Βάσεις Πανελληνίων – Στατιστικά Πανελληνίων

Δείτε τις βάσεις εισαγωγής όλων των Πανελληνίων Εξετάσεων

Πανελλήνιες 2023 – Βάσεις & Στατιστικά

Στατιστικά Βαθμολογιών ΓΕΛ – 2023
Στατιστικά Βαθμολογιών ΕΠΑΛ – 2023
Στατιστικά Ειδικών Μαθημάτων – 2023
Στατιστικά ΤΕΦΑΑ – 2023

Συντελεστές Βαρύτητας & ΕΒΕ – Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής – 2023

Βάσεις 2023- Εκτίμηση

Βάσεις 2023- Ανακοίνωση

Βάσεις ΓΕΛ – Πανελλήνιες 2023
Βάσεις ΕΠΑΛ – Πανελλήνιες 2023

Βάσεις Επαναληπτικών Εξετάσεων ΓΕΛ & ΕΠΑΛ – Πανελλήνιες 2023

Βάσεις Υποψηφίων με Σοβαρές Παθήσεις 5% – Πανελλήνιες 2023
Βάσεις Αλλοδαπών Αλλογενών – Πανελλήνιες 2023
Βάσεις Μουσουλμάνων – Πανελλήνιες 2023
Βάσεις Ομογενών – Πανελλήνιες 2023
Βάσεις Αθλητών – Πανελλήνιες 2023

Βάσεις ΙΕΚ – Πανελλήνιες 2023

Στατιστικά Προτιμήσεων ΓΕΛ – 2023
Στατιστικά Προτιμήσεων ΕΠΑΛ – 2023

Πανελλήνιες 2022 – Βάσεις & Στατιστικά

Στατιστικά Βαθμολογιών ΓΕΛ – 2022
Στατιστικά Βαθμολογιών ΕΠΑΛ – 2022
Στατιστικά Ειδικών Μαθημάτων – 2022
Στατιστικά ΤΕΦΑΑ – 2022

Συντελεστές Βαρύτητας & ΕΒΕ – Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής – 2022

Βάσεις 2022- Εκτίμηση

Βάσεις 2022- Ανακοίνωση

Βάσεις ΓΕΛ – Πανελλήνιες 2022
Βάσεις ΕΠΑΛ – Πανελλήνιες 2022

Βάσεις Επαναληπτικών Εξετάσεων ΓΕΛ & ΕΠΑΛ – Πανελλήνιες 2022

Βάσεις Υποψηφίων με Σοβαρές Παθήσεις 5% – Πανελλήνιες 2022
Βάσεις Αλλοδαπών Αλλογενών – Πανελλήνιες 2022
Βάσεις Μουσουλμάνων – Πανελλήνιες 2022
Βάσεις Ομογενών – Πανελλήνιες 2022
Βάσεις Αθλητών – Πανελλήνιες 2022

Βάσεις Πληγέντων απο Φυσικές Καταστροφές 2022

Βάσεις ΙΕΚ – Πανελλήνιες 2022

Στατιστικά Προτιμήσεων ΓΕΛ – 2022
Στατιστικά Προτιμήσεων ΕΠΑΛ – 2022

Πανελλήνιες 2021 – Βάσεις & Στατιστικά

Στατιστικά Βαθμολογιών ΓΕΛ – 2021
Στατιστικά Βαθμολογιών ΕΠΑΛ – 2021
Στατιστικά Ειδικών Μαθημάτων – 2021
Στατιστικά ΤΕΦΑΑ – 2021

ΕΒΕ – Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής – 2021

Βάσεις 2021- Εκτίμηση

Βάσεις 2021- Ανακοίνωση

Βάσεις ΓΕΛ – Πανελλήνιες 2021
Βάσεις ΕΠΑΛ – Πανελλήνιες 2021

Βάσεις Επαναληπτικών Εξετάσεων ΓΕΛ & ΕΠΑΛ – Πανελλήνιες 2021

Βάσεις Υποψηφίων με Σοβαρές Παθήσεις 5% – Πανελλήνιες 2021
Βάσεις Αλλοδαπών Αλλογενών – Πανελλήνιες 2021
Βάσεις Μουσουλμάνων – Πανελλήνιες 2021
Βάσεις Ομογενών – Πανελλήνιες 2021
Βάσεις Αθλητών – Πανελλήνιες 2021

