Στατιστικά Βαθμολογιών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2018

Στατιστικά Πανελληνίων ΕΠΑΛ  2018

Δείτε τα στατιστικά στοιχεία για τις βαθμολογίες των μαθημάτων, που εξετάστηκαν στις πανελλήνιες 2018 και τα στατιστικά προσέλευσης στις εξετάσεις που είχαν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ .

Στατιστικά ΕΠΑΛ

Βαθμολογίες Μαθημάτων ΕΠΑΛ 2018

Βαθμολογίες Μαθημάτων ΕΠΑΛ Πάνω & Κάτω από τη Βάση 2018

Στατιστικά κλίμακας μορίων – ΕΠΑΛ 2018

_________________________________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Στατιστικά Πανελληνίων για όλες τις Χρονιές
_________________________________________________________________________

Επαναληπτικές ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2018 Θέματα & Απαντήσεις

Θέματα & Απαντήσεις Επαναληπτικών Πανελληνίων 2018 – ΕΠΑΛ

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018
Νεοελληνική Γλώσσα Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018
Μαθηματικά Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου  2018
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης ΑΟΔ Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2018 –Θέματα & Απαντήσεις
Στοιχεία Μηχανών Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις
Ναυσιπλοΐα ΙΙ Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018
Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις
Ηλεκτροτεχνία 2 Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις
Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης -Ιστορία των Τεχνών Έργα & Δημιουργοί Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις
Στοιχεία Ψύξης & Κλιματισμού Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΑΟΘ Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις
Δίκτυα Υπολογιστών  Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις
Μεταφορά Φορτίων Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις
Αρχές Βιολογικής Γεωργίας Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις
Υγιεινή Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις
Ηλεκτρικές Μηχανές Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

 2018
Προγραμματισμός Υπολογιστών Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις
Τεχνολογία Υλικών Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

___________________

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 16.00 μ.μ. Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις (3) ώρες.

Οι υποψήφιοι των εσπερινών ΕΠΑΛ, ανεξαρτήτως της κατηγορίας με την οποία επέλεξαν να εξεταστούν στις εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου, συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις μαζί με τους υποψηφίους των ημερησίων ΕΠΑΛ σε κοινά θέματα στα μαθήματα όπου η εξεταστέα ύλη είναι κοινή και σε διαφορετικά στο μάθημα «Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα)» όπου η ύλη διαφοροποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου γ της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α’).

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την Υ.Α. Φ.253.2/92419/Α5/01-06-2017, οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι παραπέμπονται στις επαναληπτικές εξετάσεις, εισάγονται σε ποσοστό θέσεων 0,5% επιπλέον του αριθμού εισακτέων ανά Τμήμα σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και σε Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης.  Προϋπόθεση για την εισαγωγή σε κάποια σχολή ή Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση είναι να λάβουν οι εξεταζόμενοι στις επαναληπτικές αυτές εξετάσεις βαθμολογία τουλάχιστον ίση με αυτήν του τελευταίου επιτυχόντα των πανελλαδικών εξετάσεων της τακτικής εξεταστικής περιόδου της αντίστοιχης κατηγορίας ημερησίου λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) στη συγκεκριμένη σχολή, Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.

ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2018 Θέματα & Απαντήσεις

Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων 2018 – ΕΠΑΛ

Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018
Νεοελληνική Γλώσσα ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

Σάββατο 9 Ιουνίου 2018
Μαθηματικά ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

Τρίτη 12 Ιουνίου 2018
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης ΑΟΔ ΕΠΑΛ 2018 –Θέματα & Απαντήσεις

Στοιχεία Μηχανών ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις
Ναυσιπλοΐα ΙΙ ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις
Ιστορία των Τεχνών-Έργα & Δημιουργοί ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις – Εσπερινά

Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018
Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις
Ηλεκτροτεχνία 2 ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις
Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης -Ιστορία των Τεχνών Έργα & Δημιουργοί ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

Σάββατο 16 Ιουνίου 2018
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΑΟΘ ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις
Δίκτυα Υπολογιστών Τεχνολογία Δικτύων & Επικοινωνιών ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις
Μεταφορά Φορτίων ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις
Αρχές Βιολογικής Γεωργίας – Βιολογική Γεωργία – Βιολογική Διατροφή  Ζώων ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις
Κινητήρες Αεροσκαφών ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

Δευτέρα 18.6.2018
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

Υγιεινή ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις
Ηλεκτρικές Μηχανές ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις
Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018
Μηχανές Πλοίου ΙΙ ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

Προγραμματισμός Υπολογιστών ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις
Τεχνολογία Υλικών ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις
Δενδροκομία ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018
Οικοδομική ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

Ψηφιακά Συστήματα ΕΠΑΛ 2017 – Θέματα & Απαντήσεις
Στοιχεία Ψύξης & Κλιματισμού ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις
Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων & Ποτών ΕΠΑΛ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

 

 

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων & Ποτών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2018 Θέματα & Απαντήσεις

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών ΕΠΑΛ 2018 Πανελλήνιες Εξετάσεις Θέματα & Απαντήσεις

