Φυσική Πανελλήνιες ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις

Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων στη

Φυσική

Φυσική

Φυσική

Δείτε και κατεβάστε όλα τα παλιότερα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων στη Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού ΟΠ Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής που εξετάζεται γραπτά στο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ).
Με το παλαιό σύστημα που ίσχυε μέχρι το 2016 η Φυσική Κατεύθυνσης ήταν εξεταζόμενο πανελλαδικά μάθημα στη Θετική και στην Τεχνολογική κατεύθυνση.

Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ)

Φυσική 2024 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική 2022 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική 2021 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική 2020 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Προσανατολισμού 2019 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Προσανατολισμού 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Προσανατολισμού 2017 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Προσανατολισμού 2016 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης 2015 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης 2014 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης 2013 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης 2012 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης 2011 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης 2010 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης 2009 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης 2008 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης 2007 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης 2006 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης 2005 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης 2004 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης 2003 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης 2002 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης 2001 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης 2000 – Θέματα & Απαντήσεις

 

Επαναληπτικές Εξετάσεις ΓΕΛ
(Ημερήσια & Εσπερινά)

Φυσική Επαναληπτικές 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Επαναληπτικές 2022 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Επαναληπτικές 2021 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Επαναληπτικές 2020 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Επαναληπτικές 2019 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Προσανατολισμού Επαναληπτικές 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Προσανατολισμού Επαναληπτικές 2017– Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Προσανατολισμού Επαναληπτικές 2016 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2015 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2014 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2013 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2012 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2011 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2010 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2009 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2008 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2007 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2006 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2005 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2004 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2003 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2002 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2001 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2000 – Θέματα & Απαντήσεις

 

ΟΕΦΕ

Φυσική ΟΕΦΕ 2024 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική ΟΕΦΕ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική ΟΕΦΕ 2022 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική ΟΕΦΕ 2021 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική ΟΕΦΕ 2020 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική ΟΕΦΕ 2019 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική ΟΕΦΕ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης ΟΕΦΕ 2017 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης ΟΕΦΕ 2016 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης ΟΕΦΕ 2015 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης ΟΕΦΕ 2014 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης ΟΕΦΕ 2013 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης ΟΕΦΕ 2012 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης ΟΕΦΕ 2011 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης ΟΕΦΕ 2010 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης ΟΕΦΕ 2009 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης ΟΕΦΕ 2008 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης ΟΕΦΕ 2007 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης ΟΕΦΕ 2006 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης ΟΕΦΕ 2005 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης ΟΕΦΕ 2004 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης ΟΕΦΕ 2003 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης ΟΕΦΕ 2002 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης ΟΕΦΕ 2001 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης ΟΕΦΕ 2000 – Θέματα & Απαντήσεις

 

Είμαστε Μέσα

Φυσική – Είμαστε Μέσα 2024 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική – Είμαστε Μέσα 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική – Είμαστε Μέσα 2022 – Θέματα & Απαντήσεις

Τα Επαναληπτικά θέματα του Φροντιστηριακού Οργανισμού Είμαστε Μέσα – Keystone ξεκίνησαν για πρώτη φορά το 2018.

Εξετάσεις Ομογενών

Φυσική Ομογενών 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Ομογενών 2022 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Ομογενών 2021 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Ομογενών 2020 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Ομογενών 2019 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Ομογενών 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Προσανατολισμού Ομογενών 2017 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Ομογενών 2016 – Θέματα & Απαντήσεις

 

Εσπερινά ΓΕΛ

Φυσική Εσπερινά 2024 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Εσπερινά 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Εσπερινά 2022 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Εσπερινά 2021 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Εσπερινά 2020 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Προσανατολισμού Εσπερινά 2019 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Προσανατολισμού Εσπερινά 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Προσανατολισμού Εσπερινά 2017 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Προσανατολισμού Εσπερινά 2016 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Εσπερινά 2015 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Εσπερινά 2014 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Εσπερινά 2013 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης  Εσπερινά 2012 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης Εσπερινά 2011 – Θέματα & Απαντήσεις

Φυσική Κατεύθυνσης  Εσπερινά 2010 – Θέματα & Απαντήσεις

Δείτε και κατεβάστε όλα τα παλιότερα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων της Φυσικής Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης που εξετάζεται γραπτά στο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ).

Σχολιασμός
Δείτε τα σχόλια και σχολιάστε ελεύθερα (στο τέλος της σελίδας).

Δείτε ακόμη:
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων

Φυσική – Ύλη

Βάσεις Εισαγωγής Πανελλαδικών

_________________________________________________
Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων ΟΛΑ τα Μαθήματα
_________________________________________________

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *