Βάσεις Πληγέντων από Φυσικές Καταστροφές 2022

Βάσεις Πληγέντων από Φυσικές Καταστροφές 2022

Πανελλήνιες

Πανελλήνιες Βάσεις ΓΕΛ

Δείτε τις βάσεις εισαγωγής Πληγέντων από Φυσικές Καταστροφές για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Πανελληνίων εξετάσεων του 2022

(Οι σύνδεσμοι θα γίνουν ενεργοί αμέσως μόλις γίνουν διαθέσιμα τα Στοιχεία)

Βάσεις Πληγέντων από Φυσικές Καταστροφές – ΓΕΛ

Βάσεις Πληγέντων από Φυσικές Καταστροφές – ΕΠΑΛ

Βάσεις Πληγέντων από Φυσικές Καταστροφές – Εσπερινά ΕΠΑΛ

29.9.2022

__________________________________________________
Δείτε τις Βάσεις Πανελληνίων για όλες τις Χρονιές
__________________________________________________

Βάσεις Ομογενών Πανελλήνιες 2022

Βάσεις Ομογενών Πανελλήνιες 2022

Πανελλήνιες

Βάσεις Ομογενών

Δείτε τις βάσεις εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ομογενών των Πανελληνίων εξετάσεων του 2022

(Οι σύνδεσμοι θα γίνουν ενεργοί αμέσως μόλις γίνουν διαθέσιμα τα Στοιχεία)

Βάσεις Ομογενών

1. Βάσεις Ομογενών Κατηγορία 1 – Πανελλήνιες 2022

2. Βάσεις Ομογενών Κατηγορία 2 – Πανελλήνιες 2022

3. Βάσεις Ομογενών Κατηγορία 3 – Πανελλήνιες 2022

4. Βάσεις Ομογενών Κατηγορία 4 – Πανελλήνιες 2022

5. Βάσεις Ομογενών Κατηγορία 5 – Πανελλήνιες 2022

6. Βάσεις Ομογενών Στρατός – Πανελλήνιες 2022

7. Βάσεις Ομογενών Αστυνομία – Πανελλήνιες 2022

Στατιστικά Ομογενών

Στατιστικά Στοιχεία Ομογενών – Πανελλήνιες 2022

30.9.2022

__________________________________________________
Δείτε τις Βάσεις Πανελληνίων για όλες τις Χρονιές
__________________________________________________

Βάσεις Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2022

Βάσεις Επαναληπτικών Πανελληνίων 2022

Πανελλήνιες

Βάσεις Επαναληπτικών

Δείτε τις βάσεις εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Επαναληπτικών Πανελληνίων εξετάσεων του 2022

(Οι σύνδεσμοι θα γίνουν ενεργοί αμέσως μόλις γίνουν διαθέσιμα τα Στοιχεία)

ΓΕΛ
Βάσεις Επαναληπτικών Εξετάσεων ΓΕΛ – Πανελλήνιες 2022

ΕΠΑΛ
Βάσεις Επαναληπτικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ – Πανελλήνιες 2022

17.10.2022

Βάσεις Αθλητών Πανελλήνιες 2022

Βάσεις Αθλητών Πανελλήνιες 2022

Πανελλήνιες

Βάσεις Αθλητών

Δείτε τις βάσεις εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Αθλητών των Πανελληνίων εξετάσεων του 2022

(Οι σύνδεσμοι θα γίνουν ενεργοί αμέσως μόλις γίνουν διαθέσιμα τα Στοιχεία)

ΓΕΛ
1. Βάσεις ΓΕΛ Αθλητών Κατ 2 – Πανελλήνιες 2022

2. Βάσεις 10% 2021 ΓΕΛ,  Αθλητών Κατ 2 – Πανελλήνιες 2022

3. Βάσεις 10% 2020 ΓΕΛ,  Αθλητών Κατ 2 – Πανελλήνιες 2022

ΕΠΑΛ

4. Βάσεις ΕΠΑΛ Αθλητών Κατ 2 – Πανελλήνιες 2022

5. Βάσεις 10% 2021 ΕΠΑΛ ,  Αθλητών Κατ 2 – Πανελλήνιες 2022

2.11.2022

Βάσεις Μουσουλμάνων Πανελλήνιες 2022

Βάσεις Μουσουλμάνων Πανελλήνιες 2022

Πανελλήνιες

Βάσεις Μουσουλμάνων

Δείτε τις βάσεις εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Μουσουλμάνων των Πανελληνίων εξετάσεων του 2022

(Οι σύνδεσμοι θα γίνουν ενεργοί αμέσως μόλις γίνουν διαθέσιμα τα Στοιχεία)

ΓΕΛ
1. Βάσεις ΓΕΛ Μουσουλμάνων Πανελλήνιες 2022

2. Βάσεις 10% 2021 ΓΕΛ,  Μουσουλμάνων Πανελλήνιες 2022

3. Βάσεις 10% 2020 ΓΕΛ,  Μουσουλμάνων Πανελλήνιες 2022

ΕΠΑΛ

4. Βάσεις ΕΠΑΛ Μουσουλμάνων Πανελλήνιες 2022

5. Βάσεις 10% 2021 ΕΠΑΛ ,  Μουσουλμάνων Πανελλήνιες 2022

4.8..2022

________________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Στατιστικά & Βάσεις Πανελληνίων για όλες τις Χρονιές
________________________________________________________

Βάσεις Αλλοδαπών Αλλογεννών Πανελλήνιες 2022

Βάσεις Αλλοδαπών Αλλογεννών Πανελλήνιες 2022

Πανελλήνιες

Πανελλήνιες

Δείτε τις βάσεις εισαγωγής για τους αλλοδαπούς και αλλογενείς εντός και εκτός Ε.Ε. των Πανελληνίων εξετάσεων του 2022

