Ειδικά Μαθήματα Επαναληπτικές 2018 Θέματα & Απαντήσεις

Ειδικά Μαθήματα Επαναληπτικές 2018
Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων

Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 (16:00)
Αγγλικά Επαναληπτικές 2018 Θέματα & Απαντήσεις

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 (12:30)
Ελεύθερο Σχέδιο Επαναληπτικές 2018 Θέματα & Απαντήσεις

Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 (12:30)
Γραμμικό Σχέδιο Επαναληπτικές 2018 Θέματα & Απαντήσεις

Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018 (16:00)
Αρμονία Επαναληπτικές 2018 Θέματα & Απαντήσεις

Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018 (12:30 – 16:30)
Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων DICTEE Επαναληπτικές 2018 Θέματα & Απαντήσεις
Ισπανικά Επαναληπτικές 2018 Θέματα & Απαντήσεις

Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 (16:00)
Γαλλικά Επαναληπτικές 2018 Θέματα & Απαντήσεις

Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018(12:30 – 16:30)
Γερμανικά Επαναληπτικές 2018 Θέματα & Απαντήσεις
Ιταλικά Επαναληπτικές 2018 Θέματα & Απαντήσεις

_________________

Η ώρα έναρξης εξέτασης για όλα τα μαθήματα ορίζεται στον ως άνω πίνακα. Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης θα γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις (3) ώρες, εκτός των μαθημάτων Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο για τα οποία ορίζεται σε έξι (6) ώρες και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων για το οποίο ορίζονται είκοσι (20) λεπτά περίπου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά το δελτίο εξεταζομένου και κατά προτίμηση και την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.

Αφήστε το σχόλιό σας