Θέματα Πανελλαδικών στα Αγγλικά

Πανελλήνιες Θέματα στα
Αγγλικά

Αγγλικά

Αγγλικά Πανελλήνιες Θέματα & Απαντήσεις

Αγγλικά 2016 Θέματα  &  Απαντήσεις
Αγγλικά 2015 Θέματα  &  Απαντήσεις
Αγγλικά 2014 Θέματα  &  Απαντήσεις
Αγγλικά 2013 Θέματα  &  Απαντήσεις

Αγγλικά 2012 Θέματα  &  Απαντήσεις
Αγγλικά 2011 Θέματα  &  Απαντήσεις

Αγγλικά 2010 Θέματα  &  Απαντήσεις
Αγγλικά 2009 Θέματα  &  Απαντήσεις

Αγγλικά 2008 Θέματα  &  Απαντήσεις
Αγγλικά 2007 Θέματα  &  Απαντήσεις
Αγγλικά 2006 Θέματα  &  Απαντήσεις
Αγγλικά 2005 Θέματα  &  Απαντήσεις

Εξετάσεις Ομογενών

Αγγλικά Ομογενών 2016 Θέματα & Απαντήσεις

Από τα θέματα του 2010 άλλαξε ο τρόπος εξέτασης της ξένης γλώσσας στις πανελλήνιες εξετάσεις, με βασικότερη αλλαγή την κατάργηση της μετάφρασης.

Για να δείτε τις νέες ρυθμίσεις, όπως δημοσιεύτηκαν με ΦΕΚ στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» πατήστε εδώ

Τρόπος εξέτασης ξένων γλωσσών στις πανελλήνιες εξετάσεις του Ιουνίου 2010.

Δείτε και κατεβάστε όλα τα παλιότερα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων των Αγγλικών.