Ιστορία Πανελλήνιες ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις

Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων στην

Ιστορία

Ιστορία Προσανατολισμού

Ιστορία

Δείτε και κατεβάστε όλα τα παλιότερα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων στην Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών που εξετάζεται γραπτά στο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ).
Με το παλαιό σύστημα που ίσχυε μέχρι το 2016 η Ιστορία Κατεύθυνσης ήταν εξεταζόμενο πανελλαδικά μάθημα στη θεωρητική κατεύθυνση.

Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ)

Ιστορία 2024 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία 2022 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία 2021 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία 2020 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Προσανατολισμού 2019 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Προσανατολισμού 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Προσανατολισμού 2017 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Προσανατολισμού 2016 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης 2015 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης 2014 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης 2013 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης 2012 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης 2011 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης 2010 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης 2009 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης 2008 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης 2007 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης 2006 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης 2005 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης 2004 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης 2003 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης 2002 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης 2001 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης 2000 – Θέματα & Απαντήσεις


Επαναληπτικές Εξετάσεις ΓΕΛ
(Ημερήσια & Εσπερινά)

Ιστορία Επαναληπτικές 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Επαναληπτικές 2022 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Επαναληπτικές 2021 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Επαναληπτικές 2020 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Επαναληπτικές 2019 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Προσανατολισμού Επαναληπτικές 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Προσανατολισμού Επαναληπτικές 2017– Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Προσανατολισμού Επαναληπτικές 2016 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2015 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2014 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2013 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2012 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2011 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2010 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2009 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2008 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2007 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2006 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2005 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2004 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2003 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2002 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2001 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης Επαναληπτικές 2000 – Θέματα & Απαντήσεις

 

ΟΕΦΕ

Ιστορία ΟΕΦΕ 2024 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία ΟΕΦΕ 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία ΟΕΦΕ 2022 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία ΟΕΦΕ 2021 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία ΟΕΦΕ 2020 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία ΟΕΦΕ 2019 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία ΟΕΦΕ 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης ΟΕΦΕ 2017 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης ΟΕΦΕ 2016 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης ΟΕΦΕ 2015 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης ΟΕΦΕ 2014 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης ΟΕΦΕ 2013 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης ΟΕΦΕ 2012 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης ΟΕΦΕ 2011 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης ΟΕΦΕ 2010 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης ΟΕΦΕ 2009 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης ΟΕΦΕ 2008 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης ΟΕΦΕ 2007 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης ΟΕΦΕ 2006 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης ΟΕΦΕ 2005 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης ΟΕΦΕ 2004 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης ΟΕΦΕ 2003 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης ΟΕΦΕ 2002 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης ΟΕΦΕ 2001 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης ΟΕΦΕ 2000 – Θέματα & Απαντήσεις

 

Είμαστε Μέσα

Ιστορία – Είμαστε Μέσα 2024 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία – Είμαστε Μέσα 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία – Είμαστε Μέσα 2022 – Θέματα & Απαντήσεις

Τα Επαναληπτικά θέματα του Φροντιστηριακού Οργανισμού Είμαστε Μέσα – Keystone ξεκίνησαν για πρώτη φορά το 2018.

Εξετάσεις Ομογενών

Ιστορία Ομογενών 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Ομογενών 2022 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Ομογενών 2021 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Ομογενών 2020 Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Ομογενών 2019 Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Προσανατολισμού Ομογενών 2018 Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Προσανατολισμού Ομογενών 2017 Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Ομογενών 2016 Θέματα & Απαντήσεις

 

Εσπερινά ΓΕΛ

Ιστορία Εσπερινά 2023 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Εσπερινά 2022 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Εσπερινά 2021 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Εσπερινά 2020 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Προσανατολισμού Εσπερινά 2019 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Προσανατολισμού Εσπερινά 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Προσανατολισμού Εσπερινά 2017 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Προσανατολισμού Εσπερινά 2016 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης Εσπερινά 2015 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης Εσπερινά 2014 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης Εσπερινά 2013 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης  Εσπερινά 2012 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης Εσπερινά 2011 – Θέματα & Απαντήσεις

Ιστορία Κατεύθυνσης  Εσπερινά 2010 – Θέματα & Απαντήσεις

Σχολιασμός
Δείτε τα σχόλια και σχολιάστε ελεύθερα (στο τέλος της σελίδας).

Δείτε ακόμη:
Δείτε ΟΛΑ τα Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων

Ιστορία – Ύλη

Βάσεις Εισαγωγής Πανελλαδικών

_________________________________________________
Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων ΟΛΑ τα Μαθήματα
_________________________________________________

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *