Συντελεστές Βαρύτητας & ΕΒΕ-Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής 2023

Συντελεστές Βαρύτητας &
Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής Πανελλήνιες 2023

Πανελλήνιες

Πανελλήνιες 2022

Δείτε τους Συντελεστές Βαρύτητας για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Πανελληνίων εξετάσεων του 2023

Υπενθυμίζεται ότι από φέτος ισχύουν συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής, όπως αυτοί ορίστηκαν από κάθε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα για κάθε Τμήμα/Σχολή/Εισαγωγική Κατεύθυνσή του. Σύμφωνα με τον Νόμο 4777/2021 (Α΄25) ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%. Το άθροισμα των συντελεστών αποδίδει το 100%.

Στις περιπτώσεις των Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα), ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στο ειδικό μάθημα ή τις πρακτικές δοκιμασίες είναι είτε 10% είτε 20%. Οι Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ένα (1) ή δύο (2) ειδικά μαθήματα με επιλογή των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων, αποδίδουν τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας σε όλα τα ειδικά μαθήματα επιλογής, ο οποίος είναι είτε 10% είτε 20%. Στις περιπτώσεις των Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, στις οποίες εξετάζονται δύο (2) ειδικά μαθήματα το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας που τους αποδίδονται είναι το 20% και το ποσοστό που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα ειδικά μαθήματα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 8%. Τα ποσοστά που αποδίδουν τα ειδικά μαθήματα προστίθενται στο 100% που αποδίδουν τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.

Άρα, σύμφωνα με τα παραπάνω, κάθε υποψήφιος που συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, για κάθε Τμήμα που θα δηλώσει στο μηχανογραφικό του δελτίο, θα πρέπει να υπολογίσει τα μόριά του, πολλαπλασιάζοντας τους βαθμούς στα 4 πανελλαδικά μαθήματα (και σε τυχόν ειδικά μαθήματα και αγωνίσματα) επί τους αντίστοιχους συντελεστές για κάθε μάθημα, όπως φαίνονται στις παρακάτω Υπουργικές Αποφάσεις. Έτσι, κάθε υποψήφιος φέτος θα έχει πιθανόν διαφορετικό αριθμό μορίων για κάθε Τμήμα/Σχολή και όχι έναν ενιαίο αριθμό μορίων για ολόκληρο το Επιστημονικό Πεδίο (για τα ΓΕΛ) ή τον Τομέα (για τα ΕΠΑΛ), που είναι υποψήφιος.

Ενδεικτικά, δίνεται ένα παράδειγμα υποψηφίου ΓΕΛ για το 1ο Επιστημονικό Πεδίο που έλαβε την εξής βαθμολογία:

Νεοελληνική Γλώσσα & ΛογοτεχνίαΑρχαία ΕλληνικάΙστορίαΛατινικά
1718,62020

Αυτός ο υποψήφιος συγκεντρώνει για τη Νομική Θεσ/νίκης (Α.Π.Θ.) 18.680 μόρια, ενώ για τη Νομική Κομοτηνής (Δ.Π.Θ.) 18.900 μόρια, σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων των αντίστοιχων Σχολών:

Νεοελληνική Γλώσσα & ΛογοτεχνίαΑρχαία ΕλληνικάΙστορίαΛατινικά
Νομική Θεσ/νίκης-ΑΠΘ30%30%20%20%
Νομική Κομοτηνής-Δ.Π.Θ.25%25%25%25%

Η Υπουργική Απόφαση για τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων ΓΕΛ
ΓΕΛ ΕΔΩ

Οι Υπουργικές Αποφάσεις για τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων ΕΠΑΛ
ΕΠΑΛ ΕΔΩ,
ΕΠΑΛ-ΙΙ ΕΔΩ,
ΕΠΑΛ-ΙΙΙ ΕΔΩ

Δείτε τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Πανελληνίων εξετάσεων του 2023

(Οι σύνδεσμοι θα γίνουν ενεργοί αμέσως μόλις γίνουν διαθέσιμα τα Στοιχεία)

ΓΕΛ

Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής ΓΕΛ – 2023 (pdf)

Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής ΓΕΛ – 2023 (excel)

Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής ΓΕΛ 10%- 2023 (pdf)

ΕΠΑΛ

Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής ΕΠΑΛ – 2023 (pdf)

Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής ΕΠΑΛ – 2023 (excel)

Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής ΕΠΑΛ 10%- 2023 (pdf)

.7.2023

__________________________________________________
Δείτε τις Βάσεις Πανελληνίων για όλες τις Χρονιές
__________________________________________________

Στατιστικά Βαθμολογιών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2023

Στατιστικά Πανελληνίων ΕΠΑΛ 2023

Δείτε τα στατιστικά στοιχεία για τις βαθμολογίες των μαθημάτων, που εξετάστηκαν στις πανελλήνιες και τα στατιστικά προσέλευσης στις εξετάσεις που είχαν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ .

