Λατινικά Θέματα & Απαντήσεις

Πανελλήνιες Θέματα & Απαντήσεις στα

Λατινικά

Λατινικά

Λατινικά

Δείτε και κατεβάστε όλα τα παλιότερα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων των Λατινικών  της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών που εξετάζεται γραπτά στο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ). Με το παλαιό σύστημα που ίσχυε μέχρι το 2016 τα λατινικά ήταν εξεταζόμενο πανελλαδικά μάθημα στη θεωρητική κατεύθυνση.

Το 2021 δεν πραγματοποιήθηκε εξέταση του μαθήματος των Λατινικών στις πανελλήνιες.

Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ)

Λατινικά 2022 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά 2020 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά 2019 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά 2017 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά 2016 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά 2015 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά 2014 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά 2013 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά 2012 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά  2011 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά 2010 – Θέματα & Απαντήσεις

__________________

Εσπερινά ΓΕΛ

Λατινικά Εσπερινά 2022 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά Εσπερινά 2020 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά Εσπερινά 2019 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά Εσπερινά 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά Εσπερινά 2017 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά Εσπερινά 2016 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά Εσπερινά 2015 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά Εσπερινά 2014 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά Εσπερινά 2013 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά Εσπερινά 2012 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά Εσπερινά 2011 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά Εσπερινά 2010 – Θέματα & Απαντήσεις

Επαναληπτικές Εξετάσεις ΓΕΛ
(Ημερήσια & Εσπερινά)

Λατινικά Επαναληπτικές 2022 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά Επαναληπτικές 2020 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά Επαναληπτικές 2019 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά Επαναληπτικές 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά Επαναληπτικές 2017 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά Επαναληπτικές 2016 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά Επαναληπτικές 2015 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά Επαναληπτικές 2014 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά Επαναληπτικές 2013 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά Επαναληπτικές 2012 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά Επαναληπτικές 2011 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά Επαναληπτικές 2010 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά Επαναληπτικές 2009 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά Επαναληπτικές 2008 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά Επαναληπτικές 2007 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά Επαναληπτικές 2006 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά Επαναληπτικές 2005 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά Επαναληπτικές 2004 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά Επαναληπτικές 2003 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά Επαναληπτικές 2002 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά Επαναληπτικές 2001 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά Επαναληπτικές 2000 – Θέματα & Απαντήσεις

ΟΕΦΕ

Λατινικά ΟΕΦΕ 2022 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά ΟΕΦΕ 2020 – Θέματα & Απαντήσεις

Εξετάσεις Ομογενών

Λατινικά Ομογενών 2022 – Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά Ομογενών 2020 Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά Ομογενών 2019 Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά Ομογενών 2018 Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά Ομογενών 2017 Θέματα & Απαντήσεις

Λατινικά Ομογενών 2016 Θέματα & Απαντήσεις

_________________________________________________
Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων ΟΛΑ τα Μαθήματα
_________________________________________________

 

Αφήστε το σχόλιό σας