Φυσική Πανελλήνιες ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις

Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων στη

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική

Φυσική Προσανατολισμού

Δείτε και κατεβάστε όλα τα παλιότερα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων της Φυσικής Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής που εξετάζεται γραπτά στο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ). Με το παλαιό σύστημα που ίσχυε μέχρι το 2016 η Φυσική Κατεύθυνσης ήταν εξεταζόμενο πανελλαδικά μάθημα στη Θετική και στην Τεχνολογική κατεύθυνση.

Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ)

Φυσική 2020 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Προσανατολισμού 2019 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Προσανατολισμού 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Προσανατολισμού 2017 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Προσανατολισμού 2016 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης 2015 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης 2014 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης 2013 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης 2012 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης 2011 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης 2010 – Θέματα & Απαντήσεις

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

________________

Εσπερινά ΓΕΛ

Φυσική Εσπερινά 2020 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Προσανατολισμού Εσπερινά 2019 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Προσανατολισμού Εσπερινά 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Προσανατολισμού Εσπερινά 2017 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Προσανατολισμού Εσπερινά 2016 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Εσπερινά 2015 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Εσπερινά 2014 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Εσπερινά 2013 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης  Εσπερινά 2012 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Εσπερινά 2011 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης  Εσπερινά 2010 – Θέματα & Απαντήσεις


2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Επαναληπτικές Εξετάσεις ΓΕΛ
(Ημερήσια & Εσπερινά)

Φυσική Επαναληπτικές 2020 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Επαναληπτικές 2019 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Προσανατολισμού Επαναληπτικές 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Προσανατολισμού Επαναληπτικές 2017– Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Προσανατολισμού Επαναληπτικές 2016 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2015 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2014 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2013 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2012 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2011 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2010 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2009 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2008 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2007 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2006 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2005 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2004 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2003 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2002 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2001 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2000 – Θέματα & Απαντήσεις

ΟΕΦΕ

Φυσική ΟΕΦΕ 2020 – Θέματα & Απαντήσεις

Εξετάσεις Ομογενών

Φυσική Ομογενών 2020 Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Ομογενών 2019 Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Ομογενών 2018 Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Προσανατολισμού Ομογενών 2017 Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Ομογενών 2016 Θέματα & Απαντήσεις

Δείτε και κατεβάστε όλα τα παλιότερα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων της Φυσικής Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης που εξετάζεται γραπτά στο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ). Επίσης η Φυσική κατεύθυνσης εξετάζεται και από τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ της Ομάδας Β’.

_________________________________________________
Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων ΟΛΑ τα Μαθήματα
_________________________________________________

 

Αφήστε το σχόλιό σας