Βάσεις Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2023

Βάσεις Επαναληπτικών Πανελληνίων 2023

Πανελλήνιες

Βάσεις Επαναληπτικών

Δείτε τις βάσεις εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Επαναληπτικών Πανελληνίων εξετάσεων του 2023

(Οι σύνδεσμοι θα γίνουν ενεργοί αμέσως μόλις γίνουν διαθέσιμα τα Στοιχεία)

ΓΕΛ
Βάσεις Επαναληπτικών Εξετάσεων ΓΕΛ – Πανελλήνιες 2023

ΕΠΑΛ
Βάσεις Επαναληπτικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ – Πανελλήνιες 2023

17.10.2023

Βάσεις Ομογενών Πανελλήνιες 2023

Βάσεις Ομογενών Πανελλήνιες 2023

Πανελλήνιες

Βάσεις Ομογενών

Δείτε τις βάσεις εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ομογενών των Πανελληνίων εξετάσεων του 2023

(Οι σύνδεσμοι θα γίνουν ενεργοί αμέσως μόλις γίνουν διαθέσιμα τα Στοιχεία)

Βάσεις Ομογενών

1. Βάσεις Ομογενών Κατηγορία 1 – Πανελλήνιες 2023

2. Βάσεις Ομογενών Κατηγορία 2 – Πανελλήνιες 2023

3. Βάσεις Ομογενών Κατηγορία 3 – Πανελλήνιες 2023

4. Βάσεις Ομογενών Κατηγορία 4 – Πανελλήνιες 2023

5. Βάσεις Ομογενών Κατηγορία 5 – Πανελλήνιες 2023

6. Βάσεις Ομογενών Στρατός – Πανελλήνιες 2023

7. Βάσεις Ομογενών Αστυνομία – Πανελλήνιες 2023

Στατιστικά Ομογενών

Στατιστικά Στοιχεία Ομογενών – Πανελλήνιες 2023

__________________________________________________
Δείτε τις Βάσεις Πανελληνίων για όλες τις Χρονιές
__________________________________________________

29.9.2023

Στατιστικά Προτιμήσεων ΕΠΑΛ 2023

Στατιστικά Προτιμήσεων ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2023

Πανελλήνιες

Στατιστικά Προτιμήσεων ΕΠΑΛ

Δείτε τα Στατιστικά προτιμήσεων για τα ΕΠΑΛ των Πανελληνίων εξετάσεων του 2023

(Οι σύνδεσμοι θα γίνουν ενεργοί αμέσως μόλις γίνουν διαθέσιμα τα Στατιστικά Στοιχεία)

1. Στατιστικά Προτιμήσεων ΕΠΑΛ, Επιτυχόντες 2023

2. Στατιστικά Προτιμήσεων ΕΠΑΛ, 2023

3. Στατιστικά Προτιμήσεων 10% 2022 ΕΠΑΛ, Επιτυχόντες 2023

4. Στατιστικά Προτιμήσεων 10% 2022 ΕΠΑΛ, 2023

5. Στατιστικά Προτιμήσεων 10% 2021 ΕΠΑΛ, Επιτυχόντες 2023

6. Στατιστικά Προτιμήσεων 10% 2021 ΕΠΑΛ, 2023

27.7.2023

__________________________________________________
ΟΛΑ τα Στατιστικά & Βάσεις Πανελληνίων για όλες τις Χρονιές
__________________________________________________

Στατιστικά Προτιμήσεων ΓΕΛ 2023

Στατιστικά Προτιμήσεων ΓΕΛ Πανελλήνιες 2023

Πανελλήνιες

Στατιστικά Προτιμήσεων ΓΕΛ

Δείτε τα Στατιστικά προτιμήσεων για τα ΓΕΛ και Εσπερινά ΓΕΛ των Πανελληνίων εξετάσεων του 2023

(Οι σύνδεσμοι θα γίνουν ενεργοί αμέσως μόλις γίνουν διαθέσιμα τα Στατιστικά Στοιχεία)