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων & Ποτών

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων & Ποτών

Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις των πανελληνίων 2018 στις Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών των ΕΠΑΛ:

Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018

Τα θέματα των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ:

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών ΕΠΑΛ 2018 ΘέματαΑπαντήσεις

Επαναληπτικές Πανελλήνιες ΕΠΑΛ
2018

________________________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στις Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων & Ποτών
________________________________________________________________

Στοιχεία Ψύξης & Κλιματισμού ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2018 Θέματα & Απαντήσεις

Στοιχεία Ψύξης & Κλιματισμού ΕΠΑΛ 2018 Πανελλήνιες Εξετάσεις Θέματα & Απαντήσεις

Στοιχεία Ψύξης & Κλιματισμού

Στοιχεία Ψύξης & Κλιματισμού ΕΠΑΛ

Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις των πανελληνίων 2018 στα Στοιχεία Ψύξης & Κλιματισμού των ΕΠΑΛ:

Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018

Τα θέματα των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ:

Στοιχεία Ψύξης & Κλιματισμού ΕΠΑΛ 2018 Θέματα

Απαντήσεις 1Απαντήσεις 2Απαντήσεις 3

 

Επαναληπτικές Πανελλήνιες ΕΠΑΛ
2018

Στοιχεία Ψύξης & Κλιματισμού Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2018 Θέματα – Απαντήσεις

________________________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στα Στοιχεία Ψύξης & Κλιματισμού
________________________________________________________________

Ψηφιακά Συστήματα ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2018 Θέματα & Απαντήσεις

Ψηφιακά Συστήματα ΕΠΑΛ 2018 Πανελλήνιες Εξετάσεις Θέματα & Απαντήσεις

Ψηφιακά Συστήματα

Ψηφιακά Συστήματα ΕΠΑΛ

Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις των πανελληνίων 2018 στα Ψηφιακά Συστήματα των ΕΠΑΛ:

Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018

Τα θέματα των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ:

Ψηφιακά Συστήματα ΕΠΑΛ 2018 ΘέματαΑπαντήσεις

Επαναληπτικές Πανελλήνιες ΕΠΑΛ
2018

Ψηφιακά Συστήματα Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2018 Θέματα – Απαντήσεις

________________________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στα Ψηφιακά Συστήματα
________________________________________________________________

Οικοδομική ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2018 Θέματα & Απαντήσεις

Οικοδομική ΕΠΑΛ 2018 Πανελλήνιες Εξετάσεις Θέματα & Απαντήσεις

Οικοδομική

Οικοδομική ΕΠΑΛ

Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις των πανελληνίων 2018 στην Οικοδομική των ΕΠΑΛ:

Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018

Τα θέματα των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ:

Οικοδομική ΕΠΑΛ 2018 ΘέματαΑπαντήσεις

Επαναληπτικές Πανελλήνιες ΕΠΑΛ
2018

Οικοδομική Επαναληπτικές ΕΠΑΛ 2018 Θέματα – Απαντήσεις

________________________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στην Οικοδομική
________________________________________________________________

Δενδροκομία ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2018 Θέματα & Απαντήσεις

Δενδροκομία ΕΠΑΛ 2018 Πανελλήνιες Εξετάσεις Θέματα & Απαντήσεις

Δενδροκομία ΕΠΑΛ

Δενδροκομία ΕΠΑΛ

Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις των πανελληνίων 2018 στη Δενδροκομία των ΕΠΑΛ:

Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018

Τα θέματα των Ημερησίων ΕΠΑΛ :

Δενδροκομία ΕΠΑΛ 2018 Θέματα

Απαντήσεις 1Απαντήσεις 2

Επαναληπτικές Πανελλήνιες ΕΠΑΛ
2018

________________________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στη Δενδροκομία
________________________________________________________________

Τεχνολογία Υλικών ΕΠΑΛ 2018 Θέματα & Απαντήσεις

Τεχνολογία Υλικών ΕΠΑΛ 2018 Πανελλήνιες Εξετάσεις Θέματα & Απαντήσεις

 

Τεχνολογία Υλικών

Τεχνολογία Υλικών

Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις των πανελληνίων 2018 στην Τεχνολογία Υλικών των ΕΠΑΛ:

Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018

Τα θέματα των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ

Τεχνολογία Υλικών ΕΠΑΛ 2018 ΘέματαΑπαντήσεις

Επαναληπτικές Πανελλήνιες ΕΠΑΛ
2018

________________________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στην Τεχνολογία Υλικών
________________________________________________________________

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων ΕΠΑΛ 2018 Πανελλήνιες Θέματα & Απαντήσεις

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων ΕΠΑΛ 2018
Πανελλήνιες Εξετάσεις Θέματα & Απαντήσεις

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις των πανελληνίων 2018 στα Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων των ΕΠΑΛ:

Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018

Τα θέματα των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ :

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων ΕΠΑΛ 2018 ΘέματαΑπαντήσεις

Επαναληπτικές Πανελλήνιες ΕΠΑΛ
2018
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων ΕΠΑΛ Επαναληπτικές 2018 Θέματα – Απαντήσεις

________________________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις στα Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
________________________________________________________________