Στατιστικά ΕΠΑΛ

(Οι σύνδεσμοι θα γίνουν ενεργοί αμέσως μόλις γίνουν διαθέσιμα τα Στατιστικά Στοιχεία)

Βαθμολογίες Μαθημάτων ΕΠΑΛ 2023

Βαθμολογίες Μαθημάτων ΕΠΑΛ Πάνω & Κάτω από τη Βάση 2023

.6.2023

Στατιστικά Κλίμακας Μορίων

Στατιστικά κλίμακας μορίων – ΕΠΑΛ 2023

Στατιστικά κλίμακας μορίων – Εσπερινά ΕΠΑΛ 2023

.2022

__________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Στατιστικά Πανελληνίων για όλες τις Χρονιές
__________________________________________________

Στατιστικά Βαθμολογιών ΓΕΛ Πανελλήνιες 2023

Στατιστικά Βαθμολογιών ΓΕΛ  2023

Στατιστικά ΠανελληνίωνΔείτε τα στατιστικά στοιχεία για τις βαθμολογίες των μαθημάτων, που εξετάστηκαν στις πανελλήνιες και τα στατιστικά προσέλευσης στις εξετάσεις των απόφοιτων των ΓΕΛ .

(Οι σύνδεσμοι θα γίνουν ενεργοί αμέσως μόλις γίνουν διαθέσιμα τα Στατιστικά Στοιχεία)

Στατιστικά Βαθμολογιών

1. Βαθμολογίες ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών (Ημερησίων & Εσπερινών) – ΓΕΛ 2023

2. Βαθμολογίες ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών Πάνω & Κάτω από τη βάση (Ημερησίων & Εσπερινών) – ΓΕΛ 2023

3. Βαθμολογίες ΟΠ Θετικών Σπουδών (Ημερησίων & Εσπερινών) – ΓΕΛ 2023

4. Βαθμολογίες ΟΠ Θετικών Σπουδών Πάνω & Κάτω από τη βάση (Ημερησίων & Εσπερινών) – ΓΕΛ 2023

5. Βαθμολογίες ΟΠ Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής (Ημερησίων & Εσπερινών) – ΓΕΛ 2023

6. Βαθμολογίες ΟΠ Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής Πάνω & Κάτω από τη βάση (Ημερησίων & Εσπερινών) – ΓΕΛ 2023

7. Βαθμολογίες ΟΠ Σπουδών Υγείας (Ημερησίων & Εσπερινών) – ΓΕΛ 2023

8. Βαθμολογίες ΟΠ Σπουδών Υγείας Πάνω & Κάτω από τη βάση (Ημερησίων & Εσπερινών) – ΓΕΛ 2023

9. Βαθμολογίες ΟΠ ΟΛΑ (Ημερησίων & Εσπερινών) – ΓΕΛ 2023

10. Βαθμολογίες ΟΠ ΟΛΑ Πάνω & Κάτω από τη βάση (Ημερησίων & Εσπερινών) – ΓΕΛ 2023

.6.2023

Στατιστικά Κλίμακας Μορίων

Στατιστικά κλίμακας μορίων – ΓΕΛ 2023

Στατιστικά κλίμακας μορίων – Εσπερινά ΓΕΛ 2023

.2023

__________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Στατιστικά Πανελληνίων για όλες τις Χρονιές
__________________________________________________

Βάσεις Πληγέντων από Φυσικές Καταστροφές 2022

Βάσεις Πληγέντων από Φυσικές Καταστροφές 2022

Πανελλήνιες

Πανελλήνιες Βάσεις ΓΕΛ

Δείτε τις βάσεις εισαγωγής Πληγέντων από Φυσικές Καταστροφές για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Πανελληνίων εξετάσεων του 2022

(Οι σύνδεσμοι θα γίνουν ενεργοί αμέσως μόλις γίνουν διαθέσιμα τα Στοιχεία)

Βάσεις Πληγέντων από Φυσικές Καταστροφές – ΓΕΛ

Βάσεις Πληγέντων από Φυσικές Καταστροφές – ΕΠΑΛ

Βάσεις Πληγέντων από Φυσικές Καταστροφές – Εσπερινά ΕΠΑΛ

29.9.2022

__________________________________________________
Δείτε τις Βάσεις Πανελληνίων για όλες τις Χρονιές
__________________________________________________

Βάσεις Ομογενών Πανελλήνιες 2022

Βάσεις Ομογενών Πανελλήνιες 2022

Πανελλήνιες

Βάσεις Ομογενών

Δείτε τις βάσεις εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ομογενών των Πανελληνίων εξετάσεων του 2022

(Οι σύνδεσμοι θα γίνουν ενεργοί αμέσως μόλις γίνουν διαθέσιμα τα Στοιχεία)

Βάσεις Ομογενών

1. Βάσεις Ομογενών Κατηγορία 1 – Πανελλήνιες 2022

2. Βάσεις Ομογενών Κατηγορία 2 – Πανελλήνιες 2022

3. Βάσεις Ομογενών Κατηγορία 3 – Πανελλήνιες 2022

4. Βάσεις Ομογενών Κατηγορία 4 – Πανελλήνιες 2022

5. Βάσεις Ομογενών Κατηγορία 5 – Πανελλήνιες 2022

6. Βάσεις Ομογενών Στρατός – Πανελλήνιες 2022

7. Βάσεις Ομογενών Αστυνομία – Πανελλήνιες 2022

Στατιστικά Ομογενών

Στατιστικά Στοιχεία Ομογενών – Πανελλήνιες 2022

30.9.2022

__________________________________________________
Δείτε τις Βάσεις Πανελληνίων για όλες τις Χρονιές
__________________________________________________