1. Βάσεις αλλοδαποί αλλογενείς Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) Πανελλήνιες 2022

2. Βάσεις αλλοδαποί αλλογενείς (εκτός ΕΕ) Πανελλήνιες 2022

Στατιστικά Προτιμήσεων Αλλοδαπών – Αλλογενών 2022

1. Στατιστικά Προτιμήσεων Αλλοδαπών – Αλλογενών, Επιτυχόντες 2022

2. Στατιστικά Προτιμήσεων Αλλοδαπών – Αλλογενών, 2022

30.8.2022

Continue reading

Βάσεις ΙΕΚ Πανελλήνιες 2022

Βάσεις ΙΕΚ Πανελλήνιες 2022

Πανελλήνιες

Βάσεις ΙΕΚ

Δείτε τις βάσεις εισαγωγής Πανελληνίων στα ΙΕΚ 2022

Βάσεις ΙΕΚ – Πανελλήνιες 2022

Βάσεις ΙΕΚ (Ειδική Περίπτωση) – Πανελλήνιες 2022

Στατιστικά Προτιμήσεων ΙΕΚ 2022

Στατιστικά Προτιμήσεων ΙΕΚ – Πανελλήνιες 2022

28.7.2022

Στατιστικά Προτιμήσεων ΕΠΑΛ 2022

Στατιστικά Προτιμήσεων ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2022

Πανελλήνιες

Στατιστικά Προτιμήσεων ΕΠΑΛ

Δείτε τα Στατιστικά προτιμήσεων για τα ΕΠΑΛ των Πανελληνίων εξετάσεων του 2022

(Οι σύνδεσμοι θα γίνουν ενεργοί αμέσως μόλις γίνουν διαθέσιμα τα Στατιστικά Στοιχεία)

1. Στατιστικά Προτιμήσεων ΕΠΑΛ, Επιτυχόντες 2022

2. Στατιστικά Προτιμήσεων ΕΠΑΛ, 2022

3. Στατιστικά Προτιμήσεων 10% 2021 ΕΠΑΛ, Επιτυχόντες 2022

4. Στατιστικά Προτιμήσεων 10% 2021 ΕΠΑΛ, 2022

5. Στατιστικά Προτιμήσεων 10% 2020 ΕΠΑΛ, Επιτυχόντες 2022

6. Στατιστικά Προτιμήσεων 10% 2020 ΕΠΑΛ, 2022

28.7.2022

__________________________________________________
ΟΛΑ τα Στατιστικά & Βάσεις Πανελληνίων για όλες τις Χρονιές
__________________________________________________

Στατιστικά Προτιμήσεων ΓΕΛ 2022

Στατιστικά Προτιμήσεων ΓΕΛ Πανελλήνιες 2022

Πανελλήνιες

Στατιστικά Προτιμήσεων ΓΕΛ

Δείτε τα Στατιστικά προτιμήσεων για τα ΓΕΛ και Εσπερινά ΓΕΛ των Πανελληνίων εξετάσεων του 2022

(Οι σύνδεσμοι θα γίνουν ενεργοί αμέσως μόλις γίνουν διαθέσιμα τα Στατιστικά Στοιχεία)

1. Στατιστικά Προτιμήσεων ΓΕΛ, Επιτυχόντες 2022

2. Στατιστικά Προτιμήσεων ΓΕΛ, 2022

3. Στατιστικά Προτιμήσεων 10% 2021 ΓΕΛ, Επιτυχόντες 2022

4. Στατιστικά Προτιμήσεων 10% 2021 ΓΕΛ, 2022

5. Στατιστικά Προτιμήσεων 10% 2020 ΓΕΛ, Επιτυχόντες 2022

6. Στατιστικά Προτιμήσεων 10% 2020 ΓΕΛ, 2022

7. Στατιστικά Προτιμήσεων 10% 2020 ΓΕΛ, Επιτυχόντες 2022 (Παλαιό Σύστημα)

8. Στατιστικά Προτιμήσεων 10% 2020 ΓΕΛ, 2022 (Παλαιό Σύστημα)

28.7.2022

__________________________________________________
ΟΛΑ τα Στατιστικά & Βάσεις Πανελληνίων για όλες τις Χρονιές
__________________________________________________

Βάσεις Υποψηφίων με Σοβαρές Παθήσεις Πανελλήνιες 2022

Βάσεις Υποψηφίων με Σοβαρές Παθήσεις Πανελλήνιες 2022

Πανελλήνιες

Βάσεις Υποψηφίων με Σοβαρές Παθήσεις

Δείτε τις βάσεις εισαγωγής των Υποψηφίων με Σοβαρές Παθήσεις 5% Πανελληνίων εξετάσεων 2022

(Οι σύνδεσμοι θα γίνουν ενεργοί αμέσως μόλις γίνουν διαθέσιμα τα Στοιχεία)

Βάσεις Υποψηφίων με Σοβαρές Παθήσεις 5% ΓΕΛ – Πανελλήνιες 2022

Βάσεις Υποψηφίων με Σοβαρές Παθήσεις 5% ΕΠΑΛ – Πανελλήνιες 2022

Στατιστικά Προτιμήσεων Σοβαρές Παθήσεις 2022

Στατιστικά Προτιμήσεων Σοβαρές Παθήσεις, Επιτυχόντες 2022

Στατιστικά Προτιμήσεων Σοβαρές Παθήσεις, 2022

28.7.2022

________________________________________________________
Δείτε ΟΛΑ τα Στατιστικά & Βάσεις Πανελληνίων για όλες τις Χρονιές
________________________________________________________