1. Στατιστικά Προτιμήσεων ΓΕΛ, Επιτυχόντες 2023

2. Στατιστικά Προτιμήσεων ΓΕΛ, 2023

3. Στατιστικά Προτιμήσεων 10% 2022 ΓΕΛ, Επιτυχόντες 2023

4. Στατιστικά Προτιμήσεων 10% 2022 ΓΕΛ, 2023

5. Στατιστικά Προτιμήσεων 10% 2021 ΓΕΛ, Επιτυχόντες 2023

6. Στατιστικά Προτιμήσεων 10% 2021 ΓΕΛ, 2023

27.7.2023

__________________________________________________
ΟΛΑ τα Στατιστικά & Βάσεις Πανελληνίων για όλες τις Χρονιές
__________________________________________________

Βάσεις Υποψηφίων με Σοβαρές Παθήσεις Πανελλήνιες 2023

Βάσεις Υποψηφίων με Σοβαρές Παθήσεις Πανελλήνιες 2023

Πανελλήνιες

Βάσεις Υποψηφίων με Σοβαρές Παθήσεις

Δείτε τις βάσεις εισαγωγής των Υποψηφίων με Σοβαρές Παθήσεις 5% Πανελληνίων εξετάσεων 2023

(Οι σύνδεσμοι θα γίνουν ενεργοί αμέσως μόλις γίνουν διαθέσιμα τα Στοιχεία)

Βάσεις Υποψηφίων με Σοβαρές Παθήσεις 5% ΓΕΛ – Πανελλήνιες 2023

Βάσεις Υποψηφίων με Σοβαρές Παθήσεις 5% ΕΠΑΛ – Πανελλήνιες 2023

Στατιστικά Προτιμήσεων Σοβαρές Παθήσεις 2023

Στατιστικά Προτιμήσεων Σοβαρές Παθήσεις, Επιτυχόντες 2023

Στατιστικά Προτιμήσεων Σοβαρές Παθήσεις, 2023

27.7.2023

________________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Στατιστικά & Βάσεις Πανελληνίων για όλες τις Χρονιές
________________________________________________________

Βάσεις ΙΕΚ Πανελλήνιες 2023

Βάσεις ΙΕΚ Πανελλήνιες 2023

Πανελλήνιες

Βάσεις ΙΕΚ

Δείτε τις βάσεις εισαγωγής Πανελληνίων στα ΙΕΚ 2023

Βάσεις ΙΕΚ – Πανελλήνιες 2023

Βάσεις ΙΕΚ (Ειδική Περίπτωση) – Πανελλήνιες 2023

Στατιστικά Προτιμήσεων ΙΕΚ 2023

Στατιστικά Προτιμήσεων ΙΕΚ – Πανελλήνιες 2023

27.7.2023

Βάσεις ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2023

Βάσεις ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2023

Πανελλήνιες

Πανελλήνιες

Δείτε τις βάσεις εισαγωγής για τα ΕΠΑΛ και Εσπερινά ΕΠΑΛ των Πανελληνίων εξετάσεων του 2023

(Οι σύνδεσμοι θα γίνουν ενεργοί αμέσως μόλις γίνουν διαθέσιμα τα Στοιχεία)

1. Βάσεις ΕΠΑΛ ΗΜΕΡΗΣΙΑ – Πανελλήνιες 2023

2. Βάσεις ΕΠΑΛ Εσπερινά – Πανελλήνιες 2023

3. Βάσεις 10% ΕΠΑΛ 2022 – Πανελλήνιες 2023

4. Βάσεις 10% ΕΠΑΛ  2021 – Πανελλήνιες 2023

Σύγκριση Βάσεων 2023 – 2022

Συγκριτικό Βάσεων ΕΠΑΛ για τα έτη 2023-2022 – Πανελλήνιες 2023

Συγκριτικό Βάσεων 10% 2022 ΕΠΑΛ για τα έτη 2023-2022 – Πανελλήνιες 2023

Συγκριτικό Βάσεων 10% 2021 ΕΠΑΛ για τα έτη 2023-2021 – Πανελλήνιες 2023

Στατιστικά Προτιμήσεων ΕΠΑΛ 2023

Στατιστικά Προτιμήσεων ΕΠΑΛ – 2023

27.7.2023

__________________________________________________
Δείτε τις Βάσεις Πανελληνίων για όλες τις Χρονιές
__________________________________________________

