Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών υποψηφίων Α.Ε.Ν

Προκύρηξη ΑΕΝ 2014
ΥΝΑ – Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών υποψηφίων Α.Ε.Ν Πρώτης Γενικής Κατηγορίας – Συμπλήρωση παραρτήματος πιστοποιητικών γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας.

ΜΕ ΤΗΝ 3621/33/14/07.07.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ Υ.Ν.Α. ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ /ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16.07.2014 ΕΝΩ ΩΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΥΕΑΝΕΘ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.07.2014.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ (16.07.2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ 14.08.2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ Α.Ε.Ν. ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΑ.

Ανακοίνωση Παράτασης

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών υποψηφίων Α.Ε.Ν Πρώτης Γενικής Κατηγορίας (ΑΔΑ:Ψ6Ο0ΟΠ-ΝΤΔ)

Αφήστε το σχόλιό σας