Βάσεις Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2022

Βάσεις Επαναληπτικών Πανελληνίων 2022

Πανελλήνιες

Βάσεις Επαναληπτικών

Δείτε τις βάσεις εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Επαναληπτικών Πανελληνίων εξετάσεων του 2022

(Οι σύνδεσμοι θα γίνουν ενεργοί αμέσως μόλις γίνουν διαθέσιμα τα Στοιχεία)

ΓΕΛ
Βάσεις Επαναληπτικών Εξετάσεων ΓΕΛ – Πανελλήνιες 2022

ΕΠΑΛ
Βάσεις Επαναληπτικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ – Πανελλήνιες 2022

17.10.2022

Βάσεις Αθλητών Πανελλήνιες 2022

Βάσεις Αθλητών Πανελλήνιες 2022

Πανελλήνιες

Βάσεις Αθλητών

Δείτε τις βάσεις εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Αθλητών των Πανελληνίων εξετάσεων του 2022

(Οι σύνδεσμοι θα γίνουν ενεργοί αμέσως μόλις γίνουν διαθέσιμα τα Στοιχεία)

ΓΕΛ
1. Βάσεις ΓΕΛ Αθλητών Κατ 2 – Πανελλήνιες 2022

2. Βάσεις 10% 2021 ΓΕΛ,  Αθλητών Κατ 2 – Πανελλήνιες 2022

3. Βάσεις 10% 2020 ΓΕΛ,  Αθλητών Κατ 2 – Πανελλήνιες 2022

ΕΠΑΛ

4. Βάσεις ΕΠΑΛ Αθλητών Κατ 2 – Πανελλήνιες 2022

5. Βάσεις 10% 2021 ΕΠΑΛ ,  Αθλητών Κατ 2 – Πανελλήνιες 2022

2.11.2022

Βάσεις Μουσουλμάνων Πανελλήνιες 2022

Βάσεις Μουσουλμάνων Πανελλήνιες 2022

Πανελλήνιες

Βάσεις Μουσουλμάνων

Δείτε τις βάσεις εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Μουσουλμάνων των Πανελληνίων εξετάσεων του 2022

(Οι σύνδεσμοι θα γίνουν ενεργοί αμέσως μόλις γίνουν διαθέσιμα τα Στοιχεία)

ΓΕΛ
1. Βάσεις ΓΕΛ Μουσουλμάνων Πανελλήνιες 2022

2. Βάσεις 10% 2021 ΓΕΛ,  Μουσουλμάνων Πανελλήνιες 2022

3. Βάσεις 10% 2020 ΓΕΛ,  Μουσουλμάνων Πανελλήνιες 2022

ΕΠΑΛ

4. Βάσεις ΕΠΑΛ Μουσουλμάνων Πανελλήνιες 2022

5. Βάσεις 10% 2021 ΕΠΑΛ ,  Μουσουλμάνων Πανελλήνιες 2022

4.8..2022

________________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Στατιστικά & Βάσεις Πανελληνίων για όλες τις Χρονιές
________________________________________________________

Βάσεις Αλλοδαπών Αλλογεννών Πανελλήνιες 2022

Βάσεις Αλλοδαπών Αλλογεννών Πανελλήνιες 2022

Πανελλήνιες

Πανελλήνιες

Δείτε τις βάσεις εισαγωγής για τους αλλοδαπούς και αλλογενείς εντός και εκτός Ε.Ε. των Πανελληνίων εξετάσεων του 2022

1. Βάσεις αλλοδαποί αλλογενείς Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) Πανελλήνιες 2022

2. Βάσεις αλλοδαποί αλλογενείς (εκτός ΕΕ) Πανελλήνιες 2022

Στατιστικά Προτιμήσεων Αλλοδαπών – Αλλογενών 2022

1. Στατιστικά Προτιμήσεων Αλλοδαπών – Αλλογενών, Επιτυχόντες 2022

2. Στατιστικά Προτιμήσεων Αλλοδαπών – Αλλογενών, 2022

30.8.2022

Continue reading

Βάσεις ΙΕΚ Πανελλήνιες 2022

Βάσεις ΙΕΚ Πανελλήνιες 2022

Πανελλήνιες

Βάσεις ΙΕΚ

Δείτε τις βάσεις εισαγωγής Πανελληνίων στα ΙΕΚ 2022

Βάσεις ΙΕΚ – Πανελλήνιες 2022

Βάσεις ΙΕΚ (Ειδική Περίπτωση) – Πανελλήνιες 2022

Στατιστικά Προτιμήσεων ΙΕΚ 2022

Στατιστικά Προτιμήσεων ΙΕΚ – Πανελλήνιες 2022

28.7.2022