Μηχανογραφικό

Μηχανογραφικό Δελτίο Πανελληνίων

ΓΕΛ

Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2023

Δείτε το μηχανογραφικό δελτίο που πρέπει να συμπληρώσουν οι απόφοιτοι των ΓΕΛ

Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2023 – Έντυπο

Μηχανογραφικό ΓΕΛ 10% 2023 – Έντυπο

Εγκύκλιος Μηχανογραφικού ΓΕΛ 2023

Υ.Α. Εισακτέων 2023

Ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό ΓΕΛ

ΕΠΑΛ

Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2023

Δείτε το μηχανογραφικό δελτίο που πρέπει να συμπληρώσουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ

Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2023 – Έντυπο

Εγκύκλιος Μηχανογραφικού ΕΠΑΛ 2023

Υ.Α. Εισακτέων 2023

Ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ

__________________________________________________

ΓΕΛ

Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2022

Δείτε το μηχανογραφικό δελτίο που πρέπει να συμπληρώσουν οι απόφοιτοι των ΓΕΛ

Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2022 – Έντυπο

Μηχανογραφικό ΓΕΛ 10% 2022 – Έντυπο

Εγκύκλιος Μηχανογραφικού ΓΕΛ 2022

Υ.Α. Εισακτέων 2022

Ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό ΓΕΛ

ΕΠΑΛ

Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2022

Δείτε το μηχανογραφικό δελτίο που πρέπει να συμπληρώσουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ

Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2022 – Έντυπο

Εγκύκλιος Μηχανογραφικού ΕΠΑΛ 2022

Υ.Α. Εισακτέων 2022

Ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ

__________________________________________________

ΓΕΛ

Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2021

Δείτε το μηχανογραφικό δελτίο που πρέπει να συμπληρώσουν οι απόφοιτοι των ΓΕΛ

Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2021 – Έντυπο

Εγκύκλιος Μηχανογραφικού ΓΕΛ 2021

Υ.Α. Εισακτέων 2021

Ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό ΓΕΛ

ΕΠΑΛ

Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2021

Δείτε το μηχανογραφικό δελτίο που πρέπει να συμπληρώσουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ

Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2021 – Έντυπο

Εγκύκλιος Μηχανογραφικού ΕΠΑΛ 2021

Υ.Α. Εισακτέων 2021

Ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ

__________________________________________________

ΓΕΛ

Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2020

Δείτε το μηχανογραφικό δελτίο που πρέπει να συμπληρώσουν οι απόφοιτοι των ΓΕΛ

Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2020 – Έντυπο

Εγκύκλιος Μηχανογραφικού ΓΕΛ 2020

Υ.Α. Εισακτέων 2020

Ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό ΓΕΛ

ΕΠΑΛ

Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2020

Δείτε το μηχανογραφικό δελτίο που πρέπει να συμπληρώσουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ

Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2020 – Έντυπο

Εγκύκλιος Μηχανογραφικού ΕΠΑΛ 2020

Υ.Α. Εισακτέων 2020

Ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ

__________________________________________________

Παράταση Υποβολής Μηχανογραφικού 2019

Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2019

Δείτε το μηχανογραφικό δελτίο που πρέπει να συμπληρώσουν οι απόφοιτοι των ΓΕΛ

Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2019 (4 Πεδία) – Έντυπο
Αφορά υποψηφίους ΓΕΛ 2019 και υποψηφίους με το 10% χωρίς εξετάσεις με συμμετοχή το έτος 2018.

Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2019 (5 Πεδία) – Έντυπο
Αφορά υποψηφίους με το 10% χωρίς εξετάσεις με συμμετοχή το έτος 2017.

Μετεγγραφές Φοιτητών – Αντιστοιχίες Σχολών 2019

Ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2019

 

Εγκύκλιος Μηχανογραφικού ΓΕΛ 2019

Υ.Α. Εισακτέων 2019

__________________________________________________

Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2019

Δείτε το μηχανογραφικό δελτίο που πρέπει να συμπληρώσουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ

Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2019 – Έντυπο

Ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2019

 

Εγκύκλιος Μηχανογραφικού ΕΠΑΛ 2019

Υ.Α. Εισακτέων 2019

 

Υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2019

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνεται ότι οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2019 ξεκινούν από την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 και ολοκληρώνονται την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019.

Πιο συγκεκριμένα οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. θα απευθυνθούν στο Λύκειό τους από την Παρασκευή 21 Ιουνίου και μετά για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr,
να μελετούν το Μ.Δ. και σε πρώτο στάδιο να κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση).

Μετά την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ, και σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί, όλοι οι υποψήφιοι στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα πρέπει να κλειδώσουν το τελικό τους μηχανογραφικό (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) ως και την Δευτέρα 15-7-2019.
Μετά την οριστικοποίηση, το μηχανογραφικό καταχωρίζεται στη βάση του Υπουργείου Παιδείας και καμία τροποποίηση από τους υποψηφίους δεν είναι πλέον δυνατή, χωρίς τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας. Προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. Μηχανογραφικό δελτίο μπορούν να υποβάλουν:

– όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ του 2019, και εφόσον κατέχουν ή αποκτούν απολυτήριο (οι υποψήφιοι ΓΕΛ) και απολυτήριο και πτυχίο (οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ).

– όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2017 ή 2018, διεκδικώντας φέτος το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση. Όσοι απόφοιτοι είναι υποψήφιοι για το 10%, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά σε ειδικό μάθημα ή στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ, αλλά συνυπολογίζονται τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση.

Β. Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα απευθύνονται στα Λύκειά τους.

Γ. Εφιστάται η προσοχή σε όλους τους υποψηφίους για την εμπρόθεσμη υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου, γιατί αλλιώς θα αποκλειστούν από την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για φέτος.

Δ. Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι που παραπέμπονται στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καταθέτουν μηχανογραφικό με τις προτιμήσεις τους, μαζί με τους υποψηφίους (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) της τακτικής εξεταστικής περιόδου, δηλαδή την ίδια περίοδο 21 Ιουνίου με 15 Ιουλίου 2019.

Ε. Με την ευκαιρία υπενθυμίζεται ότι ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (αγωνίσματα) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) έχει οριστεί το διάστημα από την Τρίτη 18-6-2019 μέχρι και την Παρασκευή 28-6-2019.

__________________________________________________

Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2018

Δείτε το μηχανογραφικό δελτίο που πρέπει να συμπληρώσουν οι απόφοιτοι των ΓΕΛ

Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2018 – Έντυπο

Μηχανογραφικό ΓΕΛ 10% 2018 – Έντυπο

Μηχανογραφικό ΓΕΛ 10% 2018 Παλιό – Έντυπο

Ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2018

 

Εγκύκλιος Μηχανογραφικού ΓΕΛ 2018

Υ.Α. Εισακτέων 2018

__________________________________________________

Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2018

Δείτε το μηχανογραφικό δελτίο που πρέπει να συμπληρώσουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ

Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2018 – Έντυπο

Ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2018

 

Εγκύκλιος Μηχανογραφικού ΕΠΑΛ 2018

Υ.Α. Εισακτέων 2018

Από την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 μέχρι και την Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018, οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό σας Δελτίο (Μ.Δ.) στη παρούσα ηλεκτρονική διεύθυνση. Υπενθυμίζουμε για όσους δεν έχετε λάβει ήδη κωδικό ασφαλείας, ότι μπορείτε να απευθυνθείτε στο Λύκειό σας για να εκδώσετε κωδικό.

Επισημαίνεται ότι από τις 22-6-2018 μπορείτε να υποβάλετε μόνο πρόχειρο Μηχανογραφικό Δελτίο και μετά την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, μπορείτε να προβείτε στην τελική Οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού σας Δελτίου.

Με την Οριστικοποίηση, το Μηχανογραφικό σας Δελτίο, αποκτά πλέον μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου και πρέπει να το εκτυπώσετε ή/και να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι μέσα στην προθεσμία υποβολής έχετε δικαίωμα αναίρεσης της οριστικοποίησης του Μηχανογραφικού σας Δελτίου, με βάση τα αναγραφόμενα στην εγκύκλιο που μπορείτε να δείτε στο σχετικό σύνδεσμο.

__________________________________________________

Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2017

Δείτε το μηχανογραφικό δελτίο που πρέπει να συμπληρώσουν οι απόφοιτοι των ΓΕΛ

Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2017 – Έντυπο

Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2017 Παλιό – Έντυπο

Ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2017

__________________________________________________

Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2017

Δείτε το μηχανογραφικό δελτίο που πρέπει να συμπληρώσουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ Ομάδα Α’

Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2017 – Έντυπο

Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2017 Παλιό – Έντυπο

Ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2017

Από την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 μέχρι και την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017, οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό σας Δελτίο (Μ.Δ.) στη παρούσα ηλεκτρονική διεύθυνση. Υπενθυμίζουμε για όσους δεν έχετε λάβει ήδη κωδικό ασφαλείας, ότι μπορείτε να απευθυνθείτε στο Λύκειό σας για να εκδώσετε κωδικό.

