Αρχαία Ελληνικά Θέματα & Απαντήσεις

Πανελλήνιες Θέματα & Απαντήσεις στα

Αρχαία Ελληνικά

Αρχαία Ελληνικά

Αρχαία Ελληνικά

Δείτε και κατεβάστε όλα τα παλιότερα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων των Αρχαίων Ελληνικών της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών που εξετάζεται γραπτά στο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ). Με το παλαιό σύστημα που ίσχυε μέχρι το 2016 τα αρχαία ελληνικά ήταν εξεταζόμενο πανελλαδικά μάθημα στη θεωρητική κατεύθυνση.

Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ)

Αρχαία Ελληνικά 2020 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά 2019 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά 2017 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά 2016 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά 2015 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά 2014 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά 2013 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά 2012 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά 2011 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά 2010 – Θέματα & Απαντήσεις

2011

Εσπερινά ΓΕΛ

Αρχαία Ελληνικά Εσπερινά 2020 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά Εσπερινά 2019 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά Εσπερινά 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά Εσπερινά 2017 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά Εσπερινά 2016 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά Εσπερινά 2015 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά Εσπερινά 2014 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά Εσπερινά 2013 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά Εσπερινά 2012 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά Εσπερινά 2011 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά Εσπερινά 2010 – Θέματα & Απαντήσεις

Επαναληπτικές Εξετάσεις ΓΕΛ
(Ημερήσια & Εσπερινά)

Αρχαία Ελληνικά Επαναληπτικές 2020 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά Επαναληπτικές 2019 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά Επαναληπτικές 2018 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά Επαναληπτικές 2017 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά Επαναληπτικές 2016 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά Επαναληπτικές 2015 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά Επαναληπτικές 2014 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά Επαναληπτικές 2013 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά Επαναληπτικές 2012 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά Επαναληπτικές 2011 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά Επαναληπτικές 2010 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά Επαναληπτικές 2009 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά Επαναληπτικές 2008 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά Επαναληπτικές 2007 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά Επαναληπτικές 2006 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά Επαναληπτικές 2005 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά Επαναληπτικές 2004 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά Επαναληπτικές 2003 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά Επαναληπτικές 2002 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά Επαναληπτικές 2001 – Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά Επαναληπτικές 2000 – Θέματα & Απαντήσεις

ΟΕΦΕ

Αρχαία Ελληνικά ΟΕΦΕ 2020 – Θέματα & Απαντήσεις

Εξετάσεις Ομογενών

Αρχαία Ομογενών 2020 Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ομογενών 2019 Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ομογενών 2018 Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά Ομογενών 2017 Θέματα & Απαντήσεις

Αρχαία Ελληνικά Ομογενών 2016 Θέματα & Απαντήσεις

 

_________________________________________________
Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων ΟΛΑ τα Μαθήματα
_________________________________________________

Αφήστε το σχόλιό σας