Ειδικά Μαθήματα Επαναληπτικές 2024 Θέματα – Απαντήσεις

Ειδικά Μαθήματα Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2024 Θέματα & Απαντήσεις

Ειδικά Μαθήματα

Δείτε τα Θέματα & Λύσεις των Ειδικών Μαθημάτων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024

 Σεπτεμβρίου 2024
Αγγλικά Επαναληπτικές 2024 Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2024
Γαλλικά Επαναληπτικές 2024 Θέματα & Απαντήσεις (12:00)
Αρμονία Επαναληπτικές 2024 Θέματα & Απαντήσεις (16:00)

 Σεπτεμβρίου 2024
Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων Επαναληπτικές 2024 Θέματα –  Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2024
Μουσική Αντίληψη & Γνώση Επαναληπτικές 2024 Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2024
Μουσική Εκτέλεση & Ερμηνεία Επαναληπτικές 2024 Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2024
Ελεύθερο Επαναληπτικές Σχέδιο 2024 Θέματα & Απαντήσεις (13:30)

 Σεπτεμβρίου 2024
Γραμμικό Σχέδιο Επαναληπτικές 2024 Θέματα & Απαντήσεις (13:30)

 Σεπτεμβρίου 2024
Γερμανικά Επαναληπτικές 2024 Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2024
Ιταλικά Επαναληπτικές 2024 Θέματα & Απαντήσεις (12:00)
Ισπανικά Επαναληπτικές 2024 Θέματα & Απαντήσεις (16:00)

Πρόγραμμα Επαναληπτικών Ειδικών Μαθημάτων 2024

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 16.00 μ.μ. Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

– των ξένων γλωσσών και της Αρμονίας είναι τρεις (3) ώρες,
– των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,
– του ειδικού μαθήματος «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων» είναι περίπου είκοσι (20) λεπτά.
– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 2΄ με 6΄ λεπτά για κάθε υποψήφιο.
– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Αντίληψης έχει διάρκεια 30’ λεπτών, ενώ η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης έχει διάρκεια 2 ωρών.

Σχολιασμός
Δείτε τα σχόλια και σχολιάστε ελεύθερα (στο τέλος της σελίδας)

Δείτε ακόμη:
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων

Δείτε Θέματα & Απαντήσεις στα Ειδικά Μαθήματα ΟΛΕΣ οι Χρονιές

Δείτε την ύλη για ΟΛΑ τα μαθήματα

Βάσεις Εισαγωγής Πανελλαδικών

Δείτε ακόμη:
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων 2024

ΓΕΛ Πανελλήνιες – Θέματα & Απαντήσεις 2024

Ειδικά Μαθήματα – Θέματα & Απαντήσεις 2024

Επαναληπτικές Ειδικά Μαθήματα – Θέματα & Απαντήσεις 2024

Επαναληπτικές ΓΕΛ – Θέματα & Απαντήσεις 2024

________________________________________________________
ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων
________________________________________________________

.7.2024

Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2024 Θέματα – Απαντήσεις

Θέματα & Απαντήσεις Επαναληπτικών Πανελληνίων ΕΠΑΛ 2024

 Σεπτεμβρίου 2024
Νεοελληνική Γλώσσα Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2024 – Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2024
Μαθηματικά Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2024 – Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2024
Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2024 – Θέματα & Απαντήσεις
Αρχές Βιολογικής Γεωργίας Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2024 – Θέματα & Απαντήσεις
Οικοδομική Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2024 – Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2024
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΑΟΘ Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2024 – Θέματα & Απαντήσεις
Στοιχεία Μηχανών Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2024 – Θέματα & Απαντήσεις
Ηλεκτρικές Μηχανές Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2024 – Θέματα & Απαντήσεις
Ναυτικό Δίκαιο – Εφαρμογές Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2024 – Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2024
Υγιεινή Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2024 – Θέματα & Απαντήσεις
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2024 – Θέματα & Απαντήσεις
Δίκτυα Υπολογιστών Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2024 – Θέματα & Απαντήσεις
Ναυσιπλοΐα ΙΙ Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2024 – Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2024
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2024 – Θέματα & Απαντήσεις
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2024 – Θέματα & Απαντήσεις
Ηλεκτροτεχνία 2 Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2024 – Θέματα & Απαντήσεις
Τεχνολογία Υλικών Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2024 – Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2024
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης ΑΟΔ Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2024 –Θέματα & Απαντήσεις
Προγραμματισμός Υπολογιστών Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2024 – Θέματα & Απαντήσεις
Στοιχεία Ψύξης & Κλιματισμού Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2024 – Θέματα & Απαντήσεις