Επισημαίνεται ότι από τις 21-6-2017 μπορείτε να υποβάλετε μόνο πρόχειρο Μηχανογραφικό Δελτίο και μετά την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, μπορείτε να προβείτε στην τελική Οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού σας Δελτίου.

Με την Οριστικοποίηση, το Μηχανογραφικό σας Δελτίο, αποκτά πλέον μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου και πρέπει να το εκτυπώσετε ή/και να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι μέσα στην προθεσμία υποβολής έχετε δικαίωμα αναίρεσης της οριστικοποίησης του Μηχανογραφικού σας Δελτίου, με βάση τα αναγραφόμενα στην εγκύκλιο που μπορείτε να δείτε στο σχετικό σύνδεσμο.

Εγκύκλιος Μηχανογραφικού ΓΕΛ & ΕΠΑΛ 2017

Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2016

Δείτε το μηχανογραφικό δελτίο που πρέπει να συμπληρώσουν οι απόφοιτοι των ΓΕΛ

Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2016 Νέο Σύστημα – Έντυπο

Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2016 Παλαιό Σύστημα – Έντυπο


Ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2016
__________________________________________________

Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2016

Δείτε το μηχανογραφικό δελτίο που πρέπει να συμπληρώσουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ Ομάδα Α’

Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2016 Νέο Σύστημα – Έντυπο

Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2016 Παλαιό Σύστημα – Έντυπο


Ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2016

Από την Τετάρτη 15-6-2016 ως και την Παρασκευή 8-7-2016, οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό σας Δελτίο (Μ.Δ.) στη παρούσα ηλεκτρονική διεύθυνση. Υπενθυμίζουμε για όσους δεν έχετε λάβει ήδη κωδικό ασφαλείας, ότι μπορείτε να απευθυνθείτε στο Λύκειό σας για να εκδώσετε κωδικό.

Επισημαίνεται ότι από τις 15-6-2016 μπορείτε να υποβάλετε μόνο πρόχειρο Μηχανογραφικό Δελτίο και μετά την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, μπορείτε να προβείτε στην τελική Οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού σας Δελτίου.

Με την Οριστικοποίηση, το Μηχανογραφικό σας Δελτίο, αποκτά πλέον μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου και πρέπει να το εκτυπώσετε ή/και να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι μέσα στην προθεσμία υποβολής έχετε δικαίωμα αναίρεσης της οριστικοποίησης του Μηχανογραφικού σας Δελτίου, με βάση τα αναγραφόμενα στην εγκύκλιο που μπορείτε να δείτε στο σχετικό σύνδεσμο.

Εγκύκλιος Μηχανογραφικού ΓΕΛ & ΕΠΑΛ 2016

__________________________________________________

Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2015

Δείτε το μηχανογραφικό δελτίο που πρέπει να συμπληρώσουν οι απόφοιτοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β’

Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2015 – Έντυπο

Ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2015
__________________________________________________

Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2015

Δείτε το μηχανογραφικό δελτίο που πρέπει να συμπληρώσουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ Ομάδα Α’

Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2015 – Έντυπο

Ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2015

__________________________________________________

Από την Δευτέρα 15-6-2015 ως και τη Τρίτη 7-7-2015, οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό σας Δελτίο (Μ.Δ.) στη διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr. Υπενθυμίζουμε για όσους δεν έχετε λάβει ήδη κωδικό ασφαλείας, ότι μπορείτε να απευθυνθείτε στο Λύκειό σας για να εκδώσετε κωδικό.

http://exams.it.minedu.gov.gr

Επισημαίνεται ότι από τις 15-6-2015 μπορείτε να υποβάλλετε μόνο πρόχειρο Μηχανογραφικό Δελτίο και μετά την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ αντίστοιχα, μπορείτε να προβείτε στην τελική Οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού σας Δελτίου.

Με την Οριστικοποίηση, το Μηχανογραφικό σας Δελτίο, αποκτά πλέον μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου και πρέπει να το εκτυπώσετε ή/και να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας.

Εγκύκλιος Μηχανογραφικού ΓΕΛ & ΕΠΑΛ 2015

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *