Πρόγραμμα ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕΛ 2012

Οι επαναληπτικές πανελλήνιες εξετάσεις ξεκινούν στις 11-06-2012 με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και τελειώνουν στις 19-06-2012

Καθορισμός προγράμματος επαναληπτικών εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο των μαθημάτων της Γ΄ τάξης ημερησίων Γενικών Λυκείων και της Δ΄ τάξης εσπερινών Γενικών Λυκείων Σχολ. Έτους 2011-2012.

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 25 του Π.Δ. 60/2006 “Αξιολόγηση των Μαθητών του Ενιαίου Λυκείου” (ΦΕΚ 65-Α) όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 1 παρ. 9 ΠΔ 12/2009(ΦΕΚ 22 Α΄) και το αρ. 1 παρ. 2 ΠΔ 41/2011 (ΦΕΚ 107 Α΄ ).

2. Την αριθμ. 27528/ΣΤ5 (ΦΕΚ 763-Β’/15-3-2012) Απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό ΠΔΒΜΘ Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε το πρόγραμμα διεξαγωγής των επαναληπτικών απολυτηρίων εξετάσεων της Γ΄ τάξης ημερήσιων Γενικών Λυκείων και της Δ΄ τάξης εσπερινών Γενικών Λυκείων Σχολ. Έτους 2011-2012 για όσους εξεταζόμενους απουσίασαν δικαιολογημένα από τις αντίστοιχες εξετάσεις της κανονικής περιόδου Μαΐου-Ιουνίου των μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο, ως ακολούθως:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ)
ΗΜΕΡΑΗΜΕΡ/ΝΙΑΜΑΘΗΜΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ11-06-2012ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΡΙΤΗ12-06-2012ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ13-06-2012ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΠΕΜΠΤΗ14-06-2012ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ15-06-2012ΙΣΤΟΡΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
-ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΔΕΥΤΕΡΑ18-06-2012ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΧΗΜΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΤΡΙΤΗ19-06-2012ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 17:00 μ.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 16:30 μ.μ.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Αρ.Πρωτ.Φ.253.2/47844/Β6/27-04-2012/ΥΠΔΒΜΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β
email: t01ode2(ΑΤ)minedu.gr
Πληροφορίες: Α. Λάμπος
Τηλέφωνο: 210-3442702
FAX: 210-3442098