 Οκτωβρίου 2024
Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2024 – Θέματα & Απαντήσεις
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΜΕΚ Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2024 – Θέματα & Απαντήσεις
Ψηφιακά Συστήματα Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2024 – Θέματα & Απαντήσεις

Στα ακόλουθα μαθήματα δε θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική εξέταση:

Ναυτικές Μηχανές – Μηχανές Πλοίου ΙΙ Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2024 – Θέματα & Απαντήσεις
Κινητήρες Αεροσκαφών Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2024 – Θέματα & Απαντήσεις

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 16.00 μ.μ. Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Πρόγραμμα Επαναληπτικών Πανελληνίων Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2024

 

Σχολιασμός
Δείτε τα σχόλια και σχολιάστε ελεύθερα (στο τέλος της σελίδας)

Δείτε ακόμη:
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων

Επαναληπτικές ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις ανά Έτος

Δείτε την ύλη για ΟΛΑ τα μαθήματα

Βάσεις Εισαγωγής Πανελλαδικών

Δείτε ακόμη:
ΕΠΑΛ Πανελλήνιες – Θέματα & Απαντήσεις 2024

ΟΕΦΕ Θέματα & Απαντήσεις 2024

Είμαστε Μέσα Θέματα & Απαντήσεις 2024

Επαναληπτικές ΓΕΛ – Θέματα & Απαντήσεις 2024

Επαναληπτικές ΕΠΑΛ – Θέματα & Απαντήσεις 2024

Επαναληπτικές Ειδικά Μαθήματα – Θέματα & Απαντήσεις 2023

Πανελλήνιες Ομογενών – Θέματα & Απαντήσεις 2023

Ύλη ΕΠΑΛ 2024

__________________________________________________
ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων
__________________________________________________

.2024

Επαναληπτικές Πανελλήνιες ΓΕΛ 2024 Θέματα – Απαντήσεις

Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2024
Θέματα & Απαντήσεις

Επαναληπτικές

Δείτε τα θέματα και τις ενδεικτικές λύσεις για τις Επαναληπτικές  Πανελλήνιες 2024

Επαναληπτικές Πανελλήνιες ΓΕΛ

 Σεπτεμβρίου 2024
Νεοελληνική Γλώσσα Επαναληπτικές 2024 – Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2024
Αρχαία Ελληνικά Επαναληπτικές 2024 – Θέματα & Απαντήσεις
Μαθηματικά Επαναληπτικές 2024 – Θέματα & Απαντήσεις
Βιολογία Επαναληπτικές 2024 – Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2024
Λατινικά Επαναληπτικές 2024 – Θέματα & Απαντήσεις
Χημεία Επαναληπτικές 2024 – Θέματα & Απαντήσεις
Πληροφορική ΑΕΠΠ Επαναληπτικές 2024 – Θέματα & Απαντήσεις

 Σεπτεμβρίου 2024
Φυσική Επαναληπτικές 2024 – Θέματα & Απαντήσεις
Ιστορία Επαναληπτικές 2024 – Θέματα & Απαντήσεις
Οικονομία ΑΟΘ Επαναληπτικές 2024 – Θέματα & Απαντήσεις

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 16.00 μ.μ
________________________
Δείτε και κατεβάστε το πρόγραμμα των Επαναληπτικών Πανελληνίων ΓΕΛ 2024

Σχολιασμός
Δείτε τα σχόλια και σχολιάστε ελεύθερα (στο τέλος της σελίδας)

Δείτε ακόμη:
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων

Επαναληπτικές ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις ανά Έτος

Δείτε την ύλη για ΟΛΑ τα μαθήματα

Βάσεις Εισαγωγής Πανελλαδικών

Δείτε ακόμη:
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων 2024

ΓΕΛ Πανελλήνιες – Θέματα & Απαντήσεις 2024

ΟΕΦΕ Θέματα & Απαντήσεις 2024

Είμαστε Μέσα Θέματα & Απαντήσεις 2024

Επαναληπτικές ΓΕΛ – Θέματα & Απαντήσεις 2024

Επαναληπτικές ΕΠΑΛ – Θέματα & Απαντήσεις 2024

Επαναληπτικές Ειδικά Μαθήματα – Θέματα & Απαντήσεις 2024

Πανελλήνιες Ομογενών – Θέματα & Απαντήσεις 2024

Ύλη Πανελληνίων 2024

__________________________________________________
ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων
__________________________________________________

