγαίνουν οι Βαθμολογίες των Ειδικών Μαθημάτων 2013

Οι βαθμολογίες των Ειδικών Μαθημάτων, όπως Ξένες γλώσσες, Σχέδιο, Μουσικά Μαθήματα, των Πανελλαδικών θα ανακοινωθούν μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Για να τις δείτε μπαίνετε με τους κωδικούς σας στον παρακάτω σύνδεσμο:

Βαθμολογίες Πανελλαδικών 2013

Τελευταία Ενημέρωση:

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των ειδικών μαθημάτων απο το πρωΐ (ώρα 11:00) της Τετάρτης 3 Ιουλίου 2013.
Για να τα δείτε ακολουθήστε τον παραπάνω σύνδεσμο.