Βάσεις ΙΕΚ – Πανελλήνιες 2021

Στατιστικά Προτιμήσεων ΓΕΛ – 2021
Στατιστικά Προτιμήσεων ΕΠΑΛ – 2021

Πανελλήνιες 2020 – Βάσεις & Στατιστικά

Στατιστικά Βαθμολογιών ΓΕΛ – 2020
Στατιστικά Βαθμολογιών ΕΠΑΛ – 2020
Στατιστικά Ειδικών Μαθημάτων – 2020

Βάσεις 2020 – Εκτίμηση

Βάσεις 2020 – Ανακοίνωση

Βάσεις ΓΕΛ & Εσπερινά ΓΕΛ – Πανελλήνιες 2020
Βάσεις ΕΠΑΛ & Εσπερινά ΕΠΑΛ – Πανελλήνιες 2020

Βάσεις Επαναληπτικών Εξετάσεων ΓΕΛ & ΕΠΑΛ – Πανελλήνιες 2020

Βάσεις Υποψηφίων με Σοβαρές Παθήσεις 5% – Πανελλήνιες 2020
Βάσεις Αλλοδαπών Αλλογενών – Πανελλήνιες 2020
Βάσεις Μουσουλμάνων – Πανελλήνιες 2020
Βάσεις Ομογενών – Πανελλήνιες 2020
Βάσεις Αθλητών – Πανελλήνιες 2020

Στατιστικά Προτιμήσεων ΓΕΛ – 2020
Στατιστικά Προτιμήσεων ΕΠΑΛ – 2020

Πανελλήνιες 2019 – Βάσεις & Στατιστικά

Στατιστικά Βαθμολογιών ΓΕΛ – 2019
Στατιστικά Βαθμολογιών ΕΠΑΛ – 2019
Στατιστικά Ειδικών Μαθημάτων – 2019

Βάσεις 2019 – Εκτίμηση

Βάσεις 2019 – Ανακοίνωση

Βάσεις ΓΕΛ & Εσπερινά ΓΕΛ – Πανελλήνιες 2019
Βάσεις ΕΠΑΛ & Εσπερινά ΕΠΑΛ – Πανελλήνιες 2019

Βάσεις Επαναληπτικών Εξετάσεων ΓΕΛ & ΕΠΑΛ – Πανελλήνιες 2019

Βάσεις Υποψηφίων με Σοβαρές Παθήσεις 5% – Πανελλήνιες 2019
Βάσεις Αλλοδαπών Αλλογενών – Πανελλήνιες 2019
Βάσεις Μουσουλμάνων – Πανελλήνιες 2019
Βάσεις Ομογενών – Πανελλήνιες 2019
Βάσεις Αθλητών – Πανελλήνιες 2019

Στατιστικά Προτιμήσεων ΓΕΛ – 2019
Στατιστικά Προτιμήσεων ΕΠΑΛ – 2019

Πανελλήνιες 2018 – Βάσεις & Στατιστικά

Στατιστικά Βαθμολογιών ΓΕΛ – 2018
Στατιστικά Βαθμολογιών ΕΠΑΛ – 2018
Στατιστικά Ειδικών Μαθημάτων – 2018

Βάσεις ΓΕΛ & Εσπερινά ΓΕΛ – Πανελλήνιες 2018
Βάσεις ΕΠΑΛ & Εσπερινά ΕΠΑΛ – Πανελλήνιες 2018

Βάσεις Επαναληπτικών Εξετάσεων ΓΕΛ & ΕΠΑΛ – Πανελλήνιες 2018

Βάσεις Υποψηφίων με Σοβαρές Παθήσεις 5% – Πανελλήνιες 2018
Βάσεις Αλλοδαπών Αλλογενών – Πανελλήνιες 2018
Βάσεις Μουσουλμάνων – Πανελλήνιες 2018
Βάσεις Ομογενών – Πανελλήνιες 2018
Βάσεις Αθλητών – Πανελλήνιες 2018

Στατιστικά Προτιμήσεων ΓΕΛ – 2018
Στατιστικά Προτιμήσεων ΕΠΑΛ – 2018

Πανελλήνιες 2017 – Βάσεις & Στατιστικά

Στατιστικά Βαθμολογιών ΓΕΛ – 2017
Στατιστικά Βαθμολογιών ΕΠΑΛ – 2017
Στατιστικά Ειδικών Μαθημάτων – 2017