.2024

Βάσεις Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2023

Βάσεις Επαναληπτικών Πανελληνίων 2023

Πανελλήνιες

Βάσεις Επαναληπτικών

Δείτε τις βάσεις εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Επαναληπτικών Πανελληνίων εξετάσεων του 2023

(Οι σύνδεσμοι θα γίνουν ενεργοί αμέσως μόλις γίνουν διαθέσιμα τα Στοιχεία)

ΓΕΛ
Βάσεις Επαναληπτικών Εξετάσεων ΓΕΛ – Πανελλήνιες 2023

ΕΠΑΛ
Βάσεις Επαναληπτικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ – Πανελλήνιες 2023

17.10.2023

Βιολογία Γενικής Παιδείας Επαναληπτικές 2012 Θέματα + Απαντήσεις

Βιολογία Γενικής Παιδείας Επαναληπτικές 2012
Θέματα & Απαντήσεις

Βιολογία Γενικής Παιδείας

Βιολογία Γενικής Παιδείας

Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις στη Βιολογία Γενικής Παιδείας των ΓΕΛ:

Επαναληπτικές 2012

Επαναληπτικές Ημερήσια
Βιολογία Γενικής Παιδείας Επαναληπτικές 2012 Θέματα

Απαντήσεις 1Απαντήσεις 2

Επαναληπτικές Εσπερινά
Βιολογία Γενικής Παιδείας Εσπερινά Επαναληπτικές 2012 Θέματα

Απαντήσεις

Σχολιασμός
Δείτε τα σχόλια και σχολιάστε ελεύθερα (στο τέλος της σελίδας)

Δείτε ακόμη:
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στη Βιολογία Γενικής Παιδείας

Βιολογία Γενικής Παιδείας – Ύλη

Βάσεις Εισαγωγής Πανελλαδικών

________________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στη Βιολογία Γενικής Παιδείας
________________________________________________________

Ιστορία Γενικής Παιδείας Επαναληπτικές 2012 Θέματα + Απαντήσεις

Ιστορία Γενικής Παιδείας Επαναληπτικές 2012
Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Γενικής Παιδείας

Ιστορία Γενικής Παιδείας

Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις στην Ιστορία Γενικής Παιδείας για τις Επαναληπτικές Εξετάσεις των ΓΕΛ:

Επαναληπτικές 2012

Επαναληπτικές Ημερήσια
Ιστορία Γενικής Παιδείας Επαναληπτικές 2012 Θέματα

Απαντήσεις

Επαναληπτικές Εσπερινά
(Δεν πραγματοποιήθηκε Επαναληπτική εξέταση)
Ιστορία Γενικής Παιδείας Εσπερινά Επαναληπτικές 2012 Θέματα –

Απαντήσεις

Προσοχή : Τα Θέματα και οι Απαντήσεις θα αναρτηθούν αμέσως μόλις γίνουν διαθέσιμα. Μείνετε συντονισμένοι και ελέγχετε συχνά. Η σελίδα ενημερώνεται Συνεχώς.

Σχολιασμός
Δείτε τα σχόλια και σχολιάστε ελεύθερα (στο τέλος της σελίδας)

Δείτε ακόμη:
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στην Ιστορία Γενικής Παιδείας

Ιστορία Γενικής Παιδείας – Ύλη

Βάσεις Εισαγωγής Πανελλαδικών

________________________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στην Ιστορία Γενικής Παιδείας
________________________________________________________________

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Επαναληπτικές 2012 Θέματα + Απαντήσεις

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας Επαναληπτικές 2012
Θέματα & Απαντήσεις

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας

Εξετάσεις 2012

Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας για τις Επαναληπτικές Εξετάσεις των ΓΕΛ:

Επαναληπτικές Ημερήσια
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Επαναληπτικές 2012 Θέματα

Απαντήσεις 1 – Απαντήσεις 2

Επαναληπτικές Εσπερινά
(Δεν πραγματοποιήθηκε Επαναληπτική εξέταση)
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Επαναληπτικές Εσπερινά 2012 Θέματα –

Απαντήσεις

Σχολιασμός
Δείτε τα σχόλια και σχολιάστε ελεύθερα (στο τέλος της σελίδας)

Δείτε ακόμη:
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας – Ύλη

Βάσεις Εισαγωγής Πανελλαδικών

________________________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στα Μαθηματικά Γεν. Παιδείας
________________________________________________________________

Νεοελληνική Λογοτεχνία Επαναληπτικές 2012 Θέματα & Απαντήσεις

Νεοελληνική Λογοτεχνία Επαναληπτικές 2012
Θέματα & Απαντήσεις

 

2012

Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας των ΓΕΛ Γενικών Λυκείων (Ημερήσια & Εσπερινά) :

Επαναληπτικές Ημερήσια & Εσπερινά (Κοινά Θέματα)
Νεοελληνική Λογοτεχνία Επαναληπτικές 2012 Θέματα

Απαντήσεις

Σχολιασμός
Δείτε τα σχόλια και σχολιάστε ελεύθερα (στο τέλος της σελίδας)

Δείτε ακόμη:
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στη Νεοελληνική Λογοτεχνία

Λογοτεχνία – Ύλη

Βάσεις Εισαγωγής Πανελλαδικών

_________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στη Λογοτεχνία
_________________________________________________

ΑΟΔΕ Επαναληπτικές 2012 Θέματα & Απαντήσεις

Επαναληπτικές 2012

Δείτε τα θέματα και τις λύσεις ΑΟΔΕ Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων τεχνολογικής κατεύθυνσης ΓΕΛ για τις πανελλήνιες:

Επαναληπτικές Ημερήσια
ΑΟΔΕ 2012 Θέματα

Απαντήσεις

Επαναληπτικές Εσπερινά
(Δεν πραγματοποιήθηκε Επαναληπτική εξέταση)
ΑΟΔΕ Εσπερινά 2012 Θέματα –

Απαντήσεις

Σχολιασμός
Δείτε τα σχόλια και σχολιάστε ελεύθερα (στο τέλος της σελίδας)

Δείτε ακόμη:
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στις ΑΟΔΕ

ΑΟΔΕ – Ύλη

Βάσεις Εισαγωγής Πανελλαδικών

____________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στις ΑΟΔΕ
____________________________________________________

Αποτελέσματα Ομογενών 2023

Αποτελέσματα Πανελληνίων

Αποτελέσματα Ομογενών 2023

Τα Αποτελέσματα των Πανελληνίων Ομογενών , θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 το μεσημέρι. από την ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους από το διαδίκτυο (στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΑ, https://results.it.minedu.gov.gr). Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται ονομαστικά τα αποτελέσματα, καθώς και την αναλυτική βαθμολογία, εφόσον πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό τους αριθμό και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο-Μητρώνυμο).

Δείτε τις Βάσεις Ομογενών 2023

Στη διαδικασία εισαγωγής, με την ανωτέρω ειδική κατηγορία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έλαβαν μέρος 917  συνολικά υποψήφιοι, από τους οποίους εισήχθησαν οι 718. Τα αναλυτικά στοιχεία για κάθε ειδική κατηγορία αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα

Οι εγγραφές των εισαγομένων στα Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν από 03-10-2023 μέχρι και 10-10-2023.

 Η προθεσμία εγγραφής στις Στρατιωτικές Σχολές και Αστυνομικές Σχολές θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις σχολές.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία εγγραφής είναι αποκλειστική και όποιος δεν εγγραφεί μέσα σε αυτή χάνει οριστικά το δικαίωμα εγγραφής στη σχολή επιτυχίας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους σχετική αίτηση μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος επιτυχίας τους μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Εναλλακτικά, μπορούν να αποστείλουν ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας την αίτηση εγγραφής με τα δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής. Μαζί με την αίτηση εγγραφής οι επιτυχόντες υποβάλλουν:

–          Τρεις  (3) φωτογραφίες σε μικρό μέγεθος και

–          Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι γραμμένοι σε άλλη σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας.

Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που απαιτούνταν να διαθέτουν οι υποψήφιοι κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, τα οποία πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος εισαγωγής για τον τελικό έλεγχο προκειμένου να εγκριθεί και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους μπορούν να αναζητηθούν στις Οδηγίες για την εισαγωγή Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, έτους 2023.

Για οποιοδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

Σχολιασμός
Δείτε τα σχόλια και σχολιάστε ελεύθερα (στο τέλος της σελίδας)

Δείτε ακόμη:
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων

Δείτε την ύλη για ΟΛΑ τα μαθήματα

Βάσεις Εισαγωγής Πανελλαδικών

Μηχανογραφικό

Αποτελέσματα Πανελληνίων

__________________________________________________
ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων
__________________________________________________