Μηχανογραφικό

Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2018

Δείτε το μηχανογραφικό δελτίο που πρέπει να συμπληρώσουν οι απόφοιτοι των ΓΕΛ

Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2018 – Έντυπο

Μηχανογραφικό ΓΕΛ 10% 2018 – Έντυπο

Μηχανογραφικό ΓΕΛ 10% 2018 Παλιό – Έντυπο

Ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2018

 

Εγκύκλιος Μηχανογραφικού ΓΕΛ 2018

Υ.Α. Εισακτέων 2018

_______________________________________________________________________

Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2017

Δείτε το μηχανογραφικό δελτίο που πρέπει να συμπληρώσουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ

Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2017 – Έντυπο

Ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2018

 

Εγκύκλιος Μηχανογραφικού ΕΠΑΛ 2018

Υ.Α. Εισακτέων 2018

Από την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 μέχρι και την Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018, οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό σας Δελτίο (Μ.Δ.) στη παρούσα ηλεκτρονική διεύθυνση. Υπενθυμίζουμε για όσους δεν έχετε λάβει ήδη κωδικό ασφαλείας, ότι μπορείτε να απευθυνθείτε στο Λύκειό σας για να εκδώσετε κωδικό.

Επισημαίνεται ότι από τις 22-6-2018 μπορείτε να υποβάλετε μόνο πρόχειρο Μηχανογραφικό Δελτίο και μετά την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, μπορείτε να προβείτε στην τελική Οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού σας Δελτίου.

Με την Οριστικοποίηση, το Μηχανογραφικό σας Δελτίο, αποκτά πλέον μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου και πρέπει να το εκτυπώσετε ή/και να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι μέσα στην προθεσμία υποβολής έχετε δικαίωμα αναίρεσης της οριστικοποίησης του Μηχανογραφικού σας Δελτίου, με βάση τα αναγραφόμενα στην εγκύκλιο που μπορείτε να δείτε στο σχετικό σύνδεσμο.

________________________________________________________________________

Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2017

Δείτε το μηχανογραφικό δελτίο που πρέπει να συμπληρώσουν οι απόφοιτοι των ΓΕΛ

Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2017 – Έντυπο

Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2017 Παλιό – Έντυπο

Ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2017

_______________________________________________________________________

Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2017

Δείτε το μηχανογραφικό δελτίο που πρέπει να συμπληρώσουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ Ομάδα Α’

Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2017 – Έντυπο

Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2017 Παλιό – Έντυπο

Ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2017

Από την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 μέχρι και την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017, οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό σας Δελτίο (Μ.Δ.) στη παρούσα ηλεκτρονική διεύθυνση. Υπενθυμίζουμε για όσους δεν έχετε λάβει ήδη κωδικό ασφαλείας, ότι μπορείτε να απευθυνθείτε στο Λύκειό σας για να εκδώσετε κωδικό.

Επισημαίνεται ότι από τις 21-6-2017 μπορείτε να υποβάλετε μόνο πρόχειρο Μηχανογραφικό Δελτίο και μετά την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, μπορείτε να προβείτε στην τελική Οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού σας Δελτίου.

Με την Οριστικοποίηση, το Μηχανογραφικό σας Δελτίο, αποκτά πλέον μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου και πρέπει να το εκτυπώσετε ή/και να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι μέσα στην προθεσμία υποβολής έχετε δικαίωμα αναίρεσης της οριστικοποίησης του Μηχανογραφικού σας Δελτίου, με βάση τα αναγραφόμενα στην εγκύκλιο που μπορείτε να δείτε στο σχετικό σύνδεσμο.

Εγκύκλιος Μηχανογραφικού ΓΕΛ & ΕΠΑΛ 2017

Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2016

Δείτε το μηχανογραφικό δελτίο που πρέπει να συμπληρώσουν οι απόφοιτοι των ΓΕΛ

Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2016 Νέο Σύστημα – Έντυπο

Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2016 Παλαιό Σύστημα – Έντυπο


Ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2016
_______________________________________________________________________

Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2016

Δείτε το μηχανογραφικό δελτίο που πρέπει να συμπληρώσουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ Ομάδα Α’

Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2016 Νέο Σύστημα – Έντυπο

Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2016 Παλαιό Σύστημα – Έντυπο


Ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2016

Από την Τετάρτη 15-6-2016 ως και την Παρασκευή 8-7-2016, οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό σας Δελτίο (Μ.Δ.) στη παρούσα ηλεκτρονική διεύθυνση. Υπενθυμίζουμε για όσους δεν έχετε λάβει ήδη κωδικό ασφαλείας, ότι μπορείτε να απευθυνθείτε στο Λύκειό σας για να εκδώσετε κωδικό.

Επισημαίνεται ότι από τις 15-6-2016 μπορείτε να υποβάλετε μόνο πρόχειρο Μηχανογραφικό Δελτίο και μετά την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, μπορείτε να προβείτε στην τελική Οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού σας Δελτίου.

Με την Οριστικοποίηση, το Μηχανογραφικό σας Δελτίο, αποκτά πλέον μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου και πρέπει να το εκτυπώσετε ή/και να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι μέσα στην προθεσμία υποβολής έχετε δικαίωμα αναίρεσης της οριστικοποίησης του Μηχανογραφικού σας Δελτίου, με βάση τα αναγραφόμενα στην εγκύκλιο που μπορείτε να δείτε στο σχετικό σύνδεσμο.

Εγκύκλιος Μηχανογραφικού ΓΕΛ & ΕΠΑΛ 2016

_______________________________________________________________________

Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2015

Δείτε το μηχανογραφικό δελτίο που πρέπει να συμπληρώσουν οι απόφοιτοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β’

Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2015 – Έντυπο

Ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2015
_______________________________________________________________________

Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2015

Δείτε το μηχανογραφικό δελτίο που πρέπει να συμπληρώσουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ Ομάδα Α’

Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2015 – Έντυπο

Ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2015

_______________________________________________________________________

Από την Δευτέρα 15-6-2015 ως και τη Τρίτη 7-7-2015, οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό σας Δελτίο (Μ.Δ.) στη διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr. Υπενθυμίζουμε για όσους δεν έχετε λάβει ήδη κωδικό ασφαλείας, ότι μπορείτε να απευθυνθείτε στο Λύκειό σας για να εκδώσετε κωδικό.

http://exams.it.minedu.gov.gr

Επισημαίνεται ότι από τις 15-6-2015 μπορείτε να υποβάλλετε μόνο πρόχειρο Μηχανογραφικό Δελτίο και μετά την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ αντίστοιχα, μπορείτε να προβείτε στην τελική Οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού σας Δελτίου.

Με την Οριστικοποίηση, το Μηχανογραφικό σας Δελτίο, αποκτά πλέον μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου και πρέπει να το εκτυπώσετε ή/και να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας.

Εγκύκλιος Μηχανογραφικού ΓΕΛ & ΕΠΑΛ 2015

Αφήστε το σχόλιό σας