Βάσεις ΓΕΛ & Εσπερινά ΓΕΛ – Πανελλήνιες 2017
Βάσεις ΕΠΑΛ & Εσπερινά ΕΠΑΛ – Πανελλήνιες 2017

Βάσεις Επαναληπτικών Εξετάσεων ΓΕΛ & ΕΠΑΛ – Πανελλήνιες 2017

Βάσεις Υποψηφίων με Σοβαρές Παθήσεις 5% – Πανελλήνιες 2017
Βάσεις Αλλοδαπών Αλλογενών – Πανελλήνιες 2017
Βάσεις Μουσουλμάνων – Πανελλήνιες 2017
Βάσεις Ομογενών – Πανελλήνιες 2017
Βάσεις Αθλητών – Πανελλήνιες 2017

Στατιστικά Προτιμήσεων ΓΕΛ – 2017
Στατιστικά Προτιμήσεων ΕΠΑΛ – 2017

Πανελλήνιες 2016 – Βάσεις & Στατιστικά

Βάσεις ΓΕΛ & Εσπερινά ΓΕΛ – Πανελλήνιες 2016

Βάσεις ΕΠΑΛ & Εσπερινά ΕΠΑΛ – Πανελλήνιες 2016

Βάσεις Αλλοδαπών Αλλογενών – Πανελλήνιες 2016

Βάσεις Μουσουλμάνων – Πανελλήνιες 2016

Βάσεις Σεισμοπαθών – Πανελλήνιες 2016

Βάσεις Ομογενών – Πανελλήνιες 2016

Βάσεις Αθλητών – Πανελλήνιες 2016

Στατιστικά Προτιμήσεων ΓΕΛ – 2016
Στατιστικά Προτιμήσεων ΕΠΑΛ – 2016

Στατιστικά Βαθμολογιών ΓΕΛ – 2016
Στατιστικά Βαθμολογιών ΕΠΑΛ – 2016
Στατιστικά Ειδικών Μαθημάτων – 2016

 

Πανελλήνιες 2015 – Βάσεις & Στατιστικά

Βάσεις ΓΕΛ & Εσπερινά ΓΕΛ – Πανελλήνιες 2015

Βάσεις ΕΠΑΛ & Εσπερινά ΕΠΑΛ – Πανελλήνιες 2015

Βάσεις Αλλοδαπών Αλλογενών – Πανελλήνιες 2015

Στατιστικά Βαθμολογιών ΓΕΛ – 2015
Στατιστικά Βαθμολογιών ΕΠΑΛ – 2015
Στατιστικά Ειδικών Μαθημάτων – 2015

Στατιστικά Ομογενών 2015

Πανελλήνιες 2014 – Βάσεις & Στατιστικά

Βάσεις 2014
Βάσεις ΓΕΛ & ΕΠΑΛ (Ομάδα Β’) 90% – 2014
Βάσεις ΓΕΛ & ΕΠΑΛ (Ομάδα Β’) 10% – 2013-2014
Βάσεις ΓΕΛ & ΕΠΑΛ (Ομάδα Β’) 10% – 2012-2014

Βάσεις Εσπερινά ΓΕΛ & ΕΠΑΛ (Ομάδα Β’) 90% – 2014

Βάσεις ΕΠΑΛ (Ομάδα Α’) – 2014
Βάσεις Εσπερινά ΕΠΑΛ (Ομάδα Α’) – 2014

Βάσεις ΕΠΑΛ (Ομάδα Α’) 10% – 2013-2014
Βάσεις ΕΠΑΛ (Ομάδα Α’) 10% – 2012-2014

Στατιστικά Βαθμολογιών ΓΕΛ – 2014
Στατιστικά Βαθμολογιών ΕΠΑΛ – 2014
Στατιστικά Ειδικών Μαθημάτων – 2014

 

Βάσεις 2013
Βάσεις ΓΕΛ & ΕΠΑΛ (Ομάδα Β’) 90% – 2013
Βάσεις ΓΕΛ & ΕΠΑΛ (Ομάδα Β’) 10% – 2013

Βάσεις Εσπερινά ΓΕΛ & ΕΠΑΛ (Ομάδα Β’) 90% – 2013

Βάσεις ΕΠΑΛ (Ομάδα Α’) – 2013
Βάσεις Εσπερινά ΕΠΑΛ (Ομάδα Α’) – 2013

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *