Αποτελέσματα Πανελληνίων

Αποτελέσματα Πανελληνίων

Πανελλήνιες

Συνεχής ενημέρωση για τα αποτελέσματα των Πανελληνίων Εξετάσεων , το μηχανογραφικό, τις βάσεις εισαγωγής και τα στατιστικά των βαθμολογιών.

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2023

Για περισσότερες Πληροφορίες δείτε τα ακόλουθα:

Αποτελέσματα ΓΕΛ Πανελληνιες 2023

Αποτελέσματα ΕΠΑΛ 2023

Αποτελέσματα Ειδικών Μαθημάτων 2023

Αποτελέσματα Επαναληπτικών Πανελληνίων 2023

Αποτελέσματα Ομογενών 2023

Για να δείτε τις βάσεις εισαγωγής και τα στατιστικά βαθμολογιών:

Βάσεις & Στατιστικά

Για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου:

Μηχανογραφικό Δελτίο

Για να δείτε τα τη βαθμολογία που συγκεντρώσατε στις Πανελλήνιες Εξετάσεις πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο προς το Υπουργείο Παιδείας (ο σύνδεσμος θα γίνει ενεργός όταν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα):

Αποτελέσματα Πανελληνίων

__________________________________________________

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2022

Για περισσότερες Πληροφορίες δείτε τα ακόλουθα:

Αποτελέσματα ΓΕΛ Πανελληνιες 2022

Αποτελέσματα ΕΠΑΛ 2022

Αποτελέσματα Ειδικών Μαθημάτων 2022

Για να δείτε τις βάσεις εισαγωγής και τα στατιστικά βαθμολογιών:

Βάσεις & Στατιστικά

Για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου:

Μηχανογραφικό Δελτίο

Για να δείτε τα τη βαθμολογία που συγκεντρώσατε στις Πανελλήνιες Εξετάσεις πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο προς το Υπουργείο Παιδείας (ο σύνδεσμος θα γίνει ενεργός όταν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα):

Αποτελέσματα Πανελληνίων

__________________________________________________

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2021

Για περισσότερες Πληροφορίες δείτε τα ακόλουθα:

Αποτελέσματα ΓΕΛ Πανελληνιες 2021

Αποτελέσματα ΕΠΑΛ 2021

Αποτελέσματα Ειδικών Μαθημάτων 2021

Για να δείτε τις βάσεις εισαγωγής και τα στατιστικά βαθμολογιών:

Βάσεις & Στατιστικά

Για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου:

Μηχανογραφικό Δελτίο

Για να δείτε τα τη βαθμολογία που συγκεντρώσατε στις Πανελλήνιες Εξετάσεις πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο προς το Υπουργείο Παιδείας (ο σύνδεσμος θα γίνει ενεργός όταν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα):

Αποτελέσματα Πανελληνίων

__________________________________________________

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2020

Για περισσότερες Πληροφορίες δείτε τα ακόλουθα:

Αποτελέσματα ΓΕΛ Πανελληνιες 2020

Αποτελέσματα ΕΠΑΛ 2020

Αποτελέσματα Ειδικών Μαθημάτων 2020

Για να δείτε τις βάσεις εισαγωγής και τα στατιστικά βαθμολογιών:

Βάσεις & Στατιστικά

Για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου:

Μηχανογραφικό Δελτίο

Για να δείτε τα τη βαθμολογία που συγκεντρώσατε στις Πανελλήνιες Εξετάσεις πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο προς το Υπουργείο Παιδείας (ο σύνδεσμος θα γίνει ενεργός όταν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα):

Αποτελέσματα Πανελληνίων

__________________________________________________

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2019

Για περισσότερες Πληροφορίες δείτε τα ακόλουθα:

Αποτελέσματα ΓΕΛ Πανελληνιες 2019

Αποτελέσματα ΕΠΑΛ 2019

Αποτελέσματα Ειδικών Μαθημάτων 2019

Για να δείτε τις βάσεις εισαγωγής και τα στατιστικά βαθμολογιών:

Βάσεις & Στατιστικά

Για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου:

Μηχανογραφικό Δελτίο 2019

Για να δείτε τα τη βαθμολογία που συγκεντρώσατε στις Πανελλήνιες Εξετάσεις πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο προς το Υπουργείο Παιδείας (ο σύνδεσμος θα γίνει ενεργός όταν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα):

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2019

__________________________________________________

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2018

Για να δείτε τα τη βαθμολογία που συγκεντρώσατε στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018 πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο προς το Υπουργείο Παιδείας (ο σύνδεσμος θα γίνει ενεργός όταν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα:

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2018

Για περισσότερες Πληροφορίες δείτε τα ακόλουθα:

Αποτελέσματα ΓΕΛ Πανελληνιες 2018

Αποτελέσματα ΕΠΑΛ 2018

Αποτελέσματα Ειδικών Μαθημάτων 2018

Για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου:

Μηχανογραφικό Δελτίο 2018

__________________________________________________

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2017

Για να δείτε τα τη βαθμολογία που συγκεντρώσατε στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2017 πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο προς το Υπουργείο Παιδείας (ο σύνδεσμος θα γίνει ενεργός όταν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα:

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2017

Για περισσότερες Πληροφορίες δείτε τα ακόλουθα:

Αποτελέσματα ΓΕΛ Πανελληνιες 2017

Αποτελέσματα ΕΠΑΛ 2017

Αποτελέσματα Ειδικών Μαθημάτων 2017

Για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου:

Μηχανογραφικό Δελτίο 2017

__________________________________________________

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2016

Για να δείτε τα τη βαθμολογία που συγκεντρώσατε στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2016 πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο προς το Υπουργείο Παιδείας (ο σύνδεσμος θα γίνει ενεργός όταν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα:

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2016

Για περισσότερες Πληροφορίες δείτε τα ακόλουθα:

Αποτελέσματα ΓΕΛ Πανελληνιες 2016

Αποτελέσματα ΕΠΑΛ 2016

Αποτελέσματα Ειδικών Μαθημάτων 2016

Για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου:

Μηχανογραφικό Δελτίο 2016

__________________________________________________

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2015

Για να δείτε τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία που συγκεντρώσατε στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2015 πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο προς το Υπουργείο Παιδείας:

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2015

 

Για περισσότερες Πληροφορίες δείτε τα ακόλουθα:

Αποτελέσματα ΓΕΛ Πανελληνιες 2015

Αποτελέσματα ΕΠΑΛ (Ομάδα Α’) 2015

Αποτελέσματα Ειδικών Μαθημάτων 2015

 

Για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου:

Μηχανογραφικό Δελτίο 2015

 

Για να δείτε τις Βάσεις εισαγωγής του 2015 και παλιότερες:

Βάσεις Εισαγωγής Πανελληνίων

One thought on “Αποτελέσματα Πανελληνίων

  1. Έχω μια ερώτηση…Προσπαθώ να βρω τα μόρια των Πανελλαδικών που είχα δώσει το 2016 και όταν πατάω τον κωδικό και τα υπόλοιπα που χρειάζονται μου βγάζει ότι δεν υπάρχει μαθητής με αυτόν τον κωδικό!!!Και δεν ξέρω γιατί ! Μήπως υπάρχει άλλος τρόπος να τα βρω ?

    Ευχαριστώ

Αφήστε το σχόλιό σας