Ιταλικά Πανελλήνιες Θέματα & Απαντήσεις

Πανελλήνιες Θέματα & Απαντήσεις στα
Ιταλικά

Ιταλικά

Ιταλικά Πανελλήνιες Θέματα & Απαντήσεις

Πανελλήνιες Εξετάσεις

Ιταλικά 2022 Θέματα & Απαντήσεις

Ιταλικά 2021 Θέματα & Απαντήσεις

Ιταλικά 2020 Θέματα & Απαντήσεις

Ιταλικά 2019 Θέματα & Απαντήσεις

Ιταλικά 2018 Θέματα & Απαντήσεις

Ιταλικά 2017 Θέματα & Απαντήσεις

Ιταλικά 2016 Θέματα & Απαντήσεις

Ιταλικά 2015 Θέματα & Απαντήσεις

Ιταλικά 2014 Θέματα & Απαντήσεις

Ιταλικά 2013 Θέματα & Απαντήσεις

Ιταλικά 2012 Θέματα & Απαντήσεις

Ιταλικά 2011 Θέματα & Απαντήσεις

Ιταλικά 2010 Θέματα & Απαντήσεις

________________

Επαναληπτικές Εξετάσεις

Ιταλικά Επαναληπτικές 2022 Θέματα & Απαντήσεις

Ιταλικά Επαναληπτικές 2021 Θέματα & Απαντήσεις

Ιταλικά Επαναληπτικές 2020 Θέματα & Απαντήσεις

Ιταλικά Επαναληπτικές 2019 Θέματα & Απαντήσεις

Ιταλικά Επαναληπτικές 2018 Θέματα & Απαντήσεις

Ιταλικά Επαναληπτικές 2017 Θέματα & Απαντήσεις

Οι επαναληπτικές εξετάσεις των Ειδικών μαθημάτων ξεκίνησαν για πρώτη φορά το 2017.

Εξετάσεις Ομογενών

Ιταλικά Ομογενών 2022 Θέματα & Απαντήσεις

Ιταλικά Ομογενών 2021 Θέματα & Απαντήσεις

Ιταλικά Ομογενών 2020 Θέματα & Απαντήσεις

Ιταλικά Ομογενών 2019 Θέματα & Απαντήσεις

Ιταλικά Ομογενών 2018 Θέματα & Απαντήσεις

Ιταλικά Ομογενών 2017 Θέματα & Απαντήσεις

Από τα θέματα του 2010 άλλαξε ο τρόπος εξέτασης της ξένης γλώσσας στις πανελλήνιες εξετάσεις, με βασικότερη αλλαγή την κατάργηση της μετάφρασης.

Για να δείτε τις νέες ρυθμίσεις, όπως δημοσιεύτηκαν με ΦΕΚ στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» πατήστε εδώ

Τρόπος εξέτασης ξένων γλωσσών στις πανελλήνιες εξετάσεις του Ιουνίου 2010.

Δείτε και κατεβάστε όλα τα παλιότερα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων των Ιταλικών.

_________________________________________________
Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων ΟΛΑ τα Μαθήματα
_________________________________________________

Αφήστε το σχόλιό σας