Γαλλικά Πανελλαδικές Θέματα & Απαντήσεις

Πανελλήνιες Θέματα & Απαντήσεις στα
Γαλλικά

Γαλλικά

Γαλλικά Πανελλαδικές Θέματα & Απαντήσεις

Δείτε και κατεβάστε όλα τα παλιότερα θέματα και τις απαντήσεις των πανελληνίων εξετάσεων στα Γαλλικά.

Πανελλήνιες Εξετάσεις

Γαλλικά 2022 Θέματα & Απαντήσεις

Γαλλικά 2021 Θέματα & Απαντήσεις

Γαλλικά 2020 Θέματα & Απαντήσεις

Γαλλικά 2019 Θέματα & Απαντήσεις

Γαλλικά 2018 Θέματα & Απαντήσεις

Γαλλικά 2017 Θέματα & Απαντήσεις

Γαλλικά 2016 Θέματα & Απαντήσεις

Γαλλικά 2015 Θέματα & Απαντήσεις

Γαλλικά 2014 Θέματα & Απαντήσεις

Γαλλικά 2013 Θέματα & Απαντήσεις

Γαλλικά 2012 Θέματα & Απαντήσεις

Γαλλικά 2011 Θέματα & Απαντήσεις

Γαλλικά 2010 Θέματα & Απαντήσεις

________________

Επαναληπτικές Εξετάσεις

Γαλλικά Επαναληπτικές 2022 Θέματα & Απαντήσεις

Γαλλικά Επαναληπτικές 2021 Θέματα & Απαντήσεις

Γαλλικά Επαναληπτικές 2020 Θέματα & Απαντήσεις

Γαλλικά Επαναληπτικές 2019 Θέματα & Απαντήσεις

Γαλλικά Επαναληπτικές 2018 Θέματα & Απαντήσεις

Γαλλικά Επαναληπτικές 2017 Θέματα & Απαντήσεις

Οι επαναληπτικές εξετάσεις των Ειδικών μαθημάτων ξεκίνησαν για πρώτη φορά το 2017.

Εξετάσεις Ομογενών

Γαλλικά Ομογενών 2022 Θέματα & Απαντήσεις

Γαλλικά Ομογενών 2021 Θέματα & Απαντήσεις

Γαλλικά Ομογενών 2020 Θέματα & Απαντήσεις

Γαλλικά Ομογενών 2019 Θέματα & Απαντήσεις

Γαλλικά Ομογενών 2018 Θέματα & Απαντήσεις

Γαλλικά Ομογενών 2017 Θέματα & Απαντήσεις

Γαλλικά Ομογενών 2016 Θέματα & Απαντήσεις

Από τα θέματα του 2010 άλλαξε ο τρόπος εξέτασης της ξένης γλώσσας στις πανελλήνιες εξετάσεις, με βασικότερη αλλαγή την κατάργηση της μετάφρασης.

Για να δείτε τις νέες ρυθμίσεις, όπως δημοσιεύτηκαν με ΦΕΚ στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» πατήστε εδώ

Τρόπος εξέτασης ξένων γλωσσών στις πανελλήνιες εξετάσεις του Ιουνίου 2010.

_________________________________________________
Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων ΟΛΑ τα Μαθήματα
_________________________________________________

Αφήστε το σχόλιό σας