Υπολογισμός Μορίων ΕΠΑΛ

Υπολογίστε τα μόρια που συγκεντρώσατε στις Πανελλήνιες Εξετάσεις των ΕΠΑΛ