Γερμανικά Πανελλήνιες Θέματα & Απαντήσεις

Πανελλήνιες Θέματα & Απαντήσεις στα
Γερμανικά

Γερμανικά

Γερμανικά Πανελλήνιες Θέματα & Απαντήσεις

Πανελλήνιες Εξετάσεις

Γερμανικά 2022 Θέματα & Απαντήσεις

Γερμανικά 2021 Θέματα & Απαντήσεις

Γερμανικά 2020 Θέματα & Απαντήσεις

Γερμανικά 2019 Θέματα & Απαντήσεις

Γερμανικά 2018 Θέματα & Απαντήσεις

Γερμανικά 2017 Θέματα & Απαντήσεις

Γερμανικά 2016 Θέματα & Απαντήσεις

Γερμανικά 2015 Θέματα & Απαντήσεις

Γερμανικά 2014 Θέματα & Απαντήσεις

Γερμανικά 2013 Θέματα & Απαντήσεις

Γερμανικά 2012 Θέματα & Απαντήσεις

Γερμανικά 2011 Θέματα & Απαντήσεις

Γερμανικά 2010 Θέματα & Απαντήσεις

________________

Επαναληπτικές Εξετάσεις

Γερμανικά Επαναληπτικές 2022 Θέματα & Απαντήσεις

Γερμανικά Επαναληπτικές 2021 Θέματα & Απαντήσεις

Γερμανικά Επαναληπτικές 2020 Θέματα & Απαντήσεις

Γερμανικά Επαναληπτικές 2019 Θέματα & Απαντήσεις

Γερμανικά Επαναληπτικές 2018 Θέματα & Απαντήσεις

Γερμανικά Επαναληπτικές 2017 Θέματα & Απαντήσεις

Οι επαναληπτικές εξετάσεις των Ειδικών μαθημάτων ξεκίνησαν για πρώτη φορά το 2017.

Εξετάσεις Ομογενών

Γερμανικά Ομογενών 2022 Θέματα & Απαντήσεις

Γερμανικά Ομογενών 2021 Θέματα & Απαντήσεις

Γερμανικά Ομογενών 2020 Θέματα & Απαντήσεις

Γερμανικά Ομογενών 2019 Θέματα & Απαντήσεις

Γερμανικά Ομογενών 2018 Θέματα & Απαντήσεις

Γερμανικά Ομογενών 2017 Θέματα & Απαντήσεις

Γερμανικά Ομογενών 2016 Θέματα & Απαντήσεις

Από τα θέματα του 2010 άλλαξε ο τρόπος εξέτασης της ξένης γλώσσας στις πανελλήνιες εξετάσεις, με βασικότερη αλλαγή την κατάργηση της μετάφρασης.

Για να δείτε τις νέες ρυθμίσεις, όπως δημοσιεύτηκαν με ΦΕΚ στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» πατήστε εδώ

Τρόπος εξέτασης ξένων γλωσσών στις πανελλήνιες εξετάσεις του Ιουνίου 2010.

Δείτε και κατεβάστε όλα τα παλιότερα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων των Γερμανικών.

_________________________________________________
Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων ΟΛΑ τα Μαθήματα
_________________________________________________

Αφήστε το σχόλιό σας