Βάσεις Πανελληνίων 2023

Βάσεις ΓΕΛ Πανελλήνιες 2023

Πανελλήνιες

Πανελλήνιες Βάσεις ΓΕΛ

Δείτε τις βάσεις εισαγωγής για τα ΓΕΛ και Εσπερινά ΓΕΛ των Πανελληνίων εξετάσεων του 2023

(Οι σύνδεσμοι θα γίνουν ενεργοί αμέσως μόλις γίνουν διαθέσιμα τα Στοιχεία)

Βάσεις ΓΕΛ

1. Βάσεις ΓΕΛ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ Πανελλήνιες 2023

2. Βάσεις ΓΕΛ, ΕΣΠΕΡΙΝΑ Πανελλήνιες 2023

3. Βάσεις 10% 2022 ΓΕΛ, Πανελλήνιες 2023

4. Βάσεις 10% 2021 ΓΕΛ, Πανελλήνιες 2023

Σύγκριση Βάσεων 2023 – 2022

Συγκριτικό Βάσεων ΓΕΛ για τα έτη 2023-2022 – Πανελλήνιες 2023

Συγκριτικό Βάσεων 10% 2022 ΓΕΛ για τα έτη 2023-2022 – Πανελλήνιες 2023

Συγκριτικό Βάσεων 10% 2021 ΓΕΛ για τα έτη 2023-2021 – Πανελλήνιες 2023

27.7.2023

__________________________________________________
Δείτε τις Βάσεις Πανελληνίων για όλες τις Χρονιές
__________________________________________________

Βάσεις 2023 – Εκτιμήσεις Προβλέψεις

Προβλέψεις – Εκτιμήσεις για τις Βάσεις 2023

Σύμφωνα με την επεξεργασία των βαθμολογιών και των Στατιστικών που ανακοινώθηκαν φέτος, αλλά και των παλιότερων προτιμήσεων των μαθητών και  βάσεων των πανεπιστημιακών σχολών εκτιμώνται τα εξής:

Συνεχής Ενημέρωση

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τις Τελευταίες Εκτιμήσεις – Προβλέψεις για τις Βάσεις 2023

Για οποιοδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

Προσοχή: Μείνετε συντονισμένοι και ελέγχετε συχνά. Η σελίδα ενημερώνεται Συνεχώς.

Σχολιασμός
Δείτε τα σχόλια και σχολιάστε ελεύθερα (στο τέλος της σελίδας)

Σημείωση
Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι όλες οι παραπάνω βαθμολογίες αποτελούν εκτιμήσεις και ως εκ τούτου οι πραγματικές βάσεις που θα ανακοινωθούν είναι πολύ πιθανό να διαφέρουν από αυτές.

Βάσεις Αθλητών Πανελλήνιες 2023

Βάσεις Αθλητών Πανελλήνιες 2023

Πανελλήνιες

Βάσεις Αθλητών

Δείτε τις βάσεις εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Αθλητών των Πανελληνίων εξετάσεων του 2023

(Οι σύνδεσμοι θα γίνουν ενεργοί αμέσως μόλις γίνουν διαθέσιμα τα Στοιχεία)

ΓΕΛ
1. Βάσεις ΓΕΛ Αθλητών Κατ 2 – Πανελλήνιες 2023

2. Βάσεις 10% 2022 ΓΕΛ,  Αθλητών Κατ 2 – Πανελλήνιες 2023

3. Βάσεις 10% 2021 ΓΕΛ,  Αθλητών Κατ 2 – Πανελλήνιες 2023

ΕΠΑΛ

4. Βάσεις ΕΠΑΛ Αθλητών Κατ 2 – Πανελλήνιες 2023

5. Βάσεις 10% 2022 ΕΠΑΛ ,  Αθλητών Κατ 2 – Πανελλήνιες 2023

6. Βάσεις 10% 2021 ΕΠΑΛ ,  Αθλητών Κατ 2 – Πανελλήνιες 2023

9.11.2023

Εγκύκλιος Εισαγωγής Αθλητών 2023

Οδηγίες Εισαγωγής Αθλητών 2023

________________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Στατιστικά & Βάσεις Πανελληνίων για όλες τις Χρονιές
